Pracoviště jako oáza

Nepřirozené síly

Dnes existují stovky inspirativních knih a inovačních seminářů, jejichž cílem je změnit způsob, jak pracujeme. V uplynulém desetiletí došlo k tak rychlým změnám, že úspěch podnikatelské společnosti závisí především na tom, aby se vymanila  z „podnikatelské rutiny“.

V téměř každém odvětví se informace rovnají síle a inovace znamenají zisk. Jinými slovy se vše urychluje, dynamizuje, chybí jemnost, hravost a cit. Nepříznivý důsledek tohoto hromadného posunu lze spatřovat v tom, jak silně se mnohá pracovní prostředí vzdálila přirozenému světu. Stavějí se budovy, jejichž okny neproudí dovnitř „čerstvý vzduch“, protože mají klimatizaci novějšího typu. Pracoviště vybavená počítači působí na zaměstnance pulzující elektromagnetickou zátěží. Mobilní telefony, které držíme kousek od našeho mozku, přijímají vysokofrekvenční vlny, které silně ovlivňují náš nervový systém. Kopírky, nábytek a stavební materiál vyzařují toxické plyny, které pomalu působí na naše zdraví.

Tedy prostředí nedává člověku energii, ale člověk prostředí a tím se vyčerpává. A přesčasy, směny do pozdních hodin narušují náš přirozený biorytmus.

Redukce nepřirozených sil

Existují způsoby, jak tyto nepřirozené síly redukovat a neutralizovat jejich škodlivý vliv. V některých zemích přinesla legislativa určité změny, například instalaci protiradiační ochrany na počítačích nebo omezení přesčasových hodin u práce, jež vyvolává silný stres. Ale i tyto změny přišly dlouho potom, co lidé se zdravým rozumem poukazovali na jejich nutnost. Byla zapotřebí dlouhá léta výzkumů a politického tlaku, než k tomu došlo.

V současné době se objevují nové obory, které zkoumají geopatický stres, „syndrom nemocných budov“ a  nemoci způsobené prostředím. Výzkum na tomto poli může přivést lidi k tomu, aby se zajímali o tyto důležité jevy a naučili se,  jak svá pracoviště vylepšit.

 

Uvědomění

První důležitý krok na vylepšení pracoviště je, že si uvědomíme to, co jsme dříve považovali za normální. Zde je vhodné si do poznámkového bloku sepsat seznam všech rušivých elementů a postupně pracovat na jejich odstranění a eliminaci. Například nepřátelské aspekty mohou vyvolávat vrčící pevné disky u počítačů, běžící klimatizace, průvan, barvy, dekorace, osvětlení, nábytek a jeho umístění, nevhodná pozice pracovního křesla atd.

 

Jak na svém pracovišti vytvořit oázu

Pracoviště jsou místem schůzek, porad a intenzivní práce. Abychom v pracovním prostředí zajistili rovnoměrný a vyvážený pocit energie, nejdříve prověříme, zda na nás působí harmonicky osvětlení. Pro individuální potřebu instalujeme stolní lampy.

Dáme si do pořádku pracovní místo nebo psací stůl. Zbavíme se zbytečností a uspořádáme si složky a šanony. Pokud máme pocit, že je práce příliš mnoho, pak je vhodnější organizační systém horizontální než vertikální. Tím mám na mysli uspořádání např. šanonů, dekorací, polic a obrazů v horizontální pozici. Je to pozice jinovější a tím klidnější. Vertikální tvary jsou jangové a na člověka mohou působit agresivně „přísně“. Můžete si například představit vykřičník. Stačí si oba tvary umístit vedle sebe a hned poznáte, jak na Vás působí. Energie Jinu a Jangu při zkoumání ve staré Číně předčila i medicínu. Proto je nejstarší ze všech principů a je vhodné ji respektovat a řídit se podle ní.

Příklad Jang: den, slunce, bílá, přímá, vepředu, léto, rychlá, vysoký, muž, světlá, tvrdá, vertikální… Příklad Jin: noc, měsíc, černá, vlnitá, vzadu, zima, pomalá, nízký, žena, tmavá, měkká, horizontální…

 

Použití barev

Zájem o barvy v dnešní době neustále vzrůstá. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že barvy jsou nositelkami informací, a snaží se poznávat, jak s jejich silou co nejlépe zacházet. Pokud se rozhodneme barvy používat v pracovním prostoru, je dobré si ujasnit, jaké frekvence nám přinášejí pocit pohody. Můžeme si pak vytvořit místa, která nás budou povzbuzovat (na pracovišti), nebo kde se uvolníme a načerpáme síly (doma).

 

Umístění pracovního stolu

Ideální umístění pracovního stolu je, stojí-li proti dveřím a přitom v oblasti, která je ode dveří nejdál. Ideálně by za ním měla být souvislá zeď. V nejlepším případě by to měla být oblast hojnosti. Ta se nalézá v levém zadním rohu směrem ode dveří do dané místnosti.

 

Přirozené materiály, tvary a doplňky

Povrch pracovního stolu by neměl mít vysoký lesk, který rychle způsobí potíže s očima a únavu.

Zaoblené, oválné a kulaté desky se lépe hodí tam, kde je největší prioritou tvořivost. Kde má stejnou důležitost jak materiální přínos, tak tvořivost, volíme desky, které kombinují měkké linie s pevnými pravoúhlými okraji, ale musíme hledět na to, abychom v rozích nevytvořili ostré čchi. Tato energie se eliminuje vhodným umístěním stolu vůči dveřím a okolí. Případně živou rostlinou, která nás navíc propojí s přírodou a vytvoří příjemnou a podporující scenérii.

Rostliny mohou být velmi dobrými pomocníky i při transformaci elektrosmogu. V takovém případě jsou to většinou palmy různého vzrůstu a kaktusy v kombinaci se solnou lampou, křišťálem, šungitem, nebo různými dnes již dostupnými zářiči.  Rostliny na pracovišti můžeme rovněž kombinovat s jezírkem nebo fontánou. Mnohdy i obyčejný kámen dokáže zázraky.

Tato podpora harmonie na pracovišti má obdobný účinek i v podobě tapety nebo obrázku. Vše záleží na prostoru, možnostech a podmínkách.

Poté následuje jejich rozmístění v určité místnosti i ve společných prostorách, jako jsou chodby, haly, schodiště, sály, čekárny, šatny atd.

 

Odměna

Pomocí rostlin, prvků, materiálů a přirozených tvarů vytvoříme na pracovišti velmi podporující místo pro naše zdraví a kreativitu. Správným umístěním podle životních oblastí BA-GUA (pa-kua) a světových stran získáváme jako odměnu podporu v oblasti vztahů, financí, dosažení úspěchu a uznání.

BA-GUA (pa-kua)

Prastará mapka BA-GUA je schéma, které označuje způsob, jakým se energie pohybuje v předvídatelném vzorci v rámci přesně vymezeného prostoru. Pomáhá člověku odhalit nejen současnou situaci, ale i rozpoznat, jaké změny je třeba udělat k jejímu zlepšení.

BA-GUA je proměnná forma rozdělená na devět oblastí, kterou položíme přes náš pozemek, dům, byt i jednotlivé obytné a pracovní místnosti. Každá z devíti oblastí se vztahuje k určitému souboru vlastností.

Při správné aplikaci člověka podporuje například ve financích, vztazích, cílech atd. V opačném případě může vyčerpávat stejně silně, jako nežádoucí zóny, které Číňané nazývají otrávené šípy (ostré rohy, hroty, posezení mezi okny, zády k oknu či prostoru, elektrosmog…) a dračí žíly (geopatogenní zóny, psychosomatické zátěže dlouholeté i stávající…).

 

Terasa a zahrada jako součást pracoviště

Máme-li to štěstí, že k našemu pracovišti patří terasa nebo zahrada, je také toto místo pro nás velice důležité. Můžeme si z něj vytvořit v době pauzy zdroj odpočinku a síly.

Podle základního principu Feng Shui se rovné jangové linie posilují oblými a měkkými konturami jinovými. Vyrovnáním těchto sil se i zahradě zvyšuje energie.

 

Okolí pracoviště

Naše pracoviště je rovněž ovlivněno okolím budovy. Při nežádoucích energiích z okolí v podobě satelitních antén, vysokých stínících budov nebo jejich ostrých rohů, nedostatkem soukromí, nepěkný výhled apod. nám pomáhají okna a jejich celkové využití.

Tedy odklon nežádoucího pomocí záclon, žaluzií a jiných okenních dekorací. Dále  to mohou být vitráže, rostliny a Feng Shui pomůcky. Rostliny mohou dobře posloužit jak na parapetu v interiéru, tak z venkovní strany. Tyto proměny nám pomohou zcela změnit celkový pocit.

 

Feng Shui pomůcky

Pomůcek Feng Shui je celá řada. Na první místo řadím přírodní materiály jak stavební (dřevo, hlína, sláma, kámen..), tak dekorativní (bavlna, len…). Jelikož často při návrzích a konzultacích vycházím ze stávajících stavebních materiálů, lze tyto materiály eliminovat a dokonce léčit. Přichází k nám nové technologie například ze Švýcarska a jsou velmi vhodné jak při větších rekonstrukcích, tak drobných zednických a malířských úpravách.

Mezi drobné pomůcky, které eliminují, podporují, chrání a léčí  řadím minerální kameny, solné lampy, BA-GUA zrcátka, keltské spirály, orgonity, vzácný černý kámen šungit, zvonkohry, křišťály.

Dále jsou to sošky a obrázky podporující hojnost, úspěch, studium, kariéru, moudrost atd….

 

Pozitivní změny

Feng Shui je architekturou životního prostoru, těla i ducha. Tato metoda nám staví pevné základy, díky kterým máme možnost svůj život uchopit do svých rukou.

Když uvážíme, že trávíme čtvrtinu života v pracovním prostředí, pak se vyplatí investovat peníze a námahu, abychom provedli pozitivní změny. V mnoha ohledech je místo, kde pracujeme, stejně důležité, jako naše ložnice.

Pracovní prostor by měl mít spíše jangový ráz. Energie by zde měly směřovat k aktivitě, a proto je vhodné zařídit prostory funkčně a přehledně. Aktivní pracovní atmosféru také podporuje dostatek světla. Jangová energie probouzí a projasňuje Ducha. Nesmí jí však být zase příliš.

Kanceláře open space jsou vybaveny množstvím různých technických zařízení, podlaha není z přírodního materiálu, místnost se možná nachází ve 13. podlaží výškové budovy. Místnosti jsou otevřené, bez dostatku soukromí a podpory. Všechny tyto skutečnosti posilují jangový princip, který se tak dostává do převahy. Nadbytek jangu způsobuje horkou hlavu a studené nohy. Následkem je stres a únava. Do kanceláře, ve které je vystupňovaný jang, je nutné vnést jin. Jinak by kreativní a intuitivní složka mohla přijít zkrátka. Většinou  na tomto pracovišti nelze s čímkoliv disponovat.

Zde je každá rada pro vnímavého člověka drahá. Co doporučuji? Nepít kávu, která jang ještě více stimuluje. Dále je to výměna syntetického oděvu za přírodní materiály. Každý člověk také potřebuje nějakou vizi, kterou si vytvoří uvnitř sebe (ve svém Chrámu), také v rámci možností postačí nepatrná motivace na pracovním stole nebo živá květina.

Postřehy z praxe 

Pokud se i po všech změnách na pracovišti necítíte dobře, doporučuji pověsit na dveře z vnější strany cedulku s názvem „DOVOLENÁ“.

Dalším postupem je změna nejen pracoviště, ale i myšlení. Například hloubkové čištění pomocí SRT. Neboť je třeba mít na paměti, že se vše odvíjí dle zákona REZONANCE a to souvisí i s místem našeho pracoviště.

Čtenáři, kteří máte zájem podrobněji prozkoumat možnosti, které metoda Feng Shui nabízí, připravila jsem pro Vás knihu v elektronické podobě, kterou si můžete jako dárek stáhnout zdarma na hlavní straně webových stránek.

 

Z celého srdce Vám přeji, abyste byli dokonale šťastní a spokojení, a to nejen na pracovišti. Žít s pocitem „Co dělám, to dělám rád“, rovněž práce na rozvoji osobnosti se mnohonásobně vyplatí.

 

Lesní příběhy s vílou Lilou

Vítejte, milé děti, v živé pohádce plné kvítí, víl, skřítků a kouzelných lesních příběhů, které vás zavedou do světa radosti, lásky a bezpečí.

Těší se na vás víla Lila a kamarádi z mechu a kapradí.

OBSAH:

JARO

U KOUZELNÉ STUDÁNKY PŘÁTELÉ Z KAPRADÍ PŘÍBĚHY SKŘÍTKA KUTÍLKA LESNÍ KONCERT

LÉTO

SRNEČEK NA CESTÁCH PAN MRAVENEC A JEHO RODINA JAK SE STAVÍ DOMEČEK SOVA A MUCHOLAPKA JELEN A POŽÁRNÍCI

PODZIM

POKLAD NA KONCI DUHY TATÍNEK ZDENĚK MALUJE LOUKU ANDREJKA CHRÁNÍ LES LÍSKOVÝ OŘÍŠEK

ZIMA

KAMARÁD BUK MOUDRÝ KÁMEN VÍLA LILA SE VDÁVÁ VÍLA LILA A JEJÍ RODINA

 

 

O KNIZE

Iva Matyášová – Vydavatelství Vodnář 2015

Text knihy se skládá z příběhů, které jsou určeny zejména malým dětem. Jsou relativně krátké, několikastránkové a jsou zaměřeny na krásu přírody. Vedle úcty k fauně a flóře  knížka vypovídá o vzájemné pomoci lidí a zvířat, a také o péči, která je v současné době tolik zapotřebí. Příběhy jsou poučné, uvolněné, mají vývoj… Dokážou u dětí vyvolávat fantazii, tj. vnitřní pokrok, a podněcovat k zamyšlení, jak mohou lidé v nynější době žít v souladu s přírodou. Kniha je bohatě ilustrována.

 

PODROBNOSTI:

Počet stran: 74 Vazba: pevná Rozměr: 180/250 Jazyk: český ISBN: 9788074390982 Rok vydání: 2015 Věkové doporučení: 5 +

Cena: 200,- Dobírka: + 130,-

Vážení čtenáři, s radostí oznamuji, že si knížku Lesní příběhy s vílou Lilou můžete zakoupit již nyní v knihkupectvích po celé ČR, které spolupracují s distribucí Kosmas a Dobrovský.

Dále pak osobně na mých akcích, konzultacích, po dohodě v Brně a na dobírku.

S láskou Iva

 

Óm

ÓM je symbolem jak tvaru, tak zvuku. Tato slabika není považována za magické slovo, ani za slovo vůbec. Je projevem duchovní síly, je znamením přítomnosti absolutna v máje, symbolem známým v celém východním světě.

Znaky slabiky ÓM znázorňují třemi křivkami tři světy: tělesný, duchovní a svět nevědomí. Tečka nad písmenem označuje nejvyšší vědomí, které tyto tři světy osvěcuje a ovládá.

ÓM bývá popisováno jako nekonkrétní projev poznání nejvyšší pravdy, že nic v tomto vesmíru neexistuje nezávisle, vše je projevem či proměnou jediného vědomí podílejícím se v různém stupni na jeho existenci a jím je vše navzájem propojeno.

Znak ÓM se skládá ze tří křivek, obloučku a tečky a tvoří uzavřený celek. Křivky jsou navzájem propojeny tak, jako by jedna z druhé vyrůstala. Bod s obloučkem stojí volně. Tento bod vše ostatní ovládá.

Symbol znázorňuje tři stavy vědomí, pravé Já, které ostatním přihlíží jako divák a zároveň jimi proniká. Oblouček pod bodem není uzavřený, vyjadřuje nekonečnost a zároveň naznačuje, že omezené myšlení není schopno výšku a hloubku tohoto bodu postihnout.

O dračích žilách, žule, radonu a lidském tajemství

Setkal se s tím snad každý. Kosmické energie, aura, bioenergie, černá, bílá nebo také pozitivní i negativní energie. V našem okolí existuje několik míst, kde se nikdo nechce dlouho zdržovat, kde je znervózňující ticho, některá zvířata se těmto místům vyhýbají, nedaří se tam různým rostlinám i stromům.

Jsou to většinou úseky u vody, tam, kde tečou podzemní prameny, částečné a nebo i vysušené bažiny, močály, a to jak v lese, tak na volném prostranství.

Nebo kdo z nás neslyšel o prokletých domech, kde se nedaří vztahům, či obyvatelé tam vždy onemocní nebo je potká jiná nehoda.

Obce, které se nacházejí na žulovém masivu, jehož puklinami protéká spodní voda, se díky této hornině nacházejí v pásmu s vysokým výskytem radioaktivního plynu radonu. Plynu, který sám o sobě nebezpečný není, ale nebezpečné jsou jeho dceřiné produkty – izotopy.

Plyn je bez barvy a zápachu, ale když se nám nahromadí v domě nad únosnou mez, může nám po čase hrozit rakovina plic či leukémie. Dostává se nám do bytu z podloží netěsnostmi ve stavební konstrukci nebo vodou. Při stavění nového domu se uplatňují protiradonová opatření, u starších domů jsou tato opatření velmi nákladná a jediná obrana, která je rychlá a moc nestojí, je dostatečně a často větrat.

Již před 4000 lety se Číňané zmiňovali o tzv. Dračích žilách, nad kterými by si jen blázen postavil dům. Něco podobného znali i staří Egypťané a Římané.

 

Lidé byli v minulosti z důvodu přežití více svázáni s přírodou a všímali si jevů, které my dnes odmítáme a stavíme se k nim skepticky, hlavně proto, že si je neumíme nebo nechceme připustit a spoléháme už jen na techniku a vědu.

Dříve se stavebníci a nejen oni spoléhali na proutkaře. Proutkařství je nejstarší metoda nalézání negativních zón, ale i vody či rud. Podle dochovaných maleb v jeskyních je tato lidská dovednost stará více než 8000 let. V minulosti se některá města stavěla v určitých osách, jako kdyby se stavitelé něčemu vyhýbali. Hlavně církevní stavby byly stavěny na místech přesně vybraných. Podle čeho byla tato místa našimi předky tak pečlivě vybírána a proč?

Dům pro obývání se postavil tam, kam si lehala kráva, a když dům stál, tak si majitel umístil postel pouze tam, kam si lehal pes. Římané byli ještě důkladnější. Chtěli-li si postavit někde domy, nechali na tomto místě několik týdnů pást ovce a když ovce zabili, zkoumali jejich vnitřnosti.

Dnes by postup s krávou, ovcí a březovým proutkem v územním plánování neobstál. Staví se hlavně tam, kde je příjezdová komunikace, dostupné inženýrské sítě, obchod, restaurace atd. Ještě v nedávné době se na mnoha místech u nás stavělo všude tam, kde to jen šlo. Pokud bylo mokro, položily se drenáže, štěrk, beton, ipa a asfalt. Jestli byla či je na pozemku úrodná půda, většinou nikoho nezajímá.

Až čas ukáže, jestli to bylo či nebylo rozumné a jestli není chyba, že jsme se rozhodli brát postupy předků na lehkou váhu. Bylo by troufalé tvrdit, že se řídili jen pověrami. Ať se nám to líbí nebo ne, zůstalo tu z minulosti ještě velké množství záhad, nad kterými si vědci z celého světa ještě stále lámou hlavy a předhánějí se navzájem s vyvracením či potvrzováním svých hypotéz. A dnes už i z vědeckých kruhů zaznívá pár hlasů, že dávná minulost byla o dost jiná, než jsme se učili za školní zdí. Např. ten, kdo četl Bibli a četl ji mezi řádky, se dočetl o mnoha podivnostech, které naznačují, že lidé měli více vědomostí a znali mnohem více, než se dnes domníváme.

 

Když vezmeme například v potaz, že na Dračích žilách něco bude, dostaneme se k tomu, čemu se dnes říká geopatogenní zóny (Geo=zemský, pathos=utrpení), nebo také rezonanční pole (GPZ), které mají negativní vliv na člověka, zvířata a rostliny. Jsou to zóny menšího nebo většího rozsahu a hlavně v místech jejich křížení se dá hovořit o silném negativním působení.

Vyskytují se v místech tektonických poruch, zlomů podloží, puklin, dutin, tam, kde se stýkají různé horniny, které jako kolektory umožňují proudění spodní vody, radioaktivní radonové záření apod. Podařilo se prokázat, že se nad těmito zónami nacházejí větší koncentrace těžkých kovů a vyšší hladiny radonových emisí. V některých místech dochází i ke ztrátě rádiového či TV signálu a různým elektromagnetickým anomáliím.

Na působení GPZ jsou hlavně citlivé malé děti. V takovýchto prostorech si odmítají hrát, vyhýbají se jim nebo se do nich bojí vstupovat. Pokud mají v takové zóně postýlku, neklidně spí, cestují v postýlce, potí se a dělají vše proto, aby se z ní rychle dostaly pryč. Jsou i případy, kdy usnou jen namačkaní v rohu.

Nejsilnější GPZ bývá mezi půlnocí a třetí hodinou ranní.

Hodně citlivá na GPZ jsou i zvířata. Mimo krav jsou to i koně a prasata. Snad nejcitlivější ze všech zvířat jsou psi. Tato pásma naopak vyhledávají kočky, hadi, sovy, včely, mravenci, štíři, pavouci a někteří další z říše hmyzu.

Z flóry se v místech GPZ nedaří listnatým stromům, hlavně ovocným. Z pokojových stromů je to ibišek, azalka, begonie a fíkus. Naopak GPZ dělá dobře jmelí, voskovce a tchýninu jazyku.

Nejvíce je člověk ovlivňován GPZ v momentě, kdy spí. Mít tedy postel na takto nevhodném místě je záruka neklidného spánku, nočních můr, pocitů stálého chladu, bolesti zad apod. Hovoří se i o stálé únavě, nemocech ohrožujících na životě jako rakovina, poruchy krvetvorby atd. U někoho se naopak objevují psychické problémy, děsy, pocity ohrožení, strach zůstávat sám v domě, stres, deprese atd.

Jsou lidé, kteří se po přestěhování cítí lépe, ale i hůře, než v minulém bydlišti. Totéž platí o umístění postele. V některých případech se GPZ dají odstínit jen velmi těžko (záleží na rozsahu). Zde doporučujeme přestěhování postele, pracovní místnosti či ložnice nebo úplné přestěhování. Většinou však lze GPZ blokovat přírodně nebo technicky.

Naučme se tedy více dbát na pocity a ještě nezakrněné instinkty, které se nám při různých situacích snaží něco sdělit. Neměli bychom se pouze spoléhat na techniku či rozum, který má většina z nás silně ovlivněn společenskými normami, materialistickým pojetím světa a tím, co nás učili ve školních lavicích. Nechceme vypadat hloupě, když cítíme něco, co ostatní nevnímají, a tak zavíráme oči.

 

Naše tělo vychází z přírodního prostředí, do kterého patří, a skládá se z materiálů opětně pocházejících z přírody. Někde uvnitř známe všichni přírodní zákony dokonale, stačí se jen zastavit, zklidnit a pomocí vlastního úsilí najít ten ukrytý poklad ve svém nitru.

 

Feng Shui a očista prostoru

Znáte ten pocit, že vstoupíte do prázdné místnosti a okamžitě cítíte, jak je zdejší atmosféra podbarvená napětím? Netušíte sice, co se zde přihodilo, ale vnímáte, že to muselo být nepříjemné. A jinde se naopak cítíte skvěle a radostně, jen vstoupíte do dveří.

Tento pocitový rozdíl mezi místnostmi se dá alespoň částečně vysvětlit tím, že některé prostředí je prostě fyzicky krásnější nebo přívětivější než jiné. Ale pod tímto vysvětlením můžeme najít hlubší pravdu, která souvisí s energií.

Některé prostředí vydává energii, která je vyživující, zatímco jiný prostor vás může vyčerpávat nebo ve vás probouzet depresi, zlost nebo podrážděnost.

Všichni dokážeme vnímat energii. Když vstoupíme do nějakého prostoru, nejenže reagujeme na styl zařízení, barvy a materiály, ale vnímáme i energii, která nás obklopuje. Pozitivní energie v nás vyvolá pocit pohody, negativní nás sklíčí.

 

Očista prostoru nabízí jednoduchý a velmi účinný způsob, jak udělat z negativního pozitivní, jak proměnit depresivní místo na přístav krásy, harmonie a jiskřící radosti. Mnoho lidí zná umění Feng Shui, které pomáhá utvářet harmonii prostředí. Jen málo z nich však slyšelo o očistě prostoru, mystické součásti této pradávné vědy, která dokáže výsledky Feng Shui nesmírně prohloubit. Spojení obou těchto věd může být pro náš život dlouhodobě přínosné a užitečné.

Očista prostoru je tedy důležitým aspektem Feng Shui, neboť zvyšuje jeho účinnost. Pokud prostředí důkladně vyčistíte, budou všechna opatření Feng Shui fungovat daleko účinněji. Dům může mít skvělé Feng Shui a vynikající rozmístění nábytku, ale pokud v něm energie stagnuje a je plná zbytkového psychického bahna, nebudete se zde cítit dobře. Teprve když prostor očistíte a požehnáte mu, začne skutečně zářit.

 

Očistou prostoru vyzvednete všechny klady Feng Shui ještě o stupeň výše. Podívejte se na to, jak očista prostoru probíhá.

 

Feng Shui a jeho vliv na transformaci a vývoj lidstva

Feng Shui nám pomáhá najít osobní svobodu, nezávislost a odolnost proti vnějším a vnitřním psychickým zátěžím. Můžeme díky němu otevřít hranice našeho vnímání a naučit se žít šťastný a plnohodnotný život plný hojnosti a harmonie uvnitř nás. Tato osobní přeměna nám přinese do života neomezené možnosti, které dnešní transformační doba přináší.

Jak souvisí Feng Shui s transformací? Feng Shui není jen práce s fyzickým prostorem. Je to především duchovní směr, za kterým stojí práce s energií, myšlením a naším tělem. Poté následuje reakce ve fyzické podobě – ve hmotě. Jaká, to záleží na každém z nás.

Pojďme se na to podívat více zblízka. Dnes už spousta lidí ví, že jsme součástí celku a že myšlení každého člověka je velká zodpovědnost. V praxi se setkávám s lidmi, kteří vědí, jak myslet a tvořit lepší svět. Nejí maso, cvičí jógu, pořádají duchovní přednášky a meditace, schází se k modlitbám atd.

U těchto lidí se však na druhé straně setkávám velmi často se strachem, pýchou, lhostejností, bezohledností, závistí, hodnocením, oddělováním se od celku a posuzováním sebe a ostatních. Ve značné míře je to rovněž dělení na dobré a zlé. Zapomínají, že vše je podporující a dobré a vždy prožíváme to, co je třeba prožívat. Pokud se bráníme, bráníme se sami sobě a dostáváme se do začarovaného kruhu.

Z toho vyplývá, že pouze vědět nestačí – vědění je třeba uvést do praxe. Nacházíme se v zrcadlovém sále, kde se díváme tváří v tvář na sebe. A místo upřímného poděkování za zrcadlení nás samých se zlobíme a tím přešlapujeme v osobním rozvoji na místě.

 

Celostní bytí

Stejné je to u mých posluchačů a klientů. Vzhledem k tomu, že na výsledek správného Feng Shui má ze 70 % vliv myšlení, jsou v úspěšnosti jednotlivců značné rozdíly. Je to dáno samozřejmě i tím, že máme odlišné karmické zkušenosti. My lidé jsme však dostali všichni bez výjimky do vínku hybnou sílu, inteligenci a možnost měnit osud ve srovnání se zvířaty. Celostní bytí člověka obsahuje 99,9 % jemná těla – duch a zbytek 0,1 % je fyzické tělo. Proto je velmi vhodné ponořit se do sebe a svého nitra. Dnes tuto skutečnost potvrdí i mnozí lékaři. Technika a duchovní směr se začíná vracet do jednoty.

Kdo tak nečiní, velmi v dnešní době strádá, nemá tzv. pevnou půdu pod nohama. Jako lidstvo máme velký úkol a tím je vyrovnání hmotného a duchovního aspektu v nás. Symbolem tohoto poslání je například čínský drak, který ztvárňuje hada-země-hmotu a let-nebe-ducha. Příroda je naše velká učitelka a tuto úžasnou symboliku můžeme pozorovat i na housence, která se drží u země. Pak se zakuklí (ponoří do sebe) a později se promění v překrásného motýla, který nám ukazuje lehkost bytí, svobodu a most mezi hmotným a duchovním směrem.

Kdo již dokázal propojit tyto dva aspekty do rovnováhy, prožívá nyní plnohodnotný a šťastný život plný podpory z VE-SMÍRU. Takový člověk si vytvořil vnitřní chrám Lásky, klidu, míru, bezpečí, daří se mu ve všech směrech čím dál lépe a s každým dnem se radost stupňuje. Je to dáno tím, že svým vyzařováním přitahuje stejnorodé a díky své píli a odvaze překročil práh do ZLATÉHO VĚKU. Jeho duše je v těle velmi dobře ukotvena a skrze své vnitřní vyzařování se tělo ozdravuje, mládne, zjemňuje – je jakoby lehčí.

Takový člověk vystoupil z potápějící se lodi dnešního světa a prožívá lehkost bytí. Již se neztotožňuje s nízkým chováním okolí např. v podobě mnohonásobně vystupňované sexuality, na kterou narážíme všude v mediích. Dále je to odpoutání se od povrchnosti a různých druhů agresí a egoismu. Takového člověka již nic nezraňuje a nezatěžuje. Dokázal se osvobodit a vystoupit ze zajetí. Je to velmi moudrý a vnímavý člověk, který ví, jak, kdo a co skutečně myslí, kde je pravda či lež, nikdo před ním nic neukryje žádnou maskou ani přetvářkou. Žije pod velkou ochranou tady a zároveň jakoby jinde.

Jsou to dva odlišné světy na jedné planetě. Vše se nyní velmi urychluje. Tedy nejen postup vpřed, ale i pád. Pád u lidí, kteří nemají zájem respektovat naši planetu a celý Vesmír. Přírodu vnímají jako kulisu a nemají úctu k sobě a zvířatům. Tito lidé mají nyní různé potíže. Nejprve menší a při nevědomém životě (nepochopení) se stupňují až končí odchodem z těla – musí „z kola ven“ (zrno se čistí od plev).

Spousta lidí si nyní bere svůj život dobrovolně. Je to však neznalost vesmírných zákonů a ty nikoho neomlouvají. Netuší, že se dostávají do pasti – do začarovaného kruhu. Rozvoj duše se týká všech bez rozdílu a nikam se neschováme, tedy ani na „onen“ svět.

 

Je mi 48 let a můj život je obdařen mnoha zkušenostmi a poznáním. Děkuji všem, kteří mne na této cestě všemožně obohatili a nyní se mohu o tyto zkušenosti s vámi dělit a pomáhat hledajícím najít ztracený poklad. Každý má možnost vstoupit do ZLATÉHO VĚKU, stačí jen od srdce chtít a tuto proměnu tvořit vědomě a sám.

Nikdo v tomto za nás nic neudělá, ani se za nikoho nemůžeme schovat. Naše myšlení je novou Noemovou archou. Probíhá globální proměna lidského vědomí – evoluce. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ máme každý v sobě a nepotřebujeme k tomu guru nebo jiného vůdce, díky kterému člověk ztrácí svobodu vlastního názoru a myšlení (stává se ovcí) a ztratí se.

Co s tím? Na první pohled vše působí složitě. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Pojďme tedy klubíčko společně rozmotat a najít ztracený poklad.

 

Obytný prostor

Začít můžeme v obytném prostoru, stejně jako to dělali naši dávní architekti, kteří ctili posvátnou geometrii.

Zjistíme, co se nachází v Taj-čchi – ve středu našeho bytu. Tato oblast je posvátná, neboť je srdcem našeho domova a je třeba k němu takto přistupovat. Dané místo podpoříme světlou barvou výmalby, dostatkem světla a důstojnými doplňky, jako je např. domácí oltář, svíčka, fontánka, soška, minerální kameny, obraz mandaly, anděla apod.

Tato oblast se ještě nachází v každé obytné místnosti a harmonizuje se dle dostupných možností.

Další důležitá oblast jsou duchovní pomocníci. Nejvhodnější pro posílení je prostor vpravo za dveřmi do místnosti. Zde věšíme obrázky a stavíme sošky andělů, duchovních bytostí a autorit, o které se můžeme opřít. Nezapomínáme rovněž na elementární bytosti, jako jsou víly, dévy apod…

Duchovní proměna souvisí s absolutním pocitem bezpečí a k tomu jsou nám tito pomocníci velmi prospěšní. Symbolem dáváme univerzu najevo, že jsou v našem životě s láskou vítáni. Kdo se k pomoci neobrací, má ztuhlé trapézové svaly, poněvadž vše nese na „svých bedrech“ a mylně se domnívá, že je na vše sám. Místo k pomoci, kterou má všude kolem, se obrací na lékaře, který mu obvykle podá léky. Potíže potlačí a nevyřeší podstatu nemoci. Lidé tímto zbytečně ztrácí čas a peníze, které mohli využít mnohem efektivněji. Rozhodně je to pohodlnější, nic však tato cesta neřeší a opět se nacházíme na mrtvém bodě.

Vraťme se zpět k našemu bydlení. Můžeme ho pomocí prvků, symbolů, barev a tvarů zjemnit a zesvětlit.

Stejně tak je důležitá očista prostoru a zbavení se destruktivních obrázků a sošek. Např. co nám může dát soška, která je bez rukou, nebo zrcadlo, ve kterém se vidíme rozčtvrceně na několik kousků?

Pokud upravíme prostor, následně zjemníme, prosvětlíme a vyčistíme i náš život.

Vše se vším souvisí. Důležitý je rovněž návrat k dávným rituálům, které se provádí před stavbou a rekonstrukcí. Pokud budujeme svévolně, bez pokory a úcty k místu, začneme mít potíže v podobě reklamací stavebních prací, úrazů na staveništi, krádeží a jiných ztrát. Později se ztráty projevují  i v našem osobním životě, např. v oblasti zdraví, vztahů, financí atd… Naši předci o tom věděli a některé rituály přetrvávají dodnes. Jen si je neuvědomujeme a neznáme jejich význam, vnímáme je spíš jako tradici.

Dalším velmi důležitým krokem na podporu rozvoje osobnosti v prostoru je zajištění kvalitního spánku. Tedy vhodná volba barev v místnosti, umístění lůžka a zajištění klidu, odstranění elektrosmogu a jiné nežádoucí energie v podobě bezdrátových přípojek v místnosti, kde spíme. Přitom nesmíme vynechat ani mobilní telefony.

Pokud máme zahradu, terasu nebo balkon, i zde můžeme pro nás zajistit podporu. Například malá zenová zahrádka je velmi vhodným podpůrcem při práci na svém nitru.

 

Vědomá mysl a péče o tělo

Dále se cíleně učíme vědomě myslet a vhodně pečujeme o své tělo. Při myšlení je třeba mít ze začátku velkou koncentraci jako např. při autoškole, kdy se seznamujeme s brzdou, spojkou a plynem a ještě musíme při řízení zvládnout spoustu dalších věcí. Později je to pro nás hračka a vše se odvíjí tak nějak spontánně. Stejné je to i s vědomým myšlením. Myšlenky si důsledně hlídáme a později nastane okamžik, kdy vše začne probíhat jakoby automaticky samo a užíváme se životní jízdu. Jsme schopni pozorovat i okolí a přírodu, více vnímáme, co se kolem nás děje, vnímáme SKUTEČNOU REALITU.

Naše tělo je rovněž při vývoji ducha velmi důležité a je součástí Feng Shui. Obsahuje krev, která je mostem mezi tělem a duchem. Jak se nám v životě vede, co se těla týče, záleží na vyzařování krve. Nejtemnějším a nejnižším vyzařováním je černá barva – krok ke smrti, pak červená a nejlepší vyzařování má světle fialková barva. Známe dětskou píseň: „Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala“. Všude kolem nás je ukryt kompas a symboly, stačí jen dávat pozor a neztratíme se.

Řádná péče o tělo je tedy žádoucí. Nestačí tělo jen čistit zvenku, ale i zevnitř, stejně jako je třeba pečovat o motor v automobilu. Tělo čistíme půsty, vhodnou stravou a tekutinami, které nejsou chemicky upravované, barvené a v plastových lahvích. Doporučuji pít čistou pramenitou vodu ze studánky, kterou pijeme převařenou a vlažnou. Převařená voda ničí mikroorganismy a některé důležité složky jsou v převařené vodě lépe vstřebatelné.

Nezapomínáme žehnat vodě i jídlu, které by mělo být složeno převážně z luštěnin, obilovin, naklíčených semínek, zeleniny…Vhodné je vědomě dýchat, chodit často do přírody a cvičit. Obnovme užívání bylinek jak preventivně, tak na neduhy.

 

Tvořme vše s Láskou, s úsměvem v očích i na rtech, za vše děkujme. Čím více děkujeme, tím více se nám dostává. Důležitá je ryzí čistota, nevinnost, odvaha a rozhodnost.

 

PŘIPOJTE SE A PODPOŘTE LÁSKU A ŽIVOT NA TÉTO PŘEKRÁSNÉ PLANETĚ ZEMI.

 

Článek byl otištěn v časopise Phoenix 1/2013

 

Feng Shui a harmonie vztahů

Feng Shui je tradiční čínské umění a věda o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů, či jen obecné spokojenosti.

Tradiční Feng Shui nám umožňuje poznat a ovlivnit vzájemné prolínání energie okolního prostředí, nemovitosti a osob, a nasměrovat je v náš prospěch.

Využívá se proto při stavbách a úpravách objektů spojených s naším životem – soukromým i pracovním. Je tedy mimořádně vhodné jak pro úpravy domů, bytů, zahrad, tak i pro kanceláře, prodejny, vzdělávací objekty apod., prostě pro všechna místa, od nichž požadujeme, aby se zde lidé cítili dobře.

Proč je dobré se řídit filozofií Feng Shui?

Zkušenému oku prozradí náš prostor více, než se nám bude líbit. Obdobnou disciplínou je rozbor rysů obličeje nebo grafologie. Tvář a rukopis však velmi těžko změníme. Postavit stůl jinam nebo vymalovat je mnohem snazší.

Podívejme se kolem sebe. Co vidíme? Ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi, naše prostředí má významný vliv na naše zdraví, bohatství, rodinný život, vztahy a dokonce na náš osud.

 

Vztahy

Pojďme se například společně podívat na vztahy, které jsou v poslední době čím dál aktuálnější téma a zároveň hlavním důvodem mých návštěv u klientů. Čím dál více lidí si nyní uvědomuje, že vztahy jsou klíčem do komnat všech životních oblastí a především je to zdraví.

Jak mohou vztahy souviset s dalšími životními oblastmi, si může po přečtení tohoto článku odpovědět každý sám.

Feng Shui je komunikace s UNIVERZEM skrze symboly, kterými dáváme v našem obytném prostoru znamení, co očekáváme.

 

Feng Shui v partnerském vztahu

Zde se především zaměřujeme na ložnici, která má svá pravidla, a pokud je obcházíme, dostáváme se dříve nebo později do potíží.

V ložnici by například nemělo být zrcadlo – mimo jiné násobí pár.

Symbol motýlů v této místnosti podporuje přelétavost, stejně jako zrcadlo.

Trám nad postelí partnery rozděluje, stejně jako nadměrně velká ložnice, postel, či nesprávná pozice lůžka vůči dveřím.

Rušivými elementy je i elektronika, stejně jako různorodé ataky z okolí místnosti v podobě satelitních antén, el. rozvodů apod., tzv. rušičů je celá řada.

Feng Shui má pro nás spoustu možností, jak takový prostor zharmonizovat a vztah podpořit. Tato metoda nám dokonce pomáhá najít vhodného partnera.

Možností, jak podpořit partnerství je celá řada, a zde je na místě si uvědomit, že zaměřit se pouze na ložnici a správnou volbu barev, umístění nábytku, postelí a doplňků zdaleka nestačí. Je třeba vnímat náš domov jako celek, tedy vše, co je v našem obytném prostoru. Potíže ve vztahu může způsobit i místo bydliště, nevhodný půdorys, špatné umístění vstupních dveří, příliš velký dům bez využití všech místností, což v některých životních oblastech, jako jsou například vztahy, finance, studium, rodina atd. způsobuje stagnaci. Dále je to nevhodná volba barev, obrazů či jiných předmětů. I zde se nabízí mnohá nápravná opatření.

 

Vztahy rodinné, přátelské, vztahy k přírodě, naší planetě a k celému Vesmíru

Zde se především zaměřujeme na společné prostory, jako jsou: obývací pokoj, jídelna a kuchyň. Při harmonizaci vztahů na pracovišti jsou podstatné místnosti jako: ředitelna, kancelář, recepce.

Podpora oblasti vztahů, která má své místo podle mapky PA – KUA (Ba – Gua) vpravo směrem od vstupu do místnosti, má blahodárné účinky na harmonickou spolupráci na pracovišti i s klienty, což se odráží na úspěchu, prosperitě a hojnosti.

Podpora prostoru je vždy velkým přínosem a velmi ji doporučuji. Není to však zcela vše. Dalším klíčem ke kvalitním a harmonickým vztahům je naše myšlení – vědomý život. Zde se nám nabízí možnost kompletně změnit jakýkoliv vztah, nezáleží na tom, jaký je právě teď.

Každý vztah, který máme, je odrazem toho, jak se vnitřně cítíme. Jsme magnet, který k sobě přitahuje všechny situace přes signál, který vysíláme, přes své myšlenky a pocity. Pro změnu jakéhokoliv vztahu provádíme důležité kroky, z nichž je základem hluboká, upřímná sebeláska, sebeúcta a pochopení pravého významu vztahů.

Velmi si rovněž pomůžeme ve své snaze přinést harmonii a rovnováhu do svých vztahů, když vidíme vzájemné působení s druhými jako příležitost učit se. Konfliktní vztahy je třeba vnímat jako požehnání. Nabízejí mnoho perel a moudrostí a mnoho duchovních zkoušek a lekcí nám a těm, s nimiž jsme ve vztazích. Každý vztah je tedy podporující. Může být pro nás velmi užitečné, když odstoupíme a podíváme se na každého v životě jako na Mistra Učitele. Nezáleží na tom, zda je to vztah milenecký, rodinný, pracovní či letmý – s tím, koho potkáme v denním životě. Každý vztah je příležitost učit se duchovní lekce a každá příležitost nám nabízí růst a moudrost, když jsme ochotni vidět své vztahy z tohoto hlediska.

 

Pokud se mění naše mysl, mění se i náš přístup k okolnímu světu a vzrůstá schopnost pochopit vše, co se děje kolem nás. Černobílé konfrontační vidění je pomalu nahrazováno schopností vidět návaznosti, příčiny i důsledky, náš horizont vnímaných událostí se rozšiřuje. Dostává se nám možností uniknout z úzké cesty, striktně ohraničené zdmi „já chci“, do rozlehlé krajiny plné rozvitých květin „já mám“. Dostává se nám pocitu nezávislosti, a tudíž i maximální volnosti a svobody. Tomuto způsobu bytí se říká být přítomen, být bdělý, vnímavý, být TADY A TEĎ.

Článek byl otištěn v časopise Phoenix 11/2012 

 

Feng Shui a harmonické vztahy

Tím, jak se mění naše mysl, mění se i náš přístup k okolnímu světu a vzrůstá schopnost pochopit vše, co se děje v nás i kolem nás. Tato pozitivní proměna je prospěšná ve všech životních oblastech a obzvlášť ve vztazích.

 

Ne pro každého člověka je však přeměna vlastních postojů jednoduchá. Tedy žít vědomě v plné Lásce, která je nositelkou životodárné energie, vitality a harmonie. Proto zde máme tradiční čínskou metodu Feng Shui, která může být velmi prospěšným pomocníkem na cestě vlastní proměny. Působí jak léčivě, tak preventivně. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů, či jen obecné spokojenosti.

 

Pomocí metody Feng Shui si můžeme navrhnout šťastný domov, zharmonizovat každý prostor, podpořit jeho možnosti a eliminovat nedostatky. Upravený a zharmonizovaný osobní či komerční prostor má na nás vliv větší, než si vůbec dokážeme představit. Proto stojí za to jej uplatňovat.

Pojďme se nyní společně podívat na harmonizaci vztahů pomocí Feng Shui v prostoru. Zaměříme se na vztahy v partnerství, rodinné, přátelské, ke všem bytostem, vztahy k přírodě, naší planetě, k celému Vesmíru a především na zdravý vztah k sobě.

 

Feng Shui v partnerském vztahu

Zde se především zaměřujeme na ložnici. Pravidla této místnosti jsou ve skutečnosti velmi jednoduchá, neboť v jednoduchosti je krása. Její harmonizace podporuje jak vztah stávající, tak očekávaný. Ložnice je v bytě či domě svatyní a dle toho bychom k ní měli přistupovat.

Základem je soukromí, proto není tato místnost vhodná jako průchozí. Pouze na balkon či terasu.

Ložnici využíváme tedy jen pro sebe. Pro další členy rodiny, přátele, domácí mazlíčky a v nejlepším případě i pro úklidovou službu je tabu. Výjimkou jsou novorozenci a děti asi do tří let věku, kteří ložnici sdílí společně s rodiči.

Totéž platí i o dekoracích.

Připomínám, že se nyní zaměřujeme na podporu harmonického vztahu stávajícího, či vztahu očekávaného, neboť je Feng Shui komunikace s Univerzem skrze symboly, který my dáváme Vesmíru najevo, co očekáváme. Člověk, který touží po samotě, si svůj prostor vytváří dle vlastních představ. Další výjimkou pravidel Feng Shui na podporu partnerství v ložnici mohou být individuální situace a podmínky, se kterými pracujeme dle daných možností.

Harmonizace partnerství v ložnici má však svá daná, za mnoho let ověřená pravidla, a tím je vyzařování radosti a pospolitosti páru v podobě fotografie nebo obrázku, který má v ložnici své čestné místo v pravém rohu ode dveří.

Další důležitou složkou je výmalba, odstín, správná barva nebo vzorek tapety či závěsů.

Místnost má dostatek místa a minimální úložné prostory, které nejsou vůbec vhodné pod postelí.

Doporučuji kvalitní postel na nožkách s plným čelem, ke které mají oba partneři stejný přístup.

Dále je důležité umístění ložnice v bytě a stejně tak správná dispozice lůžka.

Je toho na podporu vztahu v ložnici mnohem více. Nesmíme však zapomenout také na harmonizaci dalších výše vyjmenovaných vztahů. Zde platí zviditelnění vstupu do obývacího pokoje nebo do jídelny. Záleží na nás, kterou část vnímáme jako společenskou. Celkově nám pomáhá znalost vlastního půdorysu, propojení světových stran s danou místností, kontrola geopatogenních zón, eliminace elektrosmogu a psychosomatických zátěží.

Důležité je rovněž, jak na nás působí okolí domu z vnějšku dovnitř. I s tímto se dá pracovat, neboť nám Feng Shui nabízí celou řadu nápravných, léčebných možností. Je jakousi celostní medicínou, která uzdravuje prostor a člověka. Ten se cítí lépe, uvolněně, více a plně svůj život prožívá.

Je rovněž důležité si uvědomit, že je náš domov živý, a proto je třeba k němu přistupovat jako k živé bytosti. Pokud máme obývací pokoj nebo jídelnu jakkoliv oslabenou, je prospěšné je posílit stejně jako naše svaly. Pokud je neposilujeme, jsou slabé a špatně nás nesou. Stabilitu prostoru podpoříme vědomým přístupem, pravidelnou údržbou, dostatkem světla a čistého vzduchu.

Jídelní nebo konferenční stůl zharmonizujeme svíčkou, květinou uprostřed a dbáme na správné rozmístění židlí nebo křesel tak, aby uzavíraly pomyslný kruh. I zde hraje velkou roli výběr barev a dekorací.

Zdravá a čistá Láska k sobě sama přináší plody ovoce harmonie ve všech vztazích, proto se velmi vyplatí ji rozvíjet. Zde nám pomáhá podpora Thaj Čchi v prostoru, což je vlastně střed půdorysu (srdce), které pulzuje. Tento prostor odráží prázdný prostor, ze kterého vznikl Vesmír. Známe jej například ze symbolu OM, nebo květu života.

Je ušlechtilé se opět vrátit k tichu a prázdnu ve svém nitru, které vnímáme jako chrám. Jen v tomto tichu můžeme vnímat božství – esenci života, která vstupuje a proudí skrze nás a my ji ctíme a chráníme jako Dar. Toto je jediná zodpovědná cesta k opravdové samostatnosti, svobodě a harmonii. V této plnosti necháváme proudit Světlo skrze nás a chápeme vše, co bylo pro nás dříve nepochopitelné. Jsme jako květina vykvetlá do krásy, která se nedá popsat slovy. Jsme magnet, který přitahuje naplněné, čisté vztahy a žijeme každý okamžik na výsluní celým svým tělem i duší. Feng Shui není jen systém a metoda, ale i způsob existence. Proto stojí za to jej uplatňovat a žít podle něj.

 

Co je to asertivita

Většina stresorů dospělého věku se týká vztahů v rodině nebo zaměstnání. Lidé mají tendenci reagovat stereotypně. Pokud člověk změní partnera nebo pracoviště, za čas se dopracuje do podobné situace.

Většinou nedokázal změnit vlastní chování a vyvolal doplňkové chování u druhých. Pokud situaci chceme změnit, potřebujeme změnit vlastní chování a myšlení. Asertivita dnes představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje nejen komunikační dovednosti, ale i stabilitu osobnosti. Vyžaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za rozhodnutí nesl odpovědnost.

 

Asertivita

Je mnoho cest, jak zlepšit kvalitu života. Jednou z nich je asertivita. Jsou lidé, kteří si ji pletou s agresivitou. Být asertivní pro ně znamená porazit druhého, chovat se egoisticky, manipulovat s ním ve svůj prospěch nebo jej „převálcovat“.

Asertivita je něco jiného. Je to umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhých. Pomáhá k synergii – tedy spolupráci s ostatními. Být asertivní znamená stát si na svých právech bez toho, abychom ponižovali druhého.

Obtíže v komunikaci bývají spjaty s poruchou sebehodnocení a hodnocení druhých. Sebeúcta souvisí s oceňováním vlastní schopnosti zvládnout náročné situace – zejména mezilidské. Když se dostaneme do obtížné situace, často reagujeme emočně přehnaně nebo naopak emoce potlačíme. Extrémy však nepomohou ani nám, ani druhým. Potřebujeme se naučit přiměřeně vyjádřit potřeby a pocity a umět dobře reagovat na druhé. Pokud to neumíme, prožíváme to nepříjemně. Jak psychologicky, jako úzkost, strach, hněv nebo bezmoc, tak tělesně, řadou fyzických příznaků, jako je napětí, svalová ztuhlost, bolest hlavy, bolesti žaludku, bušení srdce, nadměrné pocení, červenání se apod.

Stresovou reakci mohou vyvolávat lidé, kteří:

Mají nepříjemný výraz tváře – mračí se, jsou bez mimiky.

Stále uhýbají před pohledem druhých, dívají se jinam, otáčejí se.

Stále se omlouvají, vysvětlují, ujasňují.

Snaží se v nás vzbudit lítost, dělají ze sebe „chudáky“, jsou „bezmocní“, sami sebe obviňují za kdeco. Kňourají, naříkají, prezentují se jako oběti.

Neustále si stěžují na své problémy, nemoci, na druhé, na osud. Stále něco kritizují, nadávají na poměry, pomlouvají druhé.

Nervózně gestikulují, trhají sebou, těkají, poposedávají a přesedávají, poklepávají rukama a nohama.

Jsou nadměrně loajální, se vším souhlasí, nikdy nemají svůj názor.

Jsou stále připraveni k útoku, ironičtí, kousaví, ponižují a urážejí druhé, mluví povýšeně, zesměšňují. Vyčítají, kritizují, kontrolují, moralizují, obviňují, nadávají.

Vždy jsou vševědoucí, na všechno mají odpověď, stále poučují, radí v situacích, kdy si to nikdo nevyžádal. Když s námi mluví, mluví jen o sobě, chtějí ovládat rozhovor, neposlouchají, co jim říkáme, skáčou do řeči, odvádějí od tématu.

Mluví příliš tiše, málo srozumitelně, nutí k nadměrné pozornosti.

Stále o někoho nadměrně pečují, jsou přehnaně starostliví. Neustále lichotí, slibují.

Ignorují druhé, dávají najevo svůj nezájem.

Stále chtějí, aby vše bylo po jejich, brání se kompromisům. Neustále chtějí, aby s nimi někdo souhlasil, neúnavně přesvědčují. Neumějí přiznat chybu, vše svalují na druhé.

Lžou, vymýšlejí si, vymlouvají se, zatloukají. Jsou netaktní, neomalení.

S gustem nesouhlasí, aby se mohli přít.

Po vystavení se stresorům naše tělo i duše mohou tedy zažívat stresovou situaci. Můžeme se těmto lidem vyhýbat. Někdy však vyhnutí není možné a nereagovat stresovou reakcí je velmi těžké. Pak je potřebné osvojit si dovednosti, které pomohou dostat komunikaci více pod kontrolu.

Naše porozumění situaci tedy ovlivní, zda situaci budeme považovat za stresor nebo nikoliv. Stresová reakce tedy nebude záviset jen na tom, co se událo, ale hlavně na tom, jak tomu rozumíme. Proto nejdůležitějším faktorem změny stresového prožívání bude změna sebe sama.

Zdravé sebevědomí se tvoří postupně od raného dětství. Není vrozené. I když základ pro ně, stabilní temperament, asi ano. Důležitá je však výchova. Jen málo lidí má to štěstí, že se mohou rozvíjet v svobodném a laskavém prostředí, které sebevědomí nejvíce přeje. U většiny však frustrace a duševní zranění, která v průběhu života zažili, nalomily pocit sebejistoty. Čím více frustrací jedinec během života prožije, tím bývá nejistější.

Nejistý člověk to má v životě těžší. Jeho vnitřní nejistotu ostatní lidé pravidelně oživují. Kritika, odmítnutí, opomenutí pochvaly, spory, pomluvy – to jsou věci, které jej snadno zraňují. Protože bývá silně závislý na názoru a hodnocení druhých, příliš energie spotřebuje na porovnávání se s ostatními a odezírání jejich názorů. Často pak nemá dost sil na uplatnění vlastních schopností.

Sebejistý člověk se pohybuje ve spirále. Jeho spirála vede k posílení sebedůvěry. Čím sebevědoměji se chová, tím příznivěji a vstřícněji se k němu chová okolí, což zpětně posiluje jeho vlastní sebedůvěru.

Iracionální postoje, které vedou k pocitům méněcennosti

Iracionální postoj: Musím být v životě stále šťastný a v pohodě. Racionální odpověď: Život nemůže být stále šťastný a v pohodě, dokonce spíše než cokoliv jiného je život těžký. Nicméně to, že jsou v něm překážky a problémy, že je v něm i smutek a neštěstí, neúspěch a trápení, to vše patří do jeho bohatosti. Bez toho by neměl hloubku a mohl by skončit jen u konzumu.

Iracionální postoj: Pokud se mnou někdo nesouhlasí, znamená to, že mě nemá rád. Racionální odpověď: Často mě v životě budou lidé kritizovat, a to je v pořádku, protože jinak bych se nedozvěděl, co se jim na mém chování nelíbí. A taky nejsem dokonalý. Ale mám právo být nedokonalý, protože jsem člověk. Když mě někdo kritizuje, neznamená to, že jsem špatný, ani že mě nemá rád. Nakonec nejlepším naším kritikem je ten, kdo nás doopravdy miluje. Naopak, kdyby mě nekritizovali, bylo by něco v nepořádku.

Iracionální postoj: Nemohu žít bez blízkého člověka. Racionální odpověď: Dokážeme žít i bez blízkého člověka a nemusí to být planý život. Občas potřebujeme druhé lidi a potřebujeme se na ně spolehnout. To však neznamená, že musíme být na nich závislí.

Iracionální postoj: Moje hodnota závisí na tom, co si o mně myslí ostatní. Racionální odpověď: Všechno, co mi druzí říkají, není nic víc a nic méně, než podnět k promyšlení, ke zpracování. Moje hodnota nemůže záviset na náladách, názorech a postojích druhých lidí a jejich případných změnách. Svoji hodnotu máme vždycky a naše sebevědomí závisí jen na tom, zda si ji uvědomujeme či nikoliv.

 

Základní pojmy: pasivita, agresivita, manipulace a asertivita

Pasivita

Pasivní člověk ustupuje ostatním. Je nejistý. Stále se omlouvá. Vyhýbá se výměně názorů. Současně si naříká na osud. Obviňuje okolí z agresivity. Má pocit, že ho druzí využívají. Často využíván je. Někdy si pak vybije vztek na někom ještě slabším.

Pasivní chování se vyznačuje bezbranností vůči požadavkům druhých. Pasivním lidem chybí sebejistota v projevu, nedokážou se prosadit, stále se omlouvají, vysvětlují, vciťují se do přání druhých. Někdy jsou nadmíru a nepřirozeně snaživí, jindy se vyhýbají sociálním situacím.

Mezi lidmi zaujímají roli „oběti“ nebo „chudáčka“ zdůrazňujícího své handicapy nebo se přizpůsobují silnějším. Těm jsou ze strachu oddáni, často papouškují jejich názory. Jsou závislí. Pasivní člověk někdy hraje roli „obětavého dobráka“, který stále všem se vším nápadně pomáhá a může tím být obtížný.

Podobná je role „opičí matky“, která dusí své děti nadměrnou péčí.

Pasivní chování může nabývat ještě řadu jiných „rolí“. Je příznačné pro osoby s nízkým sebevědomím. Pasivní chování znamená nemluvit o svých emocích a přáních, ale v „zájmu druhých“ je potlačovat. Řada pasivních osob dospěla až tak daleko, že si je neuvědomuje. Mít osobní potřeby by pro ně znamenalo „být sobec…“ nebo „druzí by se mohli zlobit…“.

Často je to poznat i na první pohled. Pasivita je spojena s povoleným tělem, ohnutými zády, sklopenýma očima, odmlkami v řeči a váhavým, tenkým nebo kňouravým hlasem. Často používají výrazy jako: „možná“, „nevím, jestli můžeš“, „to nevadí“.

 

Agresivita

Agresivní člověk je stále připraven k útoku. Zraňuje druhé. Ponižuje je. Prosazuje se bez ohledu na ostatní. Všechno ví nejlíp. Rád druhým káže, vyčítá nebo moralizuje. Neumí si přiznat vlastní chybu. Za všechno mohou druzí. Často zaměňuje upřímnost s útočností.

Agresivní chování je chování, při kterém jedinec prosazuje sebe na úkor jiných. Nedbá na práva jiných lidí, ponižuje a pokořuje ostatní. Pokud toto chování nevede k úspěchu, za nezdary okolí obviňuje. Často trápí druhé. Bývá neoblíbený a často se cítí sám.

Jeho přehnané sebevědomí může být zástěrkou komplexů, které svou agresivitou kompenzuje. Agresivní chování často krátce uleví z napětí. Postupně však odcizuje od ostatních a tím vytváří další napětí.

Role, které agresivní lidé zaujímají, jsou role „diktátora“, který prosazuje vždy jen svoji pravdu, role „pravého chlapáka“, který se prosazuje silou a hrubostí, role „mravokárce“, který moralizuje, káže a vnucuje okolí pocity viny, role „kontrolora“, který vše kontroluje, počítá a zapisuje a „logicky“ má ve všem vždy pravdu.

U úzkostných lidí dochází ke střídání pasivního a agresivního chování, přičemž agrese se objevuje zejména k nejbližším partnerům a dětem, pasivita k cizím lidem a zejména k autoritám. K agresivnímu chování patří nejen hrubá slova, hlasitost či moralizování, ale také sarkasmus, ironie, znehodnocování.

Agresivní chování tedy znamená nebrat v úvahu zájmy jiných a bojovat stále jen za svá vlastní přání a potřeby na úkor druhých. Často se používá zastrašování a vyhrožování. „Radím ti, abys…“, nebo snižování druhého „Ale, no tak…“, „Určitě žertuješ…“ nebo hodnotící komentáře „Měl bys…“, nebo „Čekal jsem, že to uděláš líp“.

 

Manipulace

Manipulativní člověk se snaží dosáhnout toho, co chce, oklikou. Apelováním na morálku, pocity viny, na to, co si řeknou druzí lidé, apod. se snaží druhého přimět k tomu, aby se choval tak, jak to chce on.

Manipulace je v zásadě nečestná. Přesto ji občas použijeme všichni. Někdy vědomě, častěji však nevědomě. Někteří z nás ji však používají nesmírně často, stává se pro ně zlozvykem. Někdy tím dosáhnou svého cíle, často je však okolí prohlédne a dostane na ně vztek.

Lidé, kteří často manipulují, nemívají upřímné a hluboké vztahy. Nedokážou totiž být otevření, a tak o ně lidé málo stojí. Manipulativní chování bývá velmi typické pro hysterické osobnosti. K manipulaci se dá použít pláč, křik, výčitky nebo moralizování, lichotky, sliby a mnoho jiných taktik. Oblíbeným trikem manipulace je činit druhého odpovědným za vývoj a řešení nějaké situace.

Styl manipulace souvisí s typem osobnosti. Někdo používá manipulaci, při níž předstírá bezmocnost, druhý manipuluje agresivními postoji. Navozením pocitů důležitosti viny nebo ohrožení se snaží donutit druhého, aby vyhověl. Jde o vítězství, ne o spolupráci.

 

Asertivita

Asertivní člověk přebírá plnou odpovědnost za svoje chování. Ví, co chce dělat a jakým způsobem to bude dělat. Jsou mu jasné i důsledky. Je vesměs aktivní a vyhýbá se agresi a manipulaci. Většinou přímo říká, co cítí a o co mu jde. Nepovyšuje se a zásadně se neponižuje. Umí naslouchat. Když udělá chybu, přizná ji. Umí přistoupit na kompromisy. Působí vyrovnaně, uvolněně, srozumitelně. Častěji vyjadřuje pozitivní věci. Kritizuje věcně, konstruktivně a tak, aby neponížil. Jde mu více o spolupráci než o vítězství.

Asertivní člověk přesně říká, jak situaci vnímá, co si o ní myslí a jak ji prožívá. Má přiměřené sebevědomí. Respektuje partnera. Zvažuje to, co říkají jiní, nejde mu tolik o výhru pro sebe, jako o rozšíření možností všech. Nic si nenamlouvá. Když se mu něco nepovede, nedělá z toho tragédii ani neobviňuje druhé lidi. Dobře rozeznává manipulaci a čelí jí. Navenek působí uvolněně, klidně, mluví zřetelně a srozumitelně. Dívá se do očí tomu, s kým mluví, nicméně je nevtíravý.

 

Čtyři základní druhy komunikačních stylů, které lze jednoduše popsat následujícími postoji:

Postoj pasivní – „Ty jsi hodnotný člověk a já nestojím za nic.“

Postoj agresivní – „Já mám svoji hodnotu – to ty jsi bez ceny.“

Postoj manipulativní – „Mohl bys mít hodnotu, kdybys …“

Postoj asertivní – „Já mám svoji hodnotu, i ty máš svoji hodnotu.“

 

Proč máme být asertivní?

Nebýt asertivní vede k postupnému střádání frustrací, což zvyšuje stres (úzkost, depresi) a vede k jiným zdravotním problémům. Druzí mohou sice s vámi sympatizovat jako s „ubohou chudinkou“ a může to vypadat, jako že se jim vaše „neasertivita“ líbí. Ale brzy je začnete dráždit, zvlášť když si začnete stěžovat na to, jak je život nespravedlivý. Ignorování konfliktů je může krátkodobě oddálit, ale dlouhodobě vede ke zvýšení napětí a frustrace. Je mnohem zdravější vyrovnávat se se situacemi ihned, když se objeví.

Můžete si říct: „Bude to stát hodně námahy. Beru na sebe riziko, že si odradím lidi kolem sebe. Bojím se to zkusit.“ Nikdo neříká, že se máte změnit přes noc nebo že máte být asertivní vždy a ve všech situacích, ale měli byste mít alespoň možnost volby, zda se chcete v dané situaci chovat asertivně nebo ne.

 

Dovednosti lidí, které je chrání před stresem a následnými nemocemi nebo úrazy

Vciťují se do druhých a dávají jim to najevo. Jasně a přiměřeně vyjadřují svoje vlastní pocity a potřeby.

Dovedou přijímat kritiku v klidu – zajímá je. Dokážou kritizovat, aniž by zraňovali, berou v potaz city druhého. Dovedou vyjádřit hněv, aniž by ztratili kontrolu nad sebou. Mají odvahu se ozvat, když cítí nespravedlnost k sobě nebo druhým.

Říkají ano a ne v souladu s tím, co doopravdy chtějí a cítí. Dokážou otevřeně a beze studu mluvit o sobě. Dovedou pozorně a citlivě naslouchat druhým. Chyby a nedostatky druhých berou laskavě a s pochopením.

Dovedou uzavírat rozumné kompromisy. Dokážou proměnit spor v dohodu. Nepomlouvají. Dávají druhým prostor na vyjádření pocitů a potřeb. Mají upřímný zájem o potřeby, city a přání druhých.

Dokážou otevřeně mluvit i o nepříjemných a bolestných věcech. Konfliktní situace zvládají s nadhledem, vždy kromě svého hlediska zvažují i hlediska druhých. Dovedou uklidnit rozjitřené emoce u sebe i druhých. Jsou schopni vyjádřit lásku a přátelství, často je dávají najevo. Dovedou samozřejmě navazovat kontakty i s neznámými lidmi.

Umí přijmout odmítnutí od druhého bez pocitů urážky nebo zrady. Umí přijmout pochvalu bez falešné skromnosti či nadměrné pýchy. Nejsou závislí na hodnocení, ocenění nebo kritice od druhých, a proto se rozhodují i ve složitých situacích sami. Dovedou obhájit osobně důležité cíle a vznést oprávněné požadavky.

Nemají strach ze zesměšnění, dovedou si ze sebe dělat legraci. Akceptují vlastní nedokonalost a limity.

Lidé, kteří mají tyto dovednosti nebo vlastnosti, jsou velmi příjemní partneři, nadřízení, spolupracovníci, přátelé i společníci. Dobře se s nimi žije. Pomáhají nám cítit se samozřejmě, bezpečně, sebejistě a zapomenout na komplexy a nejistoty. Probouzejí a podporují to nejlepší v nás. Míváme pocit, že jsou takoví od narození. Nicméně většinou jsou to dovednosti, které si během života vypěstovali. Naučili se od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel a jiných vzorů.

 

 

Použito z knihy Asertivitou proti stresu (nakladatelství GRADA Publishing, a.s.), jejímiž autory jsou MUDr. Hana Prašková a MUDr. Ján Praško, CSc.

 

Keltská dvojitá spirála – zářič

Keltská spirála, jak je již z názvu patrno, je nejčastěji spojována s keltskou civilizací, i když tvar spirály je k vidění v podstatě u všech kultur na všech kontinentech.

Ono ale dozajista nejde o to, kdo spirálu vynalezl, ale hlavně, že ji máme k dispozici. U všech kultur (včetně té keltské) hrála spirála důležitou úlohu v náboženství, v magii, v astrologii a dokonce i v módě, neboť byla hojně využívána jako ozdobný prvek šatstva, šperků a různých jiných doplňků.

Dnes se keltská spirála využívá jako prostředek k léčení, doplňování a usměrňování energie, pro odstraňování škodlivých záření, k úpravě energie potravin, vody a využívá se i v pěstitelství malých i větších rozměrů.

Tento zářič je biogenerátor, jeho funkce spočívá především v kumulování a následně ve velmi efektivním vyzařování životní energie. Osobě nacházející se v její blízkosti tak pomáhá ozdravovat tělo, dodávat vitalitu a stabilizovat životní funkce.

Z fyzikálního hlediska pak můžeme říci, že keltská spirála je vysokofrekvenční směrová anténa, jejíž energie sice není měřitelná pouhým zrakem (stejně jako rozhlasové vlny či elektrický proud), ale je viditelná a lze ji zaznamenat při různých pokusech.

Snad nejvíce patrný vliv energie keltské spirály můžeme vidět při práci s rostlinkami či semeny rostlin. Necháme-li vyklíčit semena jednoho druhu rostliny ve stejné kvalitě a za stejných podmínek a pod jednu misku umístíme keltskou spirálu, můžeme již po velmi krátké době vidět rozdíl mezi jednotlivými klíčícími skupinami.

Tentýž efekt pak můžeme sledovat při zalévání rostlin vodou energeticky nabitou za pomoci keltské spirály.

Podstatnou roli ve funkci keltské spirály hraje směr, kterým je navinuta. Levotočivá spirála životní energie dodává a pravotočivá pro změnu odebírá. Levotočivou keltskou spirálu tedy používáme především tam, kde potřebujeme energii dodávat. To je právě u zmíněného nabíjení vody, životní energie člověka a uzdravování.

V oblasti psychické pak stojí za to vyzvednout účinky na ovlivňování potíží spojených s neurózami a depresemi.

Pravotočivou keltskou spirálu pak použijeme pro odebírání energií. To se nám hodí při škodlivých zářeních monitorů, různých jiných spotřebičů a elektrosmogu působícího i v okolí bydliště či pracoviště, geopatogenních zón, psychosomatických zátěží nebo při odebírání v podstatě čehokoli.

Za levotočivou se považuje ta, která se od středu směrem ven navíjí proti směru hodinových ručiček a pravotočivá se od středu navíjí vpravo podle směru hodinových ručiček. Dvojitá keltská spirála vrchem nabírá a spodem transformuje. Má tedy dvojí sílu a není třeba ji nikterak dobíjet – o to se díky svému tvaru postará sama. Ať už máme keltskou spirálu položenou, či pověšenou v naší blízkosti, je dobré mít ji v takové poloze, aby směr jejího navinutí měl pro nás ten správný účinek.

Vliv spirály celkově harmonizuje a uklidňuje celé naše Já, což můžeme pozorovat i na svém jednání a uvažování, obojí se viditelně zklidní. 

Popíjení vody nabité keltskou spirálou je prospěšné k rozpouštění žlučových a ledvinových kamenů, při zánětech ledvin a jako prevence proti onemocnění plic, nervů a žaludečních neuróz. Takováto voda se připravuje tak, že nádobu umístíme na spirálu, která se musí směrem k vodě, tudíž vzhůru tvářit jako levotočivá. Vodu nabíjíme obvykle po dobu několika minut až hodin a jistě takto nabitou vodu ocení i naši domácí mazlíčci. Tvar spirály způsobuje, že voda obsažená v nádobě je vystavena toku zesílené životní energie.

Díky schopnostem tohoto zářiče je také vhodné využívat jej k odebírání bolesti s postižených míst. Dobu účinkování bychom měli poznat sami, může se značně lišit podle povahy a rozsahu bolesti. Poté můžeme spirálu otočit a nechat si bolavé místo doplnit životní energií. Důležité je, abychom mezi jednotlivými kroky učinili několikaminutovou pauzu. Energie, která byla z těla vytažena a spirálou rozptýlena, musí mít dostatek času na to, aby opustila náš nejbližší prostor.

Pokud nevíte, jak spirálu pověsit, nasměrujte ji tak, jak to cítíte. Spirála se bude otáčet přesně tak, jak to bude pro Vás a Vaše okolí v dané chvíli nejvhodnější. Vězte že náhody neexistují a pravidla toků vesmírné energie a jejích ratolestí fungují přesně tak, jak mají. Bude-li to potřeba a vhodné, bude Vám dodávat, a bude-li to vhodné o něco méně či nevhodné, pak Vám bude naopak to špatné odebírat a rozptylovat. Do tohoto řízeného ovlivňování patří přirozeně i Vaše maličkost. Pokud si všimnete, že spirála je otočena tak, jak se Vám to zrovna nelíbí, otočte si ji.

V několika posledních letech se keltské spirály opět „dostávají do módy“. Není to nic nepřirozeného. Keltská spirála má u nás dlouholetou tradici a je dobře, že se k nám opět po dlouhých letech odpočinku navrací. Je dobré, abychom pamatovali, s jakou úctou přistupovali k tomuto symbolu staří Keltové a jak se snažili tuto úctu a vděčnost najít a probudit i v sobě.

Když se na tento zářič podíváme, určitě si všimneme, že spirála není ukončena a je z ní i jasně cítit její neizolovanost a svoboda. Je to výzva.

KELTSKÁ DVOJITÁ SPIRÁLA – ZÁŘIČ K PRODEJI:

V. 9 cm

Š. 3,5 cm

Cena 500,-Kč

Prodej a objednávky zde: iva@kralovskefengshui.cz,  tel: 605 861 136

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. View more
Souhlasím
Nesouhlasím

Sdílet na Pinterestu

Sdílej