• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Gmail
  • LinkedIn
  • Buffer

Feng Shui nám pomáhá najít osobní svobodu, nezávislost a odolnost proti vnějším a vnitřním psychickým zátěžím. Můžeme díky němu otevřít hranice našeho vnímání a naučit se žít šťastný a plnohodnotný život plný hojnosti a harmonie uvnitř nás. Tato osobní přeměna nám přinese do života neomezené možnosti, které dnešní transformační doba přináší.

Jak souvisí Feng Shui s transformací? Feng Shui není jen práce s fyzickým prostorem. Je to především duchovní směr, za kterým stojí práce s energií, myšlením a naším tělem. Poté následuje reakce ve fyzické podobě – ve hmotě. Jaká, to záleží na každém z nás.

Pojďme se na to podívat více zblízka. Dnes už spousta lidí ví, že jsme součástí celku a že myšlení každého člověka je velká zodpovědnost. V praxi se setkávám s lidmi, kteří vědí, jak myslet a tvořit lepší svět. Nejí maso, cvičí jógu, pořádají duchovní přednášky a meditace, schází se k modlitbám atd.

U těchto lidí se však na druhé straně setkávám velmi často se strachem, pýchou, lhostejností, bezohledností, závistí, hodnocením, oddělováním se od celku a posuzováním sebe a ostatních. Ve značné míře je to rovněž dělení na dobré a zlé. Zapomínají, že vše je podporující a dobré a vždy prožíváme to, co je třeba prožívat. Pokud se bráníme, bráníme se sami sobě a dostáváme se do začarovaného kruhu.

Z toho vyplývá, že pouze vědět nestačí – vědění je třeba uvést do praxe. Nacházíme se v zrcadlovém sále, kde se díváme tváří v tvář na sebe. A místo upřímného poděkování za zrcadlení nás samých se zlobíme a tím přešlapujeme v osobním rozvoji na místě.

 

Celostní bytí

Stejné je to u mých posluchačů a klientů. Vzhledem k tomu, že na výsledek správného Feng Shui má ze 70 % vliv myšlení, jsou v úspěšnosti jednotlivců značné rozdíly. Je to dáno samozřejmě i tím, že máme odlišné karmické zkušenosti. My lidé jsme však dostali všichni bez výjimky do vínku hybnou sílu, inteligenci a možnost měnit osud ve srovnání se zvířaty. Celostní bytí člověka obsahuje 99,9 % jemná těla – duch a zbytek 0,1 % je fyzické tělo. Proto je velmi vhodné ponořit se do sebe a svého nitra. Dnes tuto skutečnost potvrdí i mnozí lékaři. Technika a duchovní směr se začíná vracet do jednoty.

Kdo tak nečiní, velmi v dnešní době strádá, nemá tzv. pevnou půdu pod nohama. Jako lidstvo máme velký úkol a tím je vyrovnání hmotného a duchovního aspektu v nás. Symbolem tohoto poslání je například čínský drak, který ztvárňuje hada-země-hmotu a let-nebe-ducha. Příroda je naše velká učitelka a tuto úžasnou symboliku můžeme pozorovat i na housence, která se drží u země. Pak se zakuklí (ponoří do sebe) a později se promění v překrásného motýla, který nám ukazuje lehkost bytí, svobodu a most mezi hmotným a duchovním směrem.

Kdo již dokázal propojit tyto dva aspekty do rovnováhy, prožívá nyní plnohodnotný a šťastný život plný podpory z VE-SMÍRU. Takový člověk si vytvořil vnitřní chrám Lásky, klidu, míru, bezpečí, daří se mu ve všech směrech čím dál lépe a s každým dnem se radost stupňuje. Je to dáno tím, že svým vyzařováním přitahuje stejnorodé a díky své píli a odvaze překročil práh do ZLATÉHO VĚKU. Jeho duše je v těle velmi dobře ukotvena a skrze své vnitřní vyzařování se tělo ozdravuje, mládne, zjemňuje – je jakoby lehčí.

Takový člověk vystoupil z potápějící se lodi dnešního světa a prožívá lehkost bytí. Již se neztotožňuje s nízkým chováním okolí např. v podobě mnohonásobně vystupňované sexuality, na kterou narážíme všude v mediích. Dále je to odpoutání se od povrchnosti a různých druhů agresí a egoismu. Takového člověka již nic nezraňuje a nezatěžuje. Dokázal se osvobodit a vystoupit ze zajetí. Je to velmi moudrý a vnímavý člověk, který ví, jak, kdo a co skutečně myslí, kde je pravda či lež, nikdo před ním nic neukryje žádnou maskou ani přetvářkou. Žije pod velkou ochranou tady a zároveň jakoby jinde.

Jsou to dva odlišné světy na jedné planetě. Vše se nyní velmi urychluje. Tedy nejen postup vpřed, ale i pád. Pád u lidí, kteří nemají zájem respektovat naši planetu a celý Vesmír. Přírodu vnímají jako kulisu a nemají úctu k sobě a zvířatům. Tito lidé mají nyní různé potíže. Nejprve menší a při nevědomém životě (nepochopení) se stupňují až končí odchodem z těla – musí „z kola ven“ (zrno se čistí od plev).

Spousta lidí si nyní bere svůj život dobrovolně. Je to však neznalost vesmírných zákonů a ty nikoho neomlouvají. Netuší, že se dostávají do pasti – do začarovaného kruhu. Rozvoj duše se týká všech bez rozdílu a nikam se neschováme, tedy ani na „onen“ svět.

 

Je mi 48 let a můj život je obdařen mnoha zkušenostmi a poznáním. Děkuji všem, kteří mne na této cestě všemožně obohatili a nyní se mohu o tyto zkušenosti s vámi dělit a pomáhat hledajícím najít ztracený poklad. Každý má možnost vstoupit do ZLATÉHO VĚKU, stačí jen od srdce chtít a tuto proměnu tvořit vědomě a sám.

Nikdo v tomto za nás nic neudělá, ani se za nikoho nemůžeme schovat. Naše myšlení je novou Noemovou archou. Probíhá globální proměna lidského vědomí – evoluce. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ máme každý v sobě a nepotřebujeme k tomu guru nebo jiného vůdce, díky kterému člověk ztrácí svobodu vlastního názoru a myšlení (stává se ovcí) a ztratí se.

Co s tím? Na první pohled vše působí složitě. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Pojďme tedy klubíčko společně rozmotat a najít ztracený poklad.

 

Obytný prostor

Začít můžeme v obytném prostoru, stejně jako to dělali naši dávní architekti, kteří ctili posvátnou geometrii.

Zjistíme, co se nachází v Taj-čchi – ve středu našeho bytu. Tato oblast je posvátná, neboť je srdcem našeho domova a je třeba k němu takto přistupovat. Dané místo podpoříme světlou barvou výmalby, dostatkem světla a důstojnými doplňky, jako je např. domácí oltář, svíčka, fontánka, soška, minerální kameny, obraz mandaly, anděla apod.

Tato oblast se ještě nachází v každé obytné místnosti a harmonizuje se dle dostupných možností.

Další důležitá oblast jsou duchovní pomocníci. Nejvhodnější pro posílení je prostor vpravo za dveřmi do místnosti. Zde věšíme obrázky a stavíme sošky andělů, duchovních bytostí a autorit, o které se můžeme opřít. Nezapomínáme rovněž na elementární bytosti, jako jsou víly, dévy apod…

Duchovní proměna souvisí s absolutním pocitem bezpečí a k tomu jsou nám tito pomocníci velmi prospěšní. Symbolem dáváme univerzu najevo, že jsou v našem životě s láskou vítáni. Kdo se k pomoci neobrací, má ztuhlé trapézové svaly, poněvadž vše nese na „svých bedrech“ a mylně se domnívá, že je na vše sám. Místo k pomoci, kterou má všude kolem, se obrací na lékaře, který mu obvykle podá léky. Potíže potlačí a nevyřeší podstatu nemoci. Lidé tímto zbytečně ztrácí čas a peníze, které mohli využít mnohem efektivněji. Rozhodně je to pohodlnější, nic však tato cesta neřeší a opět se nacházíme na mrtvém bodě.

Vraťme se zpět k našemu bydlení. Můžeme ho pomocí prvků, symbolů, barev a tvarů zjemnit a zesvětlit.

Stejně tak je důležitá očista prostoru a zbavení se destruktivních obrázků a sošek. Např. co nám může dát soška, která je bez rukou, nebo zrcadlo, ve kterém se vidíme rozčtvrceně na několik kousků?

Pokud upravíme prostor, následně zjemníme, prosvětlíme a vyčistíme i náš život.

Vše se vším souvisí. Důležitý je rovněž návrat k dávným rituálům, které se provádí před stavbou a rekonstrukcí. Pokud budujeme svévolně, bez pokory a úcty k místu, začneme mít potíže v podobě reklamací stavebních prací, úrazů na staveništi, krádeží a jiných ztrát. Později se ztráty projevují  i v našem osobním životě, např. v oblasti zdraví, vztahů, financí atd… Naši předci o tom věděli a některé rituály přetrvávají dodnes. Jen si je neuvědomujeme a neznáme jejich význam, vnímáme je spíš jako tradici.

Dalším velmi důležitým krokem na podporu rozvoje osobnosti v prostoru je zajištění kvalitního spánku. Tedy vhodná volba barev v místnosti, umístění lůžka a zajištění klidu, odstranění elektrosmogu a jiné nežádoucí energie v podobě bezdrátových přípojek v místnosti, kde spíme. Přitom nesmíme vynechat ani mobilní telefony.

Pokud máme zahradu, terasu nebo balkon, i zde můžeme pro nás zajistit podporu. Například malá zenová zahrádka je velmi vhodným podpůrcem při práci na svém nitru.

 

Vědomá mysl a péče o tělo

Dále se cíleně učíme vědomě myslet a vhodně pečujeme o své tělo. Při myšlení je třeba mít ze začátku velkou koncentraci jako např. při autoškole, kdy se seznamujeme s brzdou, spojkou a plynem a ještě musíme při řízení zvládnout spoustu dalších věcí. Později je to pro nás hračka a vše se odvíjí tak nějak spontánně. Stejné je to i s vědomým myšlením. Myšlenky si důsledně hlídáme a později nastane okamžik, kdy vše začne probíhat jakoby automaticky samo a užíváme se životní jízdu. Jsme schopni pozorovat i okolí a přírodu, více vnímáme, co se kolem nás děje, vnímáme SKUTEČNOU REALITU.

Naše tělo je rovněž při vývoji ducha velmi důležité a je součástí Feng Shui. Obsahuje krev, která je mostem mezi tělem a duchem. Jak se nám v životě vede, co se těla týče, záleží na vyzařování krve. Nejtemnějším a nejnižším vyzařováním je černá barva – krok ke smrti, pak červená a nejlepší vyzařování má světle fialková barva. Známe dětskou píseň: „Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala“. Všude kolem nás je ukryt kompas a symboly, stačí jen dávat pozor a neztratíme se.

Řádná péče o tělo je tedy žádoucí. Nestačí tělo jen čistit zvenku, ale i zevnitř, stejně jako je třeba pečovat o motor v automobilu. Tělo čistíme půsty, vhodnou stravou a tekutinami, které nejsou chemicky upravované, barvené a v plastových lahvích. Doporučuji pít čistou pramenitou vodu ze studánky, kterou pijeme převařenou a vlažnou. Převařená voda ničí mikroorganismy a některé důležité složky jsou v převařené vodě lépe vstřebatelné.

Nezapomínáme žehnat vodě i jídlu, které by mělo být složeno převážně z luštěnin, obilovin, naklíčených semínek, zeleniny…Vhodné je vědomě dýchat, chodit často do přírody a cvičit. Obnovme užívání bylinek jak preventivně, tak na neduhy.

 

Tvořme vše s Láskou, s úsměvem v očích i na rtech, za vše děkujme. Čím více děkujeme, tím více se nám dostává. Důležitá je ryzí čistota, nevinnost, odvaha a rozhodnost.

 

PŘIPOJTE SE A PODPOŘTE LÁSKU A ŽIVOT NA TÉTO PŘEKRÁSNÉ PLANETĚ ZEMI.

 

Článek byl otištěn v časopise Phoenix 1/2013

 

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. View more
Souhlasím
Nesouhlasím

Sdílet na Pinterestu

Sdílej