• Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Gmail
 • LinkedIn
 • Buffer
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Gmail
 • LinkedIn
 • Buffer
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Gmail
 • LinkedIn
 • Buffer

Nepřirozené síly

Dnes existují stovky inspirativních knih a inovačních seminářů, jejichž cílem je změnit způsob, jak pracujeme. V uplynulém desetiletí došlo k tak rychlým změnám, že úspěch podnikatelské společnosti závisí především na tom, aby se vymanila  z „podnikatelské rutiny“.

V téměř každém odvětví se informace rovnají síle a inovace znamenají zisk. Jinými slovy se vše urychluje, dynamizuje, chybí jemnost, hravost a cit. Nepříznivý důsledek tohoto hromadného posunu lze spatřovat v tom, jak silně se mnohá pracovní prostředí vzdálila přirozenému světu. Stavějí se budovy, jejichž okny neproudí dovnitř „čerstvý vzduch“, protože mají klimatizaci novějšího typu. Pracoviště vybavená počítači působí na zaměstnance pulzující elektromagnetickou zátěží. Mobilní telefony, které držíme kousek od našeho mozku, přijímají vysokofrekvenční vlny, které silně ovlivňují náš nervový systém. Kopírky, nábytek a stavební materiál vyzařují toxické plyny, které pomalu působí na naše zdraví.

Tedy prostředí nedává člověku energii, ale člověk prostředí a tím se vyčerpává. A přesčasy, směny do pozdních hodin narušují náš přirozený biorytmus.

Redukce nepřirozených sil

Existují způsoby, jak tyto nepřirozené síly redukovat a neutralizovat jejich škodlivý vliv. V některých zemích přinesla legislativa určité změny, například instalaci protiradiační ochrany na počítačích nebo omezení přesčasových hodin u práce, jež vyvolává silný stres. Ale i tyto změny přišly dlouho potom, co lidé se zdravým rozumem poukazovali na jejich nutnost. Byla zapotřebí dlouhá léta výzkumů a politického tlaku, než k tomu došlo.

V současné době se objevují nové obory, které zkoumají geopatický stres, „syndrom nemocných budov“ a  nemoci způsobené prostředím. Výzkum na tomto poli může přivést lidi k tomu, aby se zajímali o tyto důležité jevy a naučili se,  jak svá pracoviště vylepšit.

 

Uvědomění

První důležitý krok na vylepšení pracoviště je, že si uvědomíme to, co jsme dříve považovali za normální. Zde je vhodné si do poznámkového bloku sepsat seznam všech rušivých elementů a postupně pracovat na jejich odstranění a eliminaci. Například nepřátelské aspekty mohou vyvolávat vrčící pevné disky u počítačů, běžící klimatizace, průvan, barvy, dekorace, osvětlení, nábytek a jeho umístění, nevhodná pozice pracovního křesla atd.

 

Jak na svém pracovišti vytvořit oázu

Pracoviště jsou místem schůzek, porad a intenzivní práce. Abychom v pracovním prostředí zajistili rovnoměrný a vyvážený pocit energie, nejdříve prověříme, zda na nás působí harmonicky osvětlení. Pro individuální potřebu instalujeme stolní lampy.

Dáme si do pořádku pracovní místo nebo psací stůl. Zbavíme se zbytečností a uspořádáme si složky a šanony. Pokud máme pocit, že je práce příliš mnoho, pak je vhodnější organizační systém horizontální než vertikální. Tím mám na mysli uspořádání např. šanonů, dekorací, polic a obrazů v horizontální pozici. Je to pozice jinovější a tím klidnější. Vertikální tvary jsou jangové a na člověka mohou působit agresivně „přísně“. Můžete si například představit vykřičník. Stačí si oba tvary umístit vedle sebe a hned poznáte, jak na Vás působí. Energie Jinu a Jangu při zkoumání ve staré Číně předčila i medicínu. Proto je nejstarší ze všech principů a je vhodné ji respektovat a řídit se podle ní.

Příklad Jang: den, slunce, bílá, přímá, vepředu, léto, rychlá, vysoký, muž, světlá, tvrdá, vertikální… Příklad Jin: noc, měsíc, černá, vlnitá, vzadu, zima, pomalá, nízký, žena, tmavá, měkká, horizontální…

 

Použití barev

Zájem o barvy v dnešní době neustále vzrůstá. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že barvy jsou nositelkami informací, a snaží se poznávat, jak s jejich silou co nejlépe zacházet. Pokud se rozhodneme barvy používat v pracovním prostoru, je dobré si ujasnit, jaké frekvence nám přinášejí pocit pohody. Můžeme si pak vytvořit místa, která nás budou povzbuzovat (na pracovišti), nebo kde se uvolníme a načerpáme síly (doma).

 

Umístění pracovního stolu

Ideální umístění pracovního stolu je, stojí-li proti dveřím a přitom v oblasti, která je ode dveří nejdál. Ideálně by za ním měla být souvislá zeď. V nejlepším případě by to měla být oblast hojnosti. Ta se nalézá v levém zadním rohu směrem ode dveří do dané místnosti.

 

Přirozené materiály, tvary a doplňky

Povrch pracovního stolu by neměl mít vysoký lesk, který rychle způsobí potíže s očima a únavu.

Zaoblené, oválné a kulaté desky se lépe hodí tam, kde je největší prioritou tvořivost. Kde má stejnou důležitost jak materiální přínos, tak tvořivost, volíme desky, které kombinují měkké linie s pevnými pravoúhlými okraji, ale musíme hledět na to, abychom v rozích nevytvořili ostré čchi. Tato energie se eliminuje vhodným umístěním stolu vůči dveřím a okolí. Případně živou rostlinou, která nás navíc propojí s přírodou a vytvoří příjemnou a podporující scenérii.

Rostliny mohou být velmi dobrými pomocníky i při transformaci elektrosmogu. V takovém případě jsou to většinou palmy různého vzrůstu a kaktusy v kombinaci se solnou lampou, křišťálem, šungitem, nebo různými dnes již dostupnými zářiči.  Rostliny na pracovišti můžeme rovněž kombinovat s jezírkem nebo fontánou. Mnohdy i obyčejný kámen dokáže zázraky.

Tato podpora harmonie na pracovišti má obdobný účinek i v podobě tapety nebo obrázku. Vše záleží na prostoru, možnostech a podmínkách.

Poté následuje jejich rozmístění v určité místnosti i ve společných prostorách, jako jsou chodby, haly, schodiště, sály, čekárny, šatny atd.

 

Odměna

Pomocí rostlin, prvků, materiálů a přirozených tvarů vytvoříme na pracovišti velmi podporující místo pro naše zdraví a kreativitu. Správným umístěním podle životních oblastí BA-GUA (pa-kua) a světových stran získáváme jako odměnu podporu v oblasti vztahů, financí, dosažení úspěchu a uznání.

BA-GUA (pa-kua)

Prastará mapka BA-GUA je schéma, které označuje způsob, jakým se energie pohybuje v předvídatelném vzorci v rámci přesně vymezeného prostoru. Pomáhá člověku odhalit nejen současnou situaci, ale i rozpoznat, jaké změny je třeba udělat k jejímu zlepšení.

BA-GUA je proměnná forma rozdělená na devět oblastí, kterou položíme přes náš pozemek, dům, byt i jednotlivé obytné a pracovní místnosti. Každá z devíti oblastí se vztahuje k určitému souboru vlastností.

Při správné aplikaci člověka podporuje například ve financích, vztazích, cílech atd. V opačném případě může vyčerpávat stejně silně, jako nežádoucí zóny, které Číňané nazývají otrávené šípy (ostré rohy, hroty, posezení mezi okny, zády k oknu či prostoru, elektrosmog…) a dračí žíly (geopatogenní zóny, psychosomatické zátěže dlouholeté i stávající…).

 

Terasa a zahrada jako součást pracoviště

Máme-li to štěstí, že k našemu pracovišti patří terasa nebo zahrada, je také toto místo pro nás velice důležité. Můžeme si z něj vytvořit v době pauzy zdroj odpočinku a síly.

Podle základního principu Feng Shui se rovné jangové linie posilují oblými a měkkými konturami jinovými. Vyrovnáním těchto sil se i zahradě zvyšuje energie.

 

Okolí pracoviště

Naše pracoviště je rovněž ovlivněno okolím budovy. Při nežádoucích energiích z okolí v podobě satelitních antén, vysokých stínících budov nebo jejich ostrých rohů, nedostatkem soukromí, nepěkný výhled apod. nám pomáhají okna a jejich celkové využití.

Tedy odklon nežádoucího pomocí záclon, žaluzií a jiných okenních dekorací. Dále  to mohou být vitráže, rostliny a Feng Shui pomůcky. Rostliny mohou dobře posloužit jak na parapetu v interiéru, tak z venkovní strany. Tyto proměny nám pomohou zcela změnit celkový pocit.

 

Feng Shui pomůcky

Pomůcek Feng Shui je celá řada. Na první místo řadím přírodní materiály jak stavební (dřevo, hlína, sláma, kámen..), tak dekorativní (bavlna, len…). Jelikož často při návrzích a konzultacích vycházím ze stávajících stavebních materiálů, lze tyto materiály eliminovat a dokonce léčit. Přichází k nám nové technologie například ze Švýcarska a jsou velmi vhodné jak při větších rekonstrukcích, tak drobných zednických a malířských úpravách.

Mezi drobné pomůcky, které eliminují, podporují, chrání a léčí  řadím minerální kameny, solné lampy, BA-GUA zrcátka, keltské spirály, orgonity, vzácný černý kámen šungit, zvonkohry, křišťály.

Dále jsou to sošky a obrázky podporující hojnost, úspěch, studium, kariéru, moudrost atd….

 

Pozitivní změny

Feng Shui je architekturou životního prostoru, těla i ducha. Tato metoda nám staví pevné základy, díky kterým máme možnost svůj život uchopit do svých rukou.

Když uvážíme, že trávíme čtvrtinu života v pracovním prostředí, pak se vyplatí investovat peníze a námahu, abychom provedli pozitivní změny. V mnoha ohledech je místo, kde pracujeme, stejně důležité, jako naše ložnice.

Pracovní prostor by měl mít spíše jangový ráz. Energie by zde měly směřovat k aktivitě, a proto je vhodné zařídit prostory funkčně a přehledně. Aktivní pracovní atmosféru také podporuje dostatek světla. Jangová energie probouzí a projasňuje Ducha. Nesmí jí však být zase příliš.

Kanceláře open space jsou vybaveny množstvím různých technických zařízení, podlaha není z přírodního materiálu, místnost se možná nachází ve 13. podlaží výškové budovy. Místnosti jsou otevřené, bez dostatku soukromí a podpory. Všechny tyto skutečnosti posilují jangový princip, který se tak dostává do převahy. Nadbytek jangu způsobuje horkou hlavu a studené nohy. Následkem je stres a únava. Do kanceláře, ve které je vystupňovaný jang, je nutné vnést jin. Jinak by kreativní a intuitivní složka mohla přijít zkrátka. Většinou  na tomto pracovišti nelze s čímkoliv disponovat.

Zde je každá rada pro vnímavého člověka drahá. Co doporučuji? Nepít kávu, která jang ještě více stimuluje. Dále je to výměna syntetického oděvu za přírodní materiály. Každý člověk také potřebuje nějakou vizi, kterou si vytvoří uvnitř sebe (ve svém Chrámu), také v rámci možností postačí nepatrná motivace na pracovním stole nebo živá květina.

Postřehy z praxe 

Pokud se i po všech změnách na pracovišti necítíte dobře, doporučuji pověsit na dveře z vnější strany cedulku s názvem „DOVOLENÁ“.

Dalším postupem je změna nejen pracoviště, ale i myšlení. Například hloubkové čištění pomocí SRT. Neboť je třeba mít na paměti, že se vše odvíjí dle zákona REZONANCE a to souvisí i s místem našeho pracoviště.

Čtenáři, kteří máte zájem podrobněji prozkoumat možnosti, které metoda Feng Shui nabízí, připravila jsem pro Vás knihu v elektronické podobě, kterou si můžete jako dárek stáhnout zdarma na hlavní straně webových stránek.

 

Z celého srdce Vám přeji, abyste byli dokonale šťastní a spokojení, a to nejen na pracovišti. Žít s pocitem „Co dělám, to dělám rád“, rovněž práce na rozvoji osobnosti se mnohonásobně vyplatí.

 

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. View more
Souhlasím
Nesouhlasím

Sdílet na Pinterestu

Sdílej