Píseň mého srdce

Píseň mého srdce

„Co potřebuješ k jídlu nebo k ošacení, sežeň si vždycky bez omluv a bez trápení. Ostatní nemá ani zdarma žádné ceny. Nedávej za to svůj život drahocenný!“

Agresivní reklamy nám nabízejí především nepostradatelné prostředky pro naše zdraví, což zabírá ze všeho nejlépe. Neustále jsou nám nabízeny drahé potraviny, léky, módní doplňky atd., bez nichž bychom se určitě sesypali a neznamenali vůbec nic.

Dlouhá tisíciletí měli lidé jen to, co potřebovali k přežití, komfort neznali. Dnes však chce většina lidí vlastnit všechno možné, i když pro přežití z toho potřebují jen velmi málo, nebo spíše vůbec nic.

Samozřejmě, že bychom měli mít i něco pouze pro radost a příjemné trávení volného času, ale důležité je, abychom vše, co máme nebo získáme, dokázali využít pro svůj rozvoj a nestali se na tom závislí.

A právě v tom je problém, protože nás reklamy nutí, abychom se na určitých výrobcích stali závislí, čímž nás zbavují i skromnosti. Také ceny esoterických a obdobných seminářů stoupají, i když se tam většinou nedozvíme nic nového, ale je třeba jít na pokračování, protože tam se to snad už dozvíme. Hromadíme vědomosti, ale nehledáme poznání!

Již na počátku univerzálních zásad jógy je však řečeno, že nemáme hromadit vůbec nic. Netýká se to tedy pouze věcí, ale i myšlenek a dalšího duševního balastu.

Hledejme ve svém srdci

Proč vlastně člověk stále hledá? Co ho nutí obklopovat se věcmi, lidmi či situacemi, aby si myslel nebo sám sobě namlouval, že neztrácí čas a plnohodnotně ho prožívá? Jak se takový člověk liší od toho, který celé dny stráví v meditaci a vychutnává si bytí tím, že pochopil marnost veškerého spěchu a honby za něčím?

Ten, kdo se honí, má v srdci neklid, a právě proto touží po společnosti druhých, aby mu zaplnili jeho prázdnotu a strach z ní. Takový člověk samotu nechápe a nedokáže z ní vytěžit to nejcennější.

Protože teprve když jsme sami, začneme zjišťovat věci, o nichž kvůli množství ostatních činností jinak ani nevíme.

Málokdo se sám sobě líbí, dokáže přijmout sám sebe a upřímně se dívat do svého srdce, kde máme možnost nalézt ukrytý poklad.

Dívat se do srdcí druhých nám jde už o něco lépe, proto si povídáme o druhých a rádi sledujeme jejich osudy, na čemž jsou postavené i televizní seriály. Ti, co je píší, vědí, že osudy druhých zajímají lidi nejvíc. Pak totiž jakoby zapomenou na svůj život, nepřemýšlejí a povídají si o druhých.

Snažme se dívat do svého srdce! Je krásné. To není útěcha, to je pravda, kterou musíme nalézt. A nebojme se začít hned, vyházet ze sebe všechny ty hrůzy, které možná uvidíme na začátku. Teprve po tomto „úklidu“ zjistíme, jak je naše srdce krásné a co všechno dokáže.

Srdce je živé

Nemysleme si však, že stačí úklid jednou za rok. „Prach“ zanáší naše srdce stále, a proto je také třeba neustále dodržovat jeho čistotu, vnímavost a citlivost.

Nedáváme-li srdci na okamžik vláhu lásky, začne být jakoby neživé.

Láska není zamilovanost a chtění, láska je dávání a výměna toho neviditelného. Po nás se jen žádá, abychom svému srdci dovolili milovat, vysílat do celého světa poselství lásky, neboť svým myšlením utváříme nejen svůj život, ale i veškerá dění na naší překrásné planetě.

Ježíš nám pravil: Miluj bližního svého. A Svámí Šivánanda řekl: Vyslov svou lásku každý den, vyslov ji ještě jednou.

Nestyďme se svou lásku vyslovit, nebudeme směšní, ani když ji nedokážeme vyslovit dokonale. Neučiníme-li tak, ztratí náš život smysl, protože bez lásky nedokážeme žít. Hledejme ji znovu a znovu. Vstaňme zbití ze Země po svých prohrách a opět začněme! Láska si nás najde, půjdeme-li jí vstříc. Znamená pro nás totéž, co život, a spojuje nás v nádherném tanci, při němž naše srdce jásá.

2019-01-16T10:31:50+00:00Prosinec 2017|Transformace|

About the Author:

Metodě Feng Shui se profesně věnuji od r. 2005. Zaměřuji se na prostor, osobní, duchovní a tělesný rozvoj člověka. Provádím komplexní diagnostiku obytných prostor, pomáhám lidem řešit těžké životní situace a firmám najít klíč k úspěchu. Díky vlastní hluboké transformaci, studiu posvátných nauk, pochopení souvislostí, následně osobní a tělesné proměně jsem specialistkou na uzdravení čehokoliv, co ve Vašem životě narušuje harmonii a radost. Těším se na setkání s Vámi. Iva Matyášová - maminka tří dětí, poradkyně a lektorka Feng Shui, spisovatelka, terapeutka, šamanka.
Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.