Loading...
NÁVRHY, PROJEKTY 2018-02-27T21:30:20+00:00
Naše projekty budov zahrnují základní principy bioarchitektury a udržitelného rozvoje, úspor energií a šetrné zacházení s vodou. Jsou navrhovány individuálně, podle potřeb klienta, charakteru okolního prostředí, principů stavební biologie, organické architektury s použitím zdravotně nezávadných materiálů a přírodních izolací. Při výstavbě domů je důležité nejen dodržování platných kritérií, ale také faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují.

Patří mezi ně například:

  • Stavební pozemek bez přírodních, či uměle vytvořených rušivých vlivů, budování osídlení, které respektují individuální přístup, potřeby a důležitost přímého spojení s přírodou

  • Stavební materiály a ochrana proti hluku

  • Prostorové uspořádání

  • Preference denního světla

  • Zohlednění harmonických rozměrů a forem

  • Životní prostředí, energie, voda

  • Zásada nezhoršování životního prostředí
  • Maximální využití obnovitelných zdrojů

Spolupráce s klienty

Klíčem ke správnému návrhu je vždy osobní přístup. Výsledné řešení je vždy originálem šitým na míru dle potřeb, přání a možností klienta.

Kvalitní dokumentace

Kvalitní dokumentace je předpokladem ke zdárnému výsledku povolovacího procesu. Dokumentaci vytváříme vždy v rozsahu dle požadavků klienta.

Spolehlivě

Zpracování zakázky zajistíme v řádných termínech.

Celostní pohled na vztah mezi člověkem a obydlím se promítá do specializace jako je architektura, ekologie, psychologie a sociologie.

Ceník
Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.