Projekty budov zahrnují základní principy bioarchitektury a udržitelného rozvoje, úspor energií a šetrné zacházení s vodou. Jsou navrhovány individuálně, podle potřeb klienta, charakteru okolního prostředí, principů stavební biologie, organické architektury s použitím zdravotně nezávadných materiálů a přírodních izolací. Při výstavbě domů je důležité nejen dodržování platných kritérií, ale také faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují.

Patří mezi ně například:

  • Stavební pozemek bez přírodních, či uměle vytvořených rušivých vlivů. Budování osídlení, která respektují individuální přístup, potřeby a důležitost přímého spojení s přírodou.
  • Stavební materiály a ochrana proti hluku.
  • Prostorové uspořádání.
  • Preference denního světla.
  • Zohlednění harmonických rozměrů a forem.
  • Životní prostředí, energie, voda.
  • Zásada nezhoršování životního prostředí.
  • Maximální využití obnovitelných zdrojů.

Spolupráce s klienty

Klíčem ke správnému návrhu je vždy osobní přístup. Výsledné řešení je vždy originálem šitým na míru dle potřeb, přání a možností klienta.

Kvalitní dokumentace

Kvalitní dokumentace je předpokladem ke zdárnému výsledku povolovacího procesu. Dokumentaci vytváříme vždy v rozsahu dle požadavků klienta.

Spolehlivě

Zpracování zakázky zajistím v řádných termínech.

Celostní pohled na vztah mezi člověkem a obydlím se promítá do specializace jako je architektura, ekologie, psychologie a sociologie.

Ceník