Energetické zářiče a pomůcky

/Energetické zářiče a pomůcky

Lotos

Lotos je leknínovitá rostlina (latinsky Nelumbo nucifera,též Nelumbium speciosum). Jeho obraz je symbolem center vědomí v lidském těle (čaker). Kruhový list lotosu je symbolem nepřipoutanosti.Jako tento list plave na vodě,aniž by se celý ponořil,stejně tak může duchovně založený člověk žít ve světě a zůstat světem nedotčen,tedy existovat“ ve světě“ a nebýt „světským“člověkem(Rámak-rišna). Z hlediska ikonografie je lotos symbolem krásy,čistoty a svatosti.V buddhismu je lotos symbolem pravého bytí člověka,jež zůstává v podstatě neposkvrněné bahnem světa a nevěděním a projevuje se prostřednictvím [...]

Tibetská mísa

Původ tibetské mísy není přesně znám. S největší pravděpodobností se vyvinula z žebráckých misek indických buddhistických mnichů, odtud se pak rozšířila do různých koutů světa (Nepál,Tibet,Sibiř,Čína a po té i Korea a Japonsko). V Tibetu lidé věří, že usilovná a pravidelná práce s mísami zbavuje karmické zátěže způsobené chybami napáchanými v průběhu minulých životů. Musíte mít ovšem silnou vůli se těchto zátěží zbavit. Neznalost Vesmírných zákonů však nikoho neomlouvá a komu se očista nepodaří pomocí těchto mís, je různým způsobem [...]

Óm

ÓM je symbolem jak tvaru, tak zvuku. Tato slabika není považována za magické slovo, ani za slovo vůbec. Je projevem duchovní síly, je znamením přítomnosti absolutna v máje, symbolem známým v celém východním světě. Znaky slabiky ÓM znázorňují třemi křivkami tři světy: tělesný, duchovní a svět nevědomí.Tečka nad písmenem označuje nejvyšší vědomí, které tyto tři světy osvěcuje a ovládá. ÓM bývá popisováno jako nekonkrétní projev poznání nejvyšší pravdy, že nic v tomto vesmíru neexistuje nezávisle, vše je projevem či proměnou [...]

Jin – Jang monáda a Ba – Gua

Pojem Jin-Jang označuje dvě polární síly, které svým střídáním a vzájemným působením daly vzniknout celému Vesmíru. Jin a Jang jsou polárními projevy taa nebo nejvyššího počátku a jejich konkrétními projevy jsou Země a Nebe.Smíšením Jin a Jang vzniká pět prvků(wu-sing),ty jsou zase základem pro vznik deseti tisíc věcí. Tento proces vytváření všech jevů je cyklický, jako nekonečné vznikání a zanikání,v němž všechno se obrací k svému protipólu, když dospělo ke svému extrému. Způsobovat toto neustálé „střídání“je základní vlastností Jin a [...]

Tachyonová energie

Kosmickou energii s úspěchem použil v r. 1931 vynálezce Nikola Tesla, který tuto volnou energii nulového bodu poprvé změnil v energii elektrickou. V roce 1966 ji Gerard Feinberg nazval TACHYON, (vysoká rychlost). Je to právě tachyonová energie, ze které vzikl Vesmír. Je v beztvarém stavu a je jedním z nejcennějších darů, který bylo lidstvu na planetě Zemi věnováno Stvořitelem.

Keltská dvojitá spirála – zářič

Keltská spirála, jak je již z názvu patrno, nejčastěji spojována s keltskou civilizací, i když tvar spirály je k vidění v podstatě u všech kultur na všech kontinentech. Ono ale dozajista nejde o to, kdo spirálu vynalezl, ale hlavně, že ji máme k dispozici.U všech kultur (včetně té keltské) hrála spirála důležitou úlohu v náboženství, v magii, v astrologii, a dokonce i v módě, neboť byla hojně využívána jako ozdobný prvek šatstva, šperků a různých jiných doplňků. Dnes se keltská [...]

Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.