KURZ 4. NOVÁ CESTA POZNÁNÍ – FENG SHUI V PRAXI 2

//KURZ 4. NOVÁ CESTA POZNÁNÍ – FENG SHUI V PRAXI 2
Načítám Akce

VII. TĚLO JE CHRÁM

Poznejte souvislosti mezi Vaším tělem a principy Feng Shui a obnovte své zdraví a vitalitu.

Jestliže má lidstvo obnovit zdraví a vitalitu, je na čase vrátit se ke stravě, která má více společného se stravou našich předků. Při postupném zavádění určité jednoduché stravy, cvičení a tréninku do každodenního života začneme zvýrazňovat harmonii a řád, které již existují.

K tomu, abychom si uvědomili tento řád, se ve skutečnosti nemusíme ničeho vzdávat, pokud se pro to nerozhodneme. Z dlouholeté praxe milionů lidí po celém světě je však jasné, že konzumace naturální stravy nám umožní hrát větší úlohu v řízení vlastního života.

Péče o tělo je tedy velmi jednoduše řečeno, vnitřní Feng Shui. Vyvážení vnitřní PA-KUA prostřednictvím každodenního zdravého jídla je skutečným klíčem k praktikování intuitivního Feng Shui. To je skutečná svoboda.

Součástí kurzu je léčivá a osvěžující meditace.

 

VIII. NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

Vyvažte svůj duchovní a hmotný aspekt a kráčejte v rytmu svého srdce.

Kdo chce žít s pokojnou myslí, usmířený a v pohodě, musí si být vědom, že toho dosáhne duševní vyrovnaností. Ta je zapotřebí v každodenním životě a my o ni musíme den co den usilovat. Láska a vyrovnanost jdou ruku v ruce a léčí a proměňují všechny životní překážky bez ohledu na to, kdo nebo co nám stojí v cestě. Síla Lásky vše vyléčí a síla vyrovnanosti umožní komplexní a konečné pochopení vlastního života a životů ostatních.

V tomto stupni si budeme vyprávět o zákonech, jakými se řídí naše myšlenky, probudíme duševní vyrovnanost a naučíme se kráčet v rytmu hudby našeho srdce pomocí zázračných meditací a sběrem plodů života, lásky a smíchu.

 

IX. FENG SHUI V PRAXI 2.

Druhá část oblíbené a praktické výuky zaměřené na jednotlivé účastníky školy a práci ve skupině.

Zaměříme se na praxi v oblasti Feng Shui ve všech jeho podobách, kráse a možnostech. K této výuce si každý účastník může připravit libovolná témata, na kterých budeme pracovat společně ve skupině i více skupinách. Výuka probíhá uvnitř i venku, kde prohloubíme telepatii a nacítíme se na energii místa.

Součástí výuky je písemná práce.

Součástí celého kurzu je muzikoterapie a prožitkový očistný program:

Vnitřní síla

Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.