Najděte si své čínské znamení

Datum

Znamení

Od

Do

Element

Znamení

30. ledna 1881

18. února 1882

8. ledna 1883

28. ledna 1884

15. února 1885

4. února 1886

24. ledna 1887

12. února 1888

31. ledna 1889

21. ledna 1890

30. ledna 1892

17. února 1893

6. února 1894

26. ledna 1895

13. února 1896

2. února 1897

22. ledna 1898

10. února 1899

31. ledna 1900

19. února 1901

8. února 1902

29. ledna 1903

16. února 1904

4. února 1905

25. ledna 1906

13. února 1907

2. února 1908

22. ledna 1909

10. února 1910

30. ledna 1911

18. února 1912

6. února 1913

26. ledna 1914

14. února 1915

3. února 1916

23. ledna 1917

11. února 1918

1. února 1919

20. února 1920

8. února 1921

28. ledna 1922

16. února 1923

5. února 1924

25. ledna 1925

13. února 1926

2. února 1927

23. ledna 1928

10. února 1929

30. ledna 1930

17. února 1931

6. února 1932

26. ledna 1933

14. února 1934

4. února 1935

24. ledna 1936

11. února 1937

31. ledna 1938

19. února 1939

8. února 1940

27. ledna 1941

15. února 1942

5. února 1943

25. ledna 1944

13. ledna 1945

2. února 1946

22. ledna 1947

10. února 1948

29. ledna 1949

17. února 1950

6. února 1951

27. ledna 1952

14. února 1953

3. února 1954

24. ledna 1955

12. února 1956

31. ledna 1957

18. února 1958

8. února 1959

28. ledna 1960

15. února 1961

5. února 1962

25. ledna 1963

13. února 1964

2. února 1965

21. ledna 1966

9. února 1967

30. ledna 1968

17. února 1969

6. února 1970

27. ledna 1971

15. února 1972

3. února 1973

23. ledna 1974

11. února 1975

31. ledna 1976

18. února 1977

7. února 1978

28. ledna 1979

16. února 1980

5. února 1981

25. ledna 1982

13. února 1983

2. února 1984

20. února 1985

9. února 1986

29. ledna 1987

17. února 1988

6. února 1989

27. ledna 1990

15. února 1991

4. února 1992

23. ledna 1993

10. února 1994

31. ledna 1995

19. února 1996

6. února 1997

28. ledna 1998

16. února 1999

5. února 2000

24. ledna 2001

12. února 2002

1. února 2003

22. ledna 2004

9. února 2005

29. ledna 2006

18. února 2007

7. února 2008

26. ledna 2009

14. února 2010

3. února 2011

23. ledna 2012

10. února 2013

31. ledna 2014

19. února 2015

8. února 2016

28. ledna 2017

16. února 2018

5. února 2019

17. února 1882

7. leden 1883

27. ledna 1884

14. února 1885

3. února 1886

23. ledna 1887

11. února 1888

30. ledna 1889

20. ledna 1890

29. ledna 1891

16. února 1893

5. února 1894

25. ledna 1895

12. února 1896

1. února 1897

21. ledna 1898

9. února 1899

30. ledna 1900

18. února 1901

7. února 1902

28. ledna 1903

15. února 1904

3. února 1905

24. ledna 1906

12. února 1907

1. února 1908

21. ledna 1909

9. února 1910

29. ledna 1911

17. února 1912

5. února 1913

25. ledna 1914

13. února 1915

2. února 1916

22. ledna 1917

10. února 1918

31. ledna 1919

19. února 1920

7. února 1921

27. ledna 1922

15. února 1923

4. února 1924

24. ledna 1925

12. února 1926

1. února 1927

22. ledna 1928

9. února 1929

29. ledna 1930

16. února 1931

5. února 1932

25. ledna 1933

13. února 1934

3. února 1935

23. ledna 1936

10. února 1937

30. ledna 1938

18. února 1939

7. února 1940

26. ledna 1941

14. února 1942

4. února 1943

24. ledna 1944

12. února 1945

1. února 1946

21. ledna 1947

9. února 1948

28. ledna 1949

16. února 1950

5. února 1951

26. ledna 1952

13. února 1953

2. února 1954

23. ledna 1955

11. února 1956

30. ledna 1957

17. února 1958

7. února 1959

27. ledna 1960

14. února 1961

4. února 1962

24. ledna 1963

12. února 1964

1. února 1965

20. ledna 1966

8. února 1967

29. ledna 1968

16. února 1969

5. února 1970

26. ledna 1971

14. února 1972

2. února 1973

22. ledna 1974

10. února 1975

30. ledna 1976

17. února 1977

6. února 1978

27. ledna 1979

15. února 1980

4. února 1981

24. ledna 1982

12. února 1983

1. února 1984

19. února 1985

8. února 1986

28. ledna 1987

16. února 1988

5. února 1989

26. ledna 1990

14. února 1991

3. února 1992

22. ledna 1993

9. února 1994

30. ledna 1995

18. února 1996

6. února 1997

27. ledna 1998

15. února 1999

4. února 2000

23. ledna 2001

11. února 2002

31. ledna 2003

21. ledna 2004

8. února 2005

28. ledna 2006

17. února 2007

6. února 2008

25. ledna 2009

13. února 2010

2. února 2011

22. ledna 2012

9. února 2013

30. ledna 2014

18. února 2015

7. února 2016

27. ledna 2017

15. února 2018

4. února 2019

24. ledna 2020

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Oheň

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřeva

Dřeva

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Kov

Kov

Voda

Voda

Dřevo

Dřevo

Oheň

Oheň

Země

Země

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Krysa

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

Buvol

Tygr

Zájíc

Drak

Had

Kuň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase

Krysa

buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Prase