Akademie Feng Shui – pobytový program

/Akademie Feng Shui – pobytový program
Akademie Feng Shui – pobytový program2017-11-18T20:47:00+00:00

Studium zdravého bydlení a života

AKADEMIE je složena ze čtyř  na sebe volně navazujích kurzů v průběhu celého roku. Začínáme vždy  ve čtvrtek v 17:30 večeří a končíme nedělí ve 14:00. Zúčastnit se můžete i jednotlivých kurzů dle výběru. Absolventi celé AKADEMIE (všech kurzů) obdrží certifikát.

Místo konání:

Octagon

Obsah kurzů:

1. ŠKOLA TVARU A KOMPASU / ŠKOLA BA-BUA A PĚTI PRVKŮ

2. ŠKOLA INTUICE A ENERGIE ČCHI / FENG SHUI V PRAXI 1.

3. FENG SHUI A NOVÝ VĚK / FENG SHUI A ZAHRADY

4. TĚLO JE CHRÁM / NOVÁ CESTA POZNÁNÍ / FENG SHUI V PRAXI 2.

TAJEMSTVÍ  AKADEMIE FENG SHUI: 

Akademie je zaměřená na harmonizaci prostoru a člověka, podporuje všechny životní oblasti, léčí tělo i duši, omlazuje. Součástí výuky jsou studijní materiály, praktická cvičení, léčebné meditace, cvičení jógy a muzikoterapie.

KURZ 1

Termín:
Platba:

I. ŠKOLA TVARU A KOMPASU

…Harmonie prostoru pomocí vyvážené kombinace prvků, symbolů a barev…

Popis:

* Základní kameny systému Feng Shui
* Jak proměnit svůj sen v realitu
* Nejvhodnější pozemek pro vaši stavbu
* Dokonalý architektonický návrh podle Feng Shui
* Správná orientace a poloha Vašeho objektu na pozemku
* Práce s kompasem
* Význam barev
* Harmonizační opatření
* Jing Jangová stupnice barev, materiálů, Zařízení interiéru a lidských činností
* Pět prvků
* Příklady z praxe

Součástí výuky je práce s kompasem a ukázka tematických obrázků.

II. ŠKOLA PA-KUA A PĚTI PRVKŮ

…Podpora životní situace v oblasti zdraví, vztahů, prosperity, studia, životní moudrosti…

Popis: Vizuální styl pomáhá esteticky kultivovat prostředí a ovlivňuje morální a sociální vztahy. Pohled na hezké, stylově sladěné prostředí pomáhá duši prostředí spokojeně prožívat.
Proto je třeba se naučit správně utvářet. * Zaměříme se na charakteristiku jednotlivých prvků  * Správné umístění zrcadel * Kompletní harmonizaci obytných prostor * Aplikaci metody PA – KUA (návrhem jednotlivých životních oblastí) * Zasedací pořádek * Doporučením pro správné uspořádání kanceláře * Návrh firemního designu a vizuálního stylu z hlediska Feng Shui.

Součástí výuky je názorná ukázka příkladů z praxe a pozitivních proměn.

KURZ 2

Termín: 
Platba:

III. ŠKOLA INTUICE A ENERGIE ČCHI

…Objevte svoji vnitřní moudrost a prohlubte výsledky Feng Shui…

Poznáme skryté schopnosti a naučíme se využívat telepatii, jasnozřivost, léčbu, práci s kyvadlem atd.
Duchovní postupy nám pomohou řešit nejrůznější problémy a poskytnou štít před skutečnostmi, které nás zraňují. Rovněž se naučíme zábavnou a jednoduchou formou provádět očistu prostoru, která nabízí snadný a neuvěřitelný způsob, jak ze svého domova udělat bezpečné útočiště. Očista prostoru nám pomáhá obnovovat rovnováhu a smysluplnost našeho života, nebo pracoviště účinně transformovat a nesmírně prohlubuje výsledky Feng Shui.

IV. FENG SHUI V PRAXI 1.

…Oblíbená a praktická výuka zaměřená na jednotlivé účastníky školy a práci ve skupině…

Rozbor půdorysu dle přání a podporu životních oblastí všech zůčastněných. Nápravná opatření a harmonizaci tvoříme pro jednotlivce, ale zároveń společně ve skupině přímo v učebně.
Tato práce je intenzivní, tvořivá a velmi prospěšná pro všechny zůčastněné.

KURZ 3

Termín:
Platba: 

V. FENG SHUI A NOVÝ VĚK

…Nové postoje, možnosti a uplatnění v pracovních oborech…

Systém Feng Shui je poměrně rozsáhlý a opravdové zvládnutí všech postupů si může vyžádat hodně času, kdy na začátku může být dobrý učitel a na něj navazuje vlastní rozpoznání zákonitostí a jejich ověřování ve skutečném prostoru – v praxi.
Praxe je však mnohem těžší než teorie a proto se v pátém stupni školy Feng Shui zaměříme na životní realitu v různých pracovních oborech z celostního pohledu, jako jsou sociální služby, zdravotnictví, školství, gastronomie, management, obchodní činnost atd. Dozvíte se odkud k nám přichází „hospodářská krize“ a jak se jí vyhnout.
Cílem je naučit se pracovat s nadšením, prosperovat a vytvořit si kolem sebe kvalitní zázemí a to nejen ve vztazích. Tápající mohou nalézt své poslání a nastoupit Novou kvalitní cestu, která přináší radost a hojnost.

Součástí výuky je meditace podporující kladný postoj k sobě sama.

VI. FENG SHUI A ZAHRADY

...Dovolte, aby Vám zahrada přinesla dobro…

Naučíte se hledat a nacházet vhodné místo pro Vaše bydlení, které se stane díky obnovení dávných praktik a rituálů posvátné a podporující Váš domov i život. Rovněž si můžete do Vašeho domova přilákat neomezené množství čchi tím, že si na zahradě zařídíte Feng Shui. Poznáte oblasti Vaší zahrádky vztahující se k lásce a partnerství, rodině, bohactví, nebo kariéře.
Naučíte se ve své zahradě vybírat nejvýhodnější místa pro zahradní doplňky, krb, nábytek a správně pracovat s barvami, vůněmi, bylinkami a květinami k vytvoření štěstí a hojnosti ve všech základních oblastech.

Součástí výuky je seznámení s geomantií (bytosti přírody) a posvátnou geometrií.

Tento kurz je vhodný i pro posluchače bez zahrádky. Stačí terasa, balkon, nebo domov, který kultivujeme na základě zákonů přírody.

KURZ 4

Termín: 
Platba: 

VII. TĚLO JE CHRÁM

…Poznejte souvislosti mezi Vaším tělem a principy Feng Shui a obnovte své zdraví a vitalitu…

Jestliže má lidstvo obnovit zdraví a vitalitu, je na čase vrátit se ke stravě, která má více společného se stravou našich předků. Při postupném zavádění určité jednoduché stravy, cvičení a tréninku do každodenního života začneme zvýrazňovat harmonii a řád, které již existují. K tomu, abysme si uvědomili tento řád, se ve skutečnosti nemusíme ničeho vzdávat, pokud se proto nerozhodneme. Z dlouholeté praxe milionů lidí po celém světě je však jasné, že konzumace naturální stravy nám umožní hrát větší úlohu v řízení vlastního života. Péče o tělo je tedy velmi jednoduše řečeno, vnitřní Feng Shui. Vyvážení vnitřní PA-KUA prostřednictvím každodenního zdravého jídla je skutečným klíčem k PRAKTIKOVÁNÍ INTUITIVNÍHO FENG-SHUI.To je skutečná SVOBODA.

Součástí kurzu je léčivá a osvěžující meditace.

VIII. NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

…Vyvažte svůj duchovní a hmotný aspekt a kráčejte v rytmu svého srdce…

Kdo chce žít s pokojnou myslí, usmířený a v pohodě, musí si být vědom, že toho dosáhne duševní vyrovnaností. Ta je zapotřebí v každodenním životě a my o ni musíme den co den usilovat. Láska a vyrovnanost jdou ruku v ruce a léčí a proměňují všechny životní překážky bez ohledu na to, kdo nebo co nám stojí v cestě. Síla Lásky vše vyléčí a síla vyrovnanosti umožní komplexní a konečné pochopení vlastního života a životů ostatních. V tomto stupni si budeme vyprávět o zákonech, jakými se řídí naše myšlenky, probudíme duševní vyrovnanost a naučíme se kráčet v rytmu hudby našeho srdce pomocí zázračných meditací a sběrem plodů ŽIVOTA, LÁSKY A SMÍCHU.

IX. FENG SHUI V PRAXI 2.

…Druhá část oblíbené a praktické výuky zaměřené na jednotlivé účastníky školy a práci ve skupině…

Zaměříme se na praxi v oblasti Feng Shui ve všech jeho podobách, kráse a možnostech. K této výuce si každý účastník může připravit libovolná témata, na kterých budeme pracovat společně ve skupině, i více skupinách. Výuka probíhá uvnitř, i venku, kde prohloubíme telepatii a nacítíme se na energii místa.

Součástí výuky je písemná práce


Cena:
Jednotlivé kurzy:

Rezervaci místa potvrďte prosím celou platbou v částce 6000,-Kč dle uvedených termínů v jednotlivých kurzech na č. ú. 2000651849/2010. Do textové zprávy uveďte:  jméno a příjmení přihlášeného- název místa konání a číslo kurzu, variabilní symbol: Vaše telef. číslo.

Pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ332010000000651849   SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

Nejsem plátce DPH.
Úhradu lze uplatnit v nákladech.

Přineste si pomůcky: 
– psací potřeby
– půdorys Vašeho bytu se zakreslenou severní stranou.
– pastelky, pravítko
– siderické kyvadlo (lze zakoupit na místě)
– kompas (není podmínkou)

Každý kurz provází příjemná hudba a vstřícná  atmosféra.

Po školení možnost  individuální konzultace a terapie- rezervace nutná předem na níže uvedených kontaktech.

Storno podmínky:

* Rezervační platba je nevratná, přenosná jeden rok. Kurz lze nahradit individuální výukou dle dohody.
* Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora nebo lektora, bude Vám uhrazená částka vrácena v plné výši do 1 týdne od oznámení o zrušení kurzu.

Případné dotazy:  Tel. 605 861 136, iva@kralovskefengshui.cz

NA KAŽDOU AKCI Z NAŠEHO  PROGRAMU VČETNĚ OSOBNÍ KONZULTACE JE MOŽNÉ ZAKOUPIT DÁRKOVÝ POUKAZ.

NA KURZECH JSOU K DISPOZICI HARMONIZAČNÍ POMŮCKY, ČISTIČE, PODPŮRNÉ A LÉČIVÉ ZÁŘIČE.

Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.