Studium zdravého bydlení a života

Akademie je složena ze čtyř  na sebe volně navazujících kurzů v průběhu celého roku. Začínáme vždy  ve čtvrtek v 17:30 večeří a končíme v neděli ve 14:00. Zúčastnit se můžete i jednotlivých kurzů dle výběru. Absolventi celé akademie (všech kurzů) obdrží certifikát.

Místo konání:

Octagon

Obsah kurzů:

  1.  Škola tvaru a kompasu / škola PA-KUA a pěti prvků

  2.  Škola intuice a enegie čchi / Feng Shui v praxi 1.

  3.  Feng Shui a nový věk / Feng Shui a zahrady

  4.  Tělo je chrám / nová cesta poznání / Feng Shui v praxi 2.

Tajemství Akademie Feng Shui

Akademie je zaměřená na harmonizaci prostoru a člověka, podporuje všechny životní oblasti, léčí tělo i duši, omlazuje. Součástí výuky jsou studijní materiály, praktická cvičení, léčebné meditace, cvičení jógy a muzikoterapie.

KURZ 1

Termín:
Platba:

I. ŠKOLA TVARU A KOMPASU

…Harmonie prostoru pomocí vyvážené kombinace prvků, symbolů a barev…

Základní kameny systému Feng Shui. Jak proměnit svůj sen v realitu. Nejvhodnější pozemek pro Vaši stavbu. Dokonalý architektonický návrh podle Feng Shui. Správná orientace a poloha Vašeho objektu na pozemku. Práce s kompasem. Význam barev. Harmonizační opatření. Jing Jangová stupnice barev, materiálů. Zařízení interiéru a lidských činností. Pět prvků. Příklady z praxe.

Součástí výuky je práce s kompasem a ukázka tematických obrázků.

II. ŠKOLA PA-KUA A PĚTI PRVKŮ

…Podpora životní situace v oblasti zdraví, vztahů, prosperity, studia, životní moudrosti…

Vizuální styl pomáhá esteticky kultivovat prostředí a ovlivňuje morální a sociální vztahy. Pohled na hezké, stylově sladěné prostředí pomáhá duši prostředí spokojeně prožívat. Proto je třeba se naučit správně utvářet. Zaměříme se na charakteristiku jednotlivých prvků,  správné umístění zrcadel, kompletní harmonizaci obytných prostor, aplikaci metody PA-KUA (návrh jednotlivých životních oblastí), zasedací pořádek. Doporučení pro správné uspořádání kanceláře. Návrh firemního designu a vizuálního stylu z hlediska Feng Shui.

Součástí výuky je názorná ukázka příkladů z praxe a pozitivních proměn.

KURZ 2

Termín: 
Platba:

III. ŠKOLA INTUICE A ENERGIE ČCHI

…Objevte svoji vnitřní moudrost a prohlubte výsledky Feng Shui…

Poznáme skryté schopnosti a naučíme se využívat telepatii, jasnozřivost, léčbu, práci s kyvadlem atd. Duchovní postupy nám pomohou řešit nejrůznější problémy a poskytnou štít před skutečnostmi, které nás zraňují. Rovněž se naučíme zábavnou a jednoduchou formou provádět očistu prostoru, která nabízí snadný a neuvěřitelný způsob, jak ze svého domova udělat bezpečné útočiště. Očista prostoru nám pomáhá obnovovat rovnováhu a smysluplnost našeho života nebo pracoviště účinně transformovat. Nesmírně prohlubuje výsledky Feng Shui.

IV. FENG SHUI V PRAXI 1.

…Oblíbená a praktická výuka zaměřená na jednotlivé účastníky školy a práci ve skupině…

Rozbor půdorysu dle přání a podpora životních oblastí všech zúčastněných. Nápravná opatření a harmonizaci tvoříme pro jednotlivce, ale zároveň společně ve skupině přímo v učebně. Tato práce je intenzivní, tvořivá a velmi prospěšná pro všechny účastníky.

KURZ 3

Termín:
Platba: 

V. FENG SHUI A NOVÝ VĚK

…Nové postoje, možnosti a uplatnění v pracovních oborech…

Systém Feng Shui je poměrně rozsáhlý a opravdové zvládnutí všech postupů si může vyžádat hodně času. Na začátku může být dobrý učitel a na něj navazuje vlastní rozpoznání zákonitostí a jejich ověřování ve skutečném prostoru – v praxi. Praxe je však mnohem těžší než teorie, a proto se v pátém stupni školy Feng Shui zaměříme na životní realitu v různých pracovních oborech z celostního pohledu, jako jsou sociální služby, zdravotnictví, školství, gastronomie, management, obchodní činnost atd. Dozvíte se, odkud k nám přichází „hospodářská krize“ a jak se jí vyhnout. Cílem je naučit se pracovat s nadšením, prosperovat a vytvořit si kolem sebe kvalitní zázemí, a to nejen ve vztazích. Tápající mohou nalézt své poslání a nastoupit Novou kvalitní cestu, která přináší radost a hojnost.

Součástí výuky je meditace podporující kladný postoj k sobě sama.

VI. FENG SHUI A ZAHRADY

…Dovolte, aby Vám zahrada přinesla dobro…

Naučíte se hledat a nacházet vhodné místo pro Vaše bydlení, které se stane díky obnovení dávných praktik a rituálů posvátné a podporující Váš domov i život. Rovněž si můžete do Vašeho domova přilákat neomezené množství čchi tím, že si na zahradě zařídíte Feng Shui. Poznáte oblasti Vaší zahrádky vztahující se k lásce a partnerství, rodině, bohatství nebo kariéře. Naučíte se ve své zahradě vybírat nejvýhodnější místa pro zahradní doplňky, krb, nábytek a správně pracovat s barvami, vůněmi, bylinkami a květinami k vytvoření štěstí a hojnosti ve všech základních oblastech.

Součástí výuky je seznámení s geomantií (bytosti přírody) a posvátnou geometrií.

Tento kurz je vhodný i pro posluchače bez zahrádky. Stačí terasa, balkon nebo domov, který kultivujeme na základě zákonů přírody.

KURZ 4

Termín: 
Platba: 

VII. TĚLO JE CHRÁM

…Poznejte souvislosti mezi Vaším tělem a principy Feng Shui a obnovte své zdraví a vitalitu…

Jestliže má lidstvo obnovit zdraví a vitalitu, je na čase vrátit se ke stravě, která má více společného se stravou našich předků. Při postupném zavádění určité jednoduché stravy, cvičení a tréninku do každodenního života začneme zvýrazňovat harmonii a řád, které již existují. K tomu, abychom si uvědomili tento řád, se ve skutečnosti nemusíme ničeho vzdávat, pokud se proto nerozhodneme. Z dlouholeté praxe milionů lidí po celém světě je však jasné, že konzumace naturální stravy nám umožní hrát větší úlohu v řízení vlastního života. Péče o tělo je tedy velmi jednoduše řečeno, vnitřní Feng Shui. Vyvážení vnitřní PA-KUA prostřednictvím každodenního zdravého jídla je skutečným klíčem k PRAKTIKOVÁNÍ INTUITIVNÍHO FENG-SHUI. To je skutečná SVOBODA.

Součástí kurzu je léčivá a osvěžující meditace.

VIII. NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

…Vyvažte svůj duchovní a hmotný aspekt a kráčejte v rytmu svého srdce…

Kdo chce žít s pokojnou myslí, usmířený a v pohodě, musí si být vědom, že toho dosáhne duševní vyrovnaností. Ta je zapotřebí v každodenním životě a my o ni musíme den co den usilovat. Láska a vyrovnanost jdou ruku v ruce a léčí a proměňují všechny životní překážky bez ohledu na to, kdo nebo co nám stojí v cestě. Síla Lásky vše vyléčí a síla vyrovnanosti umožní komplexní a konečné pochopení vlastního života a životů ostatních. V tomto stupni si budeme vyprávět o zákonech, jakými se řídí naše myšlenky, probudíme duševní vyrovnanost a naučíme se kráčet v rytmu hudby našeho srdce pomocí zázračných meditací a sběrem plodů ŽIVOTA, LÁSKY A SMÍCHU.

IX. FENG SHUI V PRAXI 2.

…Druhá část oblíbené a praktické výuky zaměřené na jednotlivé účastníky školy a práci ve skupině…

Zaměříme se na praxi v oblasti Feng Shui ve všech jeho podobách, kráse a možnostech. K této výuce si každý účastník může připravit libovolná témata, na kterých budeme pracovat společně ve skupině i ve více skupinách. Výuka probíhá uvnitř i venku, kde prohloubíme telepatii a nacítíme se na energii místa.

Součástí výuky je písemná práce.


Cena:
Jednotlivé kurzy:

Rezervaci místa potvrďte prosím celou platbou v částce 6000,- Kč dle uvedených termínů v jednotlivých kurzech na č. ú. 2000651849/2010. Do textové zprávy uveďte:  jméno a příjmení přihlášeného – místo konání a číslo kurzu, variabilní symbol: Vaše tel. číslo.

Pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ332010000000651849   SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX

Nejsem plátce DPH.
Úhradu lze uplatnit v nákladech.

Přineste si pomůcky: 
– psací potřeby
– půdorys Vašeho bytu se zakreslenou severní stranou.
– pastelky, pravítko
– siderické kyvadlo (lze zakoupit na místě)
– kompas (není podmínkou)

Každý kurz provází příjemná hudba a vstřícná  atmosféra.

Po školení možnost  individuální konzultace a terapie – rezervace nutná předem na níže uvedených kontaktech.

Storno podmínky:

* Rezervační platba je nevratná, přenosná jeden rok. Kurz lze nahradit individuální výukou dle dohody.
* Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora nebo lektora, bude Vám uhrazená částka vrácena v plné výši do 1 týdne od oznámení o zrušení kurzu.

Případné dotazy:  Tel. 605 861 136, iva@kralovskefengshui.cz

NA KAŽDOU AKCI Z NAŠEHO  PROGRAMU VČETNĚ OSOBNÍ KONZULTACE JE MOŽNÉ ZAKOUPIT DÁRKOVÝ POUKAZ.

NA KURZECH JSOU K DISPOZICI HARMONIZAČNÍ POMŮCKY, ČISTIČE, PODPŮRNÉ A LÉČIVÉ ZÁŘIČE.