Vnitřní svoboda

Jak nalézt a poznat opravdovou realitu života, ve které se každodenně pohybujeme? Trápíme se, když nám někdo ukradne peněženku, trápíme se, když jsme nemocní, trápíme se, když nás opustí partner. Tohoto utrpení je obrovské množství a my se trápíme právě proto, že nechápeme celou realitu našeho života a vidíme „svůj“ reálný svět pouze svým subjektivním pohledem.

 

Utrpení a bolesti duše, které jsou zapříčiněny nechápáním reality, jsou mnohem bolestivější než bolesti fyzické. Každá nemoc má tedy svou adekvátní příčinu ve světě myšlenek a nesprávných rozhodnutí ve svéře dvou energií. Každý z nás si prošel jak bolestmi fyzickými, tak i bolestmi duchovními. Všichni víme, jak bolí zklamání, když nás zradí blízký člověk. Raději bychom trpěli na těle než na duši

Jak ale docílit, abychom netrpěli?

Je to vůbec možné? Je možné žít bez utrpení a tělesné či duševní bolesti? Trpíme přece všichni a málokdo z nás zná člověka, který by žil v naprosté pohodě a harmonii, člověka, který by netrpěl ani fyzicky, ani duševně.

 

A přece, každý z nás může docílit stavu, kdy svou bolest může brát jako poučení. Takovýto člověk potom netrpí. Každá bolest je s vděkem přijata.

Není to příliš abstraktní? Týká se to opravdu nás? Pojďme se podívat na příklady z praktického života, jak nalézt cestu k poznání reality života a jak v běžném životě lépe žít a méně trpět.

Každý z nás je omezen naší vnitřní svobodou, která omezuje náš výhled k poznání reality. Proto jako první krok na cestě k této realitě bychom se měli podívat, jak docílit vnitřní harmonie, vnitřní nezávislosti a svobody. Tyto kroky souvisí přímo s chápáním našeho vlastního ega, i když jsou velice jednoduché, jejich realizace je často velmi náročná a bolestná.

 

Jak docílit vnitřní harmonie, vnitřní nezávislosti a svobody

Uveďme si příklad dvou sousedů, kteří bydlí ve dvojdomku. Oba sousedé jsou přátelé, ale každý je jiný. Každý z nich je jinak omezen a svou vnitřní svobodu si každý upravil podle svého chápání negativního principu.

 

Vnitřní svoboda každého člověka komunikuje s vlastněním hodnot v obou realitách. Neboli – vlastnění hodnot ve fyzickém světě a zároveň vlastnění hodnot v nehmotné – duchovní realitě. Každý z nás, aniž bychom o tom věděli, hledá pevné body vlastnictví v obou těchto reálných světech. Čím více toho vlastníme – tím více se také vzdalujeme od reality života. Navíc se pohybujeme ve světě, který je protkán energiemi. Dva nejsilnější zdroje energií, tedy naše Země a Absolutno – nebesa, do nás neustále „hustí“ své informace, které každý z nás čte po svém. My všichni tyto energie přijímáme a na základě našeho pochopení je zpracováváme.

 

Náš první soused chápe lépe energie Země, které mu sdělují, aby se dobře postaral o svůj fyzický život. Tento člověk se obklopuje hromadou věcí, vlastní dokonce několik televizorů, dvě auta, nejmodernější techniku a jeho život je naplněn sháněním se po nových a nových věcech. Svůj majetek neustále zvelebuje a fyzické věci jsou smyslem jeho života. Tento soused zatím nechce chápat Nebeské energie, protože jeho cesta vývoje probíhá zatím pouze přes chápání Zemských informací a nehodlá sladit oba energetické proudy do harmonie. Tento člověk propadl majetku a jeho pocit vlastnění ve fyzickém světě mu zastiňuje výhled do reality a jeho vlastní ego mu nekompromisně bere vnitřní svobodu.

Druhý soused, který bydlí v našem dvojdomku, je naopak více napojen na Nebeské energie a už ho neláká vlastnit hromady věcí či majetku. V minulých životech si ale prošel podobným vývojem jako jeho soused a pochopil, že nezdravé vlastnictví ve fyzickém světě, tedy majetků a věcí, omezuje vnitřní svobodu a reálný pohled na život.

 

Tento soused žije skromně a je velice otevřen duchovnímu životu. Nalezl dokonce svou víru. Věří v Nejvyšší bytost, kterou si ale také přivlastňuje. Věří, že tato Nejvyšší nehmotná bytost patří jenom jemu a skupině lidí, kteří věří stejně usilovně jako on sám. S opovržením sleduje svého souseda, jak nakupuje novou elektroniku a jak vydělává stále více a více peněz. Ve věcech víry je totiž nekompromisní a věří, že pouze on bude spasen a po smrti bude za svou víru po právu odměněn. Tento člověk dodržuje rituály a zásady víry, kterým však sám nerozumí a ani se nezajímá o jejich smysl. Slepě věří a vlastní svou víru. Takto se náš druhý soused také zbavil své vnitřní svobody a jeho pohled na reálný život je zcela zkreslen.

 

Ego u obou sousedů pracuje velice efektivně, a i když bydlí ve společném dvojdomku, každý z nich si myslí, že vlastní pravdu a realita je na jeho straně.

Tito sousedé si mohou vyměňovat veliké množství negativních myšlenek a jeden o druhém si myslí to samé: Soused je blbec! Co jim tedy provedeme? Jakou zkoušku jim připravíme? Samozřejmě, že jim ukážeme jejich vnitřní nesvobodu a oběma připravíme pořádné překvapení.

 

Ve sklepě domu dojde ke zkratům elektroinstalace. Jiskry zapříčiní požár a ve sklepeních dvojdomku dojde k výbuchu plynového kotle. Oba sousedi jsou v práci a nic netuší. Jejich dvojdomek však hoří a ani hasiči nedokážou zastavit burácející živel. Během několika hodin se z krásného dvojdomku stává hromada popele. Oba naši sousedé přichází ve stejnou dobu ke svému domovu a vidí, jak na jejich ulici vládne chaos a hasiči uklízí hadice. Všude jsou spousty zvědavců a naši sousedé zatím nic netuší. Prodírají se davem a oba se ve stejném momentě z davu vymaňují.

Teď stojí oba před hromadou doutnajících trosek a jsou konfrontováni s nastalou realitou. Jejich dvojdomek shořel!

Podívejme se, jak tuto realitu vidí první soused, který je po celý život tolik závislý na svém majetku, na svých věcech.

Když uvidí hromadu doutnajícího popele, tak nešťastně vyvalí oči. Ty se mu lesknou a vysoké emoce, které teď jeho vědomí vytváří, vstřebávají slzy tekoucí potokem. V jeho vědomí dochází k enormní tvorbě energií a tento generátor jede na sto procent. Ego tohoto člověka teď vytvořilo znamenitou nabídku: „Vidíš, toto je realita! Právě jsi přišel o celý svůj majetek, o celý svůj svět!“ Náš člověk reaguje tvorbou celého spektra negativních neboli destruktivních energií. Odhazuje svůj kufřík, který nosí do práce, kleká na zem a hlasitě brečí. Chce se rozběhnout k doutnajícím troskám a zachránit, co se zachránit stejně už nedá. Hasiči ho pevně drží. On začíná vykřikovat a svůj hněv otáčí k přihlížejícímu davu. Křičí na lidi, ať nečumí, ať vypadnou! Nedokáže se smířit s tím, že sousedé z ulice vidí jeho životní prohru.

Tento člověk se energeticky právě „složil“ a nebýt toho, že mu zdravotník píchnul uklidňující injekci, tak by mohlo dojít až k sebezničujícímu programu – k infarktu. Soused je převezen na psychiatrii a i tam se snaží vehementně ukončit svůj život, dokonce se pokouší o sebevraždu. Tento soused postavil celé své chápání fyzické reality pouze na vlastnictví svého majetku. Jeho ego přeložilo toky Zemských energií do roviny, která vedla pouze sobeckým pochopením.

 

Náš soused se uzavřel do své vnitřní nesvobody a existenci reality podmínil vlastněním majetku. Ale i toto je zkouška a prověrka, která ho přivede na cestu pozitivního pochopení. My všichni jsme prošli anebo procházíme podobnými zkouškami a právě vytvoření chyb a nepochopení zemských energií nás může přivést do stejné situace chápání reality jako tohoto člověka.

 

Ale co náš druhý soused?

Ten přece není závislý na majetku a jeho závislost se ubírá pouze duchovním směrem. Také se právě prodral zástupem zvědavců a také právě hledí tváří do reality, která říká, že mu shořel dům. Tento člověk kroutí hlavou, ale není v šoku. Pozorně si prohlíží doutnající popel a váží slova, která pronáší k celému davu: „Chtěl tomu tak náš Pán a já jeho rozhodnutí přijímám! On se o mě postará a moc dobře ví, proč podpálil můj dům!“ Dav lidí s odporem poslouchá tato povýšená slova a jeden z hasičů s výsměchem dodává, že jeho pán domy nepodpaluje!

Náš druhý soused se teď nezajímá vůbec o majetek, který mu právě shořel, ale vrhá se na „rouhajícího“ se hasiče, který se dotkl jeho Nejvyšší bytosti, jeho posvátné víry, kterou vlastní. Nastává mela a ostrá výměna slov. Náš soused poučuje celý dav. Vykřikuje, aby se všichni otočili k jeho Pánu, na tu pravou víru, nebo jinak budou zatraceni a shoří v pekelných plamenech. Zdravotník, který právě píchnul uklidňující injekci prvnímu sousedovi, nabírá znova chemickou emulzi a píchá tuto uklidňující látku i sousedovi druhému.

 

Oba jsou stejnou sanitkou odváženi do stejné psychiatrické léčebny. Oba dva totiž ztratili svou vnitřní svobodu, a tím následně i reálný pohled na svět a život kolem sebe. Dobrovolně a svobodně se takto dostali do slepé uličky, z které se můžou dostat ven jenom svým vlastním přičiněním.

Jak tedy nalézt opravdovou vnitřní svobodu, která nám umožní poznat realitu života?

Na našem příkladu jsme viděli, jak oba sousedé šlápli někam vedle a jak se oba na hony vzdálili od reality běžného života. Můžeme se podívat kolem sebe a v symbolice nalézt odpověď.

Podívejme se na přírodu, třeba na les, který žije ve vnitřní rovnováze a harmonii. Každá bytost se zde množí a udržuje rovnovážný stav. Bere si jenom tolik potravy, co skutečně potřebuje a stav harmonie, který tady vidíme, symbolizuje i cestu, která umožní poznat realitu života. Oba naši sousedé totiž zásadním způsobem porušili rovnováhu své vnitřní svobody a stali se otroky svého vlastnictví. První se stal otrokem věcí, druhý otrokem víry. První nepochopil poslání Zemských energií, a druhý nepochopil poslání nebeských energií. Ani jeden z nich nenalezl rovnováhu mezi zemskými a nebeskými energiemi. Jak tedy pochopit vnitřní svobodu?

Jak se zbavit vlastnictví hmotných či nehmotných statků? To máme opustit náš dům? Máme rozdat všechny věci a jít bydlet s holým zadkem pod most? Tam nalezneme svobodu? Nikdo ale tady neříká, aby se se člověk zbavil svého majetku či obydlí! Bylo by totiž snadné a velice egoistické, kdyby člověk rozdal veškerý svůj majetek jenom proto, aby všem ukázal, že na vlastnictví není závislý ve sféře fyzického světa.

Mnohem těžší je dům a majetek vlastnit a přitom nebýt na těchto věcech závislý. Chápat čas a být vděčný za možnost tohoto „pronájmu“. Brát svůj majetek jako dar, který smíme užívat, ale nefixovat se na něho a nestavět na něm svou existenci. Na cestě k tomuto pochopení nám může vydatně pomáhat logika, která zcela jasně seřadí reality a poví nám, že po smrti a do hrobu si náš dům nebo auto odnést nemůžeme, a proto bychom neměli už za svého života dávat těmto pomíjivým veličinám větší váhu než váhu užitku a služby po dobu našeho života. Vypořádáme li se s věcmi a majetkem, následně začínáme chápat Zemské energie, jsme tedy o krůček blíže k vnitřní svobodě a reálnějšímu pohledu na život. Když už zvládneme tento krok, čeká nás mnohem větší „fuška“.

Bez věcí a majetku dokáže člověk přežít, protože jeho tělo je de facto závislé pouze na příjmu potravin a tekutin. Ale bez víry nedokáže žít nikdo!

Někdo věří hmotě a je materialistou, jiný zase věří svému Pánu, kterého sice nikdy neviděl, nechápe ho, ale pevně věří, že jenom tento Pán je ten pravý a že ostatní víry jsou slepé, a tudíž hodny zatracení. Někdo zase věří pouze vědě, jiný zase své politické straně, či v peníze, dokonce může žít ve víře v jídlo. Jak vidíme, bez víry se žít nedá.

Jsou to nebeské energie, které předávají našemu vědomí tyto informace, abychom hledali příčiny své existence, abychom se aktivně zajímali o náš vývoj, abychom aktivně tvořili myšlenky a hledali orientaci v tvorbě dvou energií: pozitivní a negativní. Jak ale vykročit tím správným směrem, ve kterém můžeme nalézt opravdovou víru? Víru, která není závislá na vlastnictví. Jak se vyhnout vlastnictví slepé víry a pravdy, jak se nestát oním sousedem, který zblbnul a jeho vlastní ego promlouvalo jménem Pána, který všechny bezvěrce zatratil?

Přitom to nebyla ona Nejvyšší bytost, ale pouze náš soused, který chtěl všechny zatratit a mstít se za to, že ostatní nesdílí jeho víru. Dostáváme se tedy k problematice, o které už byly napsány vagony knih a kterou můžeme pochopit pouze sami v sobě a každý sám. Neexistuje tedy univerzální návod, který platí pro všechny, protože každá bytost je individuální a má za sebou svůj vlastní dlouhý vývoj chápání.

 

Podívejme se, jak nalézt vyváženost mezi Zemskými a nebeskými energiemi a jak nalézt zdravou míru naší víry

Mezi naším věděním a chápáním je dlouhá cesta. Opravdová víra by se dala nazvat jako uskutečněné pochopení. Pokud nalezneme jistotu v nejistotě, tak v tomto momentě se stáváme nezávislými. Nalézáme vnitřní svobodu a naše oči se teprve teď otevírají reálnému vidění světa.

Tento stav je ze začátku velikým balancem. Je to pěkná fuška udržet se na ostré hraně a kráčet vpřed našemu vývoji. Ono to bolí a každý z nás se u toho pěkně zapotí. Toto udržování rovnováhy ale stojí za to a my vidíme takto lépe i naše vlastní ego, které se ale o to usilovněji snaží hledat v našem chápání díry. Těch je postupně čím dál méně a my aktivně chápeme principy ega a víme, proč netvořit negativní energie v celkovém měřítku všech bytostí. Tato cesta na ostré hraně je sice velmi nepříjemná, ale na straně druhé velmi rychlá.

 

Pouze ve spojení Zemských a nebeských energií, pouze propojením těchto informačních kanálů se můžeme dobrat k vnitřní svobodě. Dalo by se říci, že člověk pak stojí pevně nohama na zemi a stejně tak pevně má v rukou duchovní rozměr a vývoj života pozitivním směrem.

Použito z knihy: CESTA K ABSOLUTNU, jejímž autorem je Marcel Vanek

Tachyonová energie

Kosmickou energii s úspěchem použil v r. 1931 vynálezce Nikola Tesla, který tuto volnou energii nulového bodu poprvé změnil v energii elektrickou. V roce 1966 ji Gerard Feinberg nazval TACHYON, (vysoká rychlost).

Je to právě tachyonová energie, ze které vznikl Vesmír. Je v beztvarém stavu a je jedním z nejcennějších darů, který bylo lidstvu na planetě Zemi věnováno Stvořitelem.

Příroda a my

Je hodně možností relaxace, ale málokterá nám přinese takové potěšení, jako právě pobyt v přírodě.

Pro vnímavého pozorovatele je zde množství drobných dobrodružství a příjemných vjemů, pro sportovce zdravé prostředí k vyžití.

To, že má příroda příznivý vliv jak na psychickou, tak na fyzickou kondici každého z nás, je pravda zřejmá všem.

A přece se k přírodě chováme tak macešsky!? Zatímco doma si své cennosti chráníme a „oprašujeme“, přírodu, která je cenná pro všechny, zanedbáváme, stavíme se do pozice pštrosa, či tzv. „po nás potopa“.

 

Jenže takové chování se nám může nemilosrdně vymstít

Ekologické katastrofy jsou nejméně jednou týdně ve zprávách a přesto se lidé k narušenému životnímu prostředí chovají laxně. Vím, že obyčejný člověk toho mnoho nezmůže a měli by si vážnost situace uvědomit hlavně vlády států. Opravdu mi nejde do hlavy, že právě Amerika, která je tak velmi často sužována tornády, nedělá něco pro snížení emisí a naopak se staví proti zákonům, které by nutily emise snížit. A takto se chová většina vyspělých ekonomik.

Jin – Jang monáda a Ba – Gua

Pojem Jin-Jang označuje dvě polární síly, které svým střídáním a vzájemným působením daly vzniknout celému Vesmíru. Jin a Jang jsou polárními projevy taa nebo nejvyššího počátku a jejich konkrétními projevy jsou Země a Nebe. Smíšením Jin a Jang vzniká pět prvků (wu-sing), ty jsou zase základem pro vznik deseti tisíc věcí.

 

Tento proces vytváření všech jevů je cyklický, jako nekonečné vznikání a zanikání, v němž všechno se obrací k svému protipólu, když dospělo ke svému extrému. Způsobovat toto neustálé „střídání“ je základní vlastností Jin a Jang. Změna je pohybem taa.

Rovněž struktura hexagramů „Knihy proměn“ potvrzuje, že všechny věci a situace vznikají z kombinace Jin a Jang. Hexagramy čchien a kchun reprezentují čistý Jang, respektive Jin, všechny ostatní jsou kombinacemi obou základních sil. Původně pojem Jin označoval severní, od slunce odvrácený svah hory a byl spojován s chladným, pošmourným počasím a zamračenou oblohou.

Jang označoval k slunci přivrácený svah a byl spojován s jasem a teplem.

V systému vztahů mezi mikrokosmem a makrokosmem jsou Jin a Jang přiřazovány rozličné další vlastnosti a jevy:

 

  • Jin je princip ženský, pasivní, přijímající, tmavý, měkký. Jinové symboly jsou např.: měsíc, voda, mraky, tygr a želva, černá barva, sever, olovo, sudá čísla.

  • Jang je naproti tomu princip mužský, aktivní, tvořivý, světlý, tvrdý. Jangové symboly jsou např.: slunce, oheň, drak, červená barva, jih a lichá čísla.

Jin a Jang jsou zobrazovány ve známém symbolu. Ukazuje složení Vesmíru a Jin a Jang, které pouze spolu tvoří celek. Oba body poukazují na to, že každá z obou sil na vrcholu svého rozvoje již nese v sobě zárodek svého polárního protějšku a začíná se v něj přetvářet.

Poprvé nacházíme zmínku o pojmu Jin-Jang v páté kapitole komentáře Si-cch‘ Knihy proměn. Doslova se tam říká: „Je Jin a je Jang a to se nazývá tao.“ Velká jednota plodí dva póly (tedy Nebe a Zemi), tyto dva póly plodí sílu tmavého (Jin) a sílu světlého (Jang). Síla kalného a světla se mění, jedna stoupá vzhůru a druhá klesá do hloubky, sjednocují se a vytvářejí těla, přičemž jsou v neustálém pohybu. Jsou-li odděleny, opět se sjednocují. To je věčný běh nebes.

Nebe a Země vznikají v koloběhu. Na každém konci následuje opět začátek, na každém nejzazším konci následuje návrat. Vše je vzájemně v harmonii. To, z čeho vznikají všechna jsoucna a v čem mají svůj počátek, je velká jednota. To, čím se utvářejí a naplňují, je dualita temného a světlého.

Síly Jin a Jang mají také význam v čínském lékařství. Pouze když se Jin a Jang nacházejí v rovnováze, je tělo zdravé. Příliš silný Jang vyvolává zesílenou činnost orgánů, převládá-li Jin, orgány dostatečně nefungují.

Ba-Gua

Slovo Ba-Gua pochází z čínštiny a označuje osm trigramů, osm znaků, jež tvoří základ Knihy proměn a z nichž je odvozeno 64 hexagramů. Osm trigramů pochází podle tradice od legendárního vládce Fu-siho, který uvedl do souladu vztahy mezi trigramy a mezi světovými stranami a ročními dobami. Toto uspořádání je „pre-kosmické pořadí“.

Pracoviště jako oáza

Nepřirozené síly

Dnes existují stovky inspirativních knih a inovačních seminářů, jejichž cílem je změnit způsob, jak pracujeme. V uplynulém desetiletí došlo k tak rychlým změnám, že úspěch podnikatelské společnosti závisí především na tom, aby se vymanila  z „podnikatelské rutiny“.

V téměř každém odvětví se informace rovnají síle a inovace znamenají zisk. Jinými slovy se vše urychluje, dynamizuje, chybí jemnost, hravost a cit. Nepříznivý důsledek tohoto hromadného posunu lze spatřovat v tom, jak silně se mnohá pracovní prostředí vzdálila přirozenému světu. Stavějí se budovy, jejichž okny neproudí dovnitř „čerstvý vzduch“, protože mají klimatizaci novějšího typu. Pracoviště vybavená počítači působí na zaměstnance pulzující elektromagnetickou zátěží. Mobilní telefony, které držíme kousek od našeho mozku, přijímají vysokofrekvenční vlny, které silně ovlivňují náš nervový systém. Kopírky, nábytek a stavební materiál vyzařují toxické plyny, které pomalu působí na naše zdraví.

Tedy prostředí nedává člověku energii, ale člověk prostředí a tím se vyčerpává. A přesčasy, směny do pozdních hodin narušují náš přirozený biorytmus.

Redukce nepřirozených sil

Existují způsoby, jak tyto nepřirozené síly redukovat a neutralizovat jejich škodlivý vliv. V některých zemích přinesla legislativa určité změny, například instalaci protiradiační ochrany na počítačích nebo omezení přesčasových hodin u práce, jež vyvolává silný stres. Ale i tyto změny přišly dlouho potom, co lidé se zdravým rozumem poukazovali na jejich nutnost. Byla zapotřebí dlouhá léta výzkumů a politického tlaku, než k tomu došlo.

V současné době se objevují nové obory, které zkoumají geopatický stres, „syndrom nemocných budov“ a  nemoci způsobené prostředím. Výzkum na tomto poli může přivést lidi k tomu, aby se zajímali o tyto důležité jevy a naučili se,  jak svá pracoviště vylepšit.

 

Uvědomění

První důležitý krok na vylepšení pracoviště je, že si uvědomíme to, co jsme dříve považovali za normální. Zde je vhodné si do poznámkového bloku sepsat seznam všech rušivých elementů a postupně pracovat na jejich odstranění a eliminaci. Například nepřátelské aspekty mohou vyvolávat vrčící pevné disky u počítačů, běžící klimatizace, průvan, barvy, dekorace, osvětlení, nábytek a jeho umístění, nevhodná pozice pracovního křesla atd.

 

Jak na svém pracovišti vytvořit oázu

Pracoviště jsou místem schůzek, porad a intenzivní práce. Abychom v pracovním prostředí zajistili rovnoměrný a vyvážený pocit energie, nejdříve prověříme, zda na nás působí harmonicky osvětlení. Pro individuální potřebu instalujeme stolní lampy.

Dáme si do pořádku pracovní místo nebo psací stůl. Zbavíme se zbytečností a uspořádáme si složky a šanony. Pokud máme pocit, že je práce příliš mnoho, pak je vhodnější organizační systém horizontální než vertikální. Tím mám na mysli uspořádání např. šanonů, dekorací, polic a obrazů v horizontální pozici. Je to pozice jinovější a tím klidnější. Vertikální tvary jsou jangové a na člověka mohou působit agresivně „přísně“. Můžete si například představit vykřičník. Stačí si oba tvary umístit vedle sebe a hned poznáte, jak na Vás působí. Energie Jinu a Jangu při zkoumání ve staré Číně předčila i medicínu. Proto je nejstarší ze všech principů a je vhodné ji respektovat a řídit se podle ní.

Příklad Jang: den, slunce, bílá, přímá, vepředu, léto, rychlá, vysoký, muž, světlá, tvrdá, vertikální… Příklad Jin: noc, měsíc, černá, vlnitá, vzadu, zima, pomalá, nízký, žena, tmavá, měkká, horizontální…

 

Použití barev

Zájem o barvy v dnešní době neustále vzrůstá. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že barvy jsou nositelkami informací, a snaží se poznávat, jak s jejich silou co nejlépe zacházet. Pokud se rozhodneme barvy používat v pracovním prostoru, je dobré si ujasnit, jaké frekvence nám přinášejí pocit pohody. Můžeme si pak vytvořit místa, která nás budou povzbuzovat (na pracovišti), nebo kde se uvolníme a načerpáme síly (doma).

 

Umístění pracovního stolu

Ideální umístění pracovního stolu je, stojí-li proti dveřím a přitom v oblasti, která je ode dveří nejdál. Ideálně by za ním měla být souvislá zeď. V nejlepším případě by to měla být oblast hojnosti. Ta se nalézá v levém zadním rohu směrem ode dveří do dané místnosti.

 

Přirozené materiály, tvary a doplňky

Povrch pracovního stolu by neměl mít vysoký lesk, který rychle způsobí potíže s očima a únavu.

Zaoblené, oválné a kulaté desky se lépe hodí tam, kde je největší prioritou tvořivost. Kde má stejnou důležitost jak materiální přínos, tak tvořivost, volíme desky, které kombinují měkké linie s pevnými pravoúhlými okraji, ale musíme hledět na to, abychom v rozích nevytvořili ostré čchi. Tato energie se eliminuje vhodným umístěním stolu vůči dveřím a okolí. Případně živou rostlinou, která nás navíc propojí s přírodou a vytvoří příjemnou a podporující scenérii.

Rostliny mohou být velmi dobrými pomocníky i při transformaci elektrosmogu. V takovém případě jsou to většinou palmy různého vzrůstu a kaktusy v kombinaci se solnou lampou, křišťálem, šungitem, nebo různými dnes již dostupnými zářiči.  Rostliny na pracovišti můžeme rovněž kombinovat s jezírkem nebo fontánou. Mnohdy i obyčejný kámen dokáže zázraky.

Tato podpora harmonie na pracovišti má obdobný účinek i v podobě tapety nebo obrázku. Vše záleží na prostoru, možnostech a podmínkách.

Poté následuje jejich rozmístění v určité místnosti i ve společných prostorách, jako jsou chodby, haly, schodiště, sály, čekárny, šatny atd.

 

Odměna

Pomocí rostlin, prvků, materiálů a přirozených tvarů vytvoříme na pracovišti velmi podporující místo pro naše zdraví a kreativitu. Správným umístěním podle životních oblastí BA-GUA (pa-kua) a světových stran získáváme jako odměnu podporu v oblasti vztahů, financí, dosažení úspěchu a uznání.

BA-GUA (pa-kua)

Prastará mapka BA-GUA je schéma, které označuje způsob, jakým se energie pohybuje v předvídatelném vzorci v rámci přesně vymezeného prostoru. Pomáhá člověku odhalit nejen současnou situaci, ale i rozpoznat, jaké změny je třeba udělat k jejímu zlepšení.

BA-GUA je proměnná forma rozdělená na devět oblastí, kterou položíme přes náš pozemek, dům, byt i jednotlivé obytné a pracovní místnosti. Každá z devíti oblastí se vztahuje k určitému souboru vlastností.

Při správné aplikaci člověka podporuje například ve financích, vztazích, cílech atd. V opačném případě může vyčerpávat stejně silně, jako nežádoucí zóny, které Číňané nazývají otrávené šípy (ostré rohy, hroty, posezení mezi okny, zády k oknu či prostoru, elektrosmog…) a dračí žíly (geopatogenní zóny, psychosomatické zátěže dlouholeté i stávající…).

 

Terasa a zahrada jako součást pracoviště

Máme-li to štěstí, že k našemu pracovišti patří terasa nebo zahrada, je také toto místo pro nás velice důležité. Můžeme si z něj vytvořit v době pauzy zdroj odpočinku a síly.

Podle základního principu Feng Shui se rovné jangové linie posilují oblými a měkkými konturami jinovými. Vyrovnáním těchto sil se i zahradě zvyšuje energie.

 

Okolí pracoviště

Naše pracoviště je rovněž ovlivněno okolím budovy. Při nežádoucích energiích z okolí v podobě satelitních antén, vysokých stínících budov nebo jejich ostrých rohů, nedostatkem soukromí, nepěkný výhled apod. nám pomáhají okna a jejich celkové využití.

Tedy odklon nežádoucího pomocí záclon, žaluzií a jiných okenních dekorací. Dále  to mohou být vitráže, rostliny a Feng Shui pomůcky. Rostliny mohou dobře posloužit jak na parapetu v interiéru, tak z venkovní strany. Tyto proměny nám pomohou zcela změnit celkový pocit.

 

Feng Shui pomůcky

Pomůcek Feng Shui je celá řada. Na první místo řadím přírodní materiály jak stavební (dřevo, hlína, sláma, kámen..), tak dekorativní (bavlna, len…). Jelikož často při návrzích a konzultacích vycházím ze stávajících stavebních materiálů, lze tyto materiály eliminovat a dokonce léčit. Přichází k nám nové technologie například ze Švýcarska a jsou velmi vhodné jak při větších rekonstrukcích, tak drobných zednických a malířských úpravách.

Mezi drobné pomůcky, které eliminují, podporují, chrání a léčí  řadím minerální kameny, solné lampy, BA-GUA zrcátka, keltské spirály, orgonity, vzácný černý kámen šungit, zvonkohry, křišťály.

Dále jsou to sošky a obrázky podporující hojnost, úspěch, studium, kariéru, moudrost atd….

 

Pozitivní změny

Feng Shui je architekturou životního prostoru, těla i ducha. Tato metoda nám staví pevné základy, díky kterým máme možnost svůj život uchopit do svých rukou.

Když uvážíme, že trávíme čtvrtinu života v pracovním prostředí, pak se vyplatí investovat peníze a námahu, abychom provedli pozitivní změny. V mnoha ohledech je místo, kde pracujeme, stejně důležité, jako naše ložnice.

Pracovní prostor by měl mít spíše jangový ráz. Energie by zde měly směřovat k aktivitě, a proto je vhodné zařídit prostory funkčně a přehledně. Aktivní pracovní atmosféru také podporuje dostatek světla. Jangová energie probouzí a projasňuje Ducha. Nesmí jí však být zase příliš.

Kanceláře open space jsou vybaveny množstvím různých technických zařízení, podlaha není z přírodního materiálu, místnost se možná nachází ve 13. podlaží výškové budovy. Místnosti jsou otevřené, bez dostatku soukromí a podpory. Všechny tyto skutečnosti posilují jangový princip, který se tak dostává do převahy. Nadbytek jangu způsobuje horkou hlavu a studené nohy. Následkem je stres a únava. Do kanceláře, ve které je vystupňovaný jang, je nutné vnést jin. Jinak by kreativní a intuitivní složka mohla přijít zkrátka. Většinou  na tomto pracovišti nelze s čímkoliv disponovat.

Zde je každá rada pro vnímavého člověka drahá. Co doporučuji? Nepít kávu, která jang ještě více stimuluje. Dále je to výměna syntetického oděvu za přírodní materiály. Každý člověk také potřebuje nějakou vizi, kterou si vytvoří uvnitř sebe (ve svém Chrámu), také v rámci možností postačí nepatrná motivace na pracovním stole nebo živá květina.

Postřehy z praxe 

Pokud se i po všech změnách na pracovišti necítíte dobře, doporučuji pověsit na dveře z vnější strany cedulku s názvem „DOVOLENÁ“.

Dalším postupem je změna nejen pracoviště, ale i myšlení. Například hloubkové čištění pomocí SRT. Neboť je třeba mít na paměti, že se vše odvíjí dle zákona REZONANCE a to souvisí i s místem našeho pracoviště.

Čtenáři, kteří máte zájem podrobněji prozkoumat možnosti, které metoda Feng Shui nabízí, připravila jsem pro Vás knihu v elektronické podobě, kterou si můžete jako dárek stáhnout zdarma na hlavní straně webových stránek.

 

Z celého srdce Vám přeji, abyste byli dokonale šťastní a spokojení, a to nejen na pracovišti. Žít s pocitem „Co dělám, to dělám rád“, rovněž práce na rozvoji osobnosti se mnohonásobně vyplatí.

 

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Zjistit více
Souhlasím
Nesouhlasím