Lesní příběhy s vílou Lilou

Vítejte, milé děti, v živé pohádce plné kvítí, víl, skřítků a kouzelných lesních příběhů, které vás zavedou do světa radosti, lásky a bezpečí.

Těší se na vás víla Lila a kamarádi z mechu a kapradí.

OBSAH:

JARO

U KOUZELNÉ STUDÁNKY PŘÁTELÉ Z KAPRADÍ PŘÍBĚHY SKŘÍTKA KUTÍLKA LESNÍ KONCERT

LÉTO

SRNEČEK NA CESTÁCH PAN MRAVENEC A JEHO RODINA JAK SE STAVÍ DOMEČEK SOVA A MUCHOLAPKA JELEN A POŽÁRNÍCI

PODZIM

POKLAD NA KONCI DUHY TATÍNEK ZDENĚK MALUJE LOUKU ANDREJKA CHRÁNÍ LES LÍSKOVÝ OŘÍŠEK

ZIMA

KAMARÁD BUK MOUDRÝ KÁMEN VÍLA LILA SE VDÁVÁ VÍLA LILA A JEJÍ RODINA

 

 

O KNIZE

Iva Matyášová – Vydavatelství Vodnář 2015

Text knihy se skládá z příběhů, které jsou určeny zejména malým dětem. Jsou relativně krátké, několikastránkové a jsou zaměřeny na krásu přírody. Vedle úcty k fauně a flóře  knížka vypovídá o vzájemné pomoci lidí a zvířat, a také o péči, která je v současné době tolik zapotřebí. Příběhy jsou poučné, uvolněné, mají vývoj… Dokážou u dětí vyvolávat fantazii, tj. vnitřní pokrok, a podněcovat k zamyšlení, jak mohou lidé v nynější době žít v souladu s přírodou. Kniha je bohatě ilustrována.

 

PODROBNOSTI:

Počet stran: 74 Vazba: pevná Rozměr: 180/250 Jazyk: český ISBN: 9788074390982 Rok vydání: 2015 Věkové doporučení: 5 +

Cena: 200,- Dobírka: + 130,-

Vážení čtenáři, s radostí oznamuji, že si knížku Lesní příběhy s vílou Lilou můžete zakoupit již nyní v knihkupectvích po celé ČR, které spolupracují s distribucí Kosmas a Dobrovský.

Dále pak osobně na mých akcích, konzultacích, po dohodě v Brně a na dobírku.

S láskou Iva

 

Óm

ÓM je symbolem jak tvaru, tak zvuku. Tato slabika není považována za magické slovo, ani za slovo vůbec. Je projevem duchovní síly, je znamením přítomnosti absolutna v máje, symbolem známým v celém východním světě.

Znaky slabiky ÓM znázorňují třemi křivkami tři světy: tělesný, duchovní a svět nevědomí. Tečka nad písmenem označuje nejvyšší vědomí, které tyto tři světy osvěcuje a ovládá.

ÓM bývá popisováno jako nekonkrétní projev poznání nejvyšší pravdy, že nic v tomto vesmíru neexistuje nezávisle, vše je projevem či proměnou jediného vědomí podílejícím se v různém stupni na jeho existenci a jím je vše navzájem propojeno.

Znak ÓM se skládá ze tří křivek, obloučku a tečky a tvoří uzavřený celek. Křivky jsou navzájem propojeny tak, jako by jedna z druhé vyrůstala. Bod s obloučkem stojí volně. Tento bod vše ostatní ovládá.

Symbol znázorňuje tři stavy vědomí, pravé Já, které ostatním přihlíží jako divák a zároveň jimi proniká. Oblouček pod bodem není uzavřený, vyjadřuje nekonečnost a zároveň naznačuje, že omezené myšlení není schopno výšku a hloubku tohoto bodu postihnout.

O dračích žilách, žule, radonu a lidském tajemství

Setkal se s tím snad každý. Kosmické energie, aura, bioenergie, černá, bílá nebo také pozitivní i negativní energie. V našem okolí existuje několik míst, kde se nikdo nechce dlouho zdržovat, kde je znervózňující ticho, některá zvířata se těmto místům vyhýbají, nedaří se tam různým rostlinám i stromům.

Jsou to většinou úseky u vody, tam, kde tečou podzemní prameny, částečné a nebo i vysušené bažiny, močály, a to jak v lese, tak na volném prostranství.

Nebo kdo z nás neslyšel o prokletých domech, kde se nedaří vztahům, či obyvatelé tam vždy onemocní nebo je potká jiná nehoda.

Obce, které se nacházejí na žulovém masivu, jehož puklinami protéká spodní voda, se díky této hornině nacházejí v pásmu s vysokým výskytem radioaktivního plynu radonu. Plynu, který sám o sobě nebezpečný není, ale nebezpečné jsou jeho dceřiné produkty – izotopy.

Plyn je bez barvy a zápachu, ale když se nám nahromadí v domě nad únosnou mez, může nám po čase hrozit rakovina plic či leukémie. Dostává se nám do bytu z podloží netěsnostmi ve stavební konstrukci nebo vodou. Při stavění nového domu se uplatňují protiradonová opatření, u starších domů jsou tato opatření velmi nákladná a jediná obrana, která je rychlá a moc nestojí, je dostatečně a často větrat.

Již před 4000 lety se Číňané zmiňovali o tzv. Dračích žilách, nad kterými by si jen blázen postavil dům. Něco podobného znali i staří Egypťané a Římané.

 

Lidé byli v minulosti z důvodu přežití více svázáni s přírodou a všímali si jevů, které my dnes odmítáme a stavíme se k nim skepticky, hlavně proto, že si je neumíme nebo nechceme připustit a spoléháme už jen na techniku a vědu.

Dříve se stavebníci a nejen oni spoléhali na proutkaře. Proutkařství je nejstarší metoda nalézání negativních zón, ale i vody či rud. Podle dochovaných maleb v jeskyních je tato lidská dovednost stará více než 8000 let. V minulosti se některá města stavěla v určitých osách, jako kdyby se stavitelé něčemu vyhýbali. Hlavně církevní stavby byly stavěny na místech přesně vybraných. Podle čeho byla tato místa našimi předky tak pečlivě vybírána a proč?

Dům pro obývání se postavil tam, kam si lehala kráva, a když dům stál, tak si majitel umístil postel pouze tam, kam si lehal pes. Římané byli ještě důkladnější. Chtěli-li si postavit někde domy, nechali na tomto místě několik týdnů pást ovce a když ovce zabili, zkoumali jejich vnitřnosti.

Dnes by postup s krávou, ovcí a březovým proutkem v územním plánování neobstál. Staví se hlavně tam, kde je příjezdová komunikace, dostupné inženýrské sítě, obchod, restaurace atd. Ještě v nedávné době se na mnoha místech u nás stavělo všude tam, kde to jen šlo. Pokud bylo mokro, položily se drenáže, štěrk, beton, ipa a asfalt. Jestli byla či je na pozemku úrodná půda, většinou nikoho nezajímá.

Až čas ukáže, jestli to bylo či nebylo rozumné a jestli není chyba, že jsme se rozhodli brát postupy předků na lehkou váhu. Bylo by troufalé tvrdit, že se řídili jen pověrami. Ať se nám to líbí nebo ne, zůstalo tu z minulosti ještě velké množství záhad, nad kterými si vědci z celého světa ještě stále lámou hlavy a předhánějí se navzájem s vyvracením či potvrzováním svých hypotéz. A dnes už i z vědeckých kruhů zaznívá pár hlasů, že dávná minulost byla o dost jiná, než jsme se učili za školní zdí. Např. ten, kdo četl Bibli a četl ji mezi řádky, se dočetl o mnoha podivnostech, které naznačují, že lidé měli více vědomostí a znali mnohem více, než se dnes domníváme.

 

Když vezmeme například v potaz, že na Dračích žilách něco bude, dostaneme se k tomu, čemu se dnes říká geopatogenní zóny (Geo=zemský, pathos=utrpení), nebo také rezonanční pole (GPZ), které mají negativní vliv na člověka, zvířata a rostliny. Jsou to zóny menšího nebo většího rozsahu a hlavně v místech jejich křížení se dá hovořit o silném negativním působení.

Vyskytují se v místech tektonických poruch, zlomů podloží, puklin, dutin, tam, kde se stýkají různé horniny, které jako kolektory umožňují proudění spodní vody, radioaktivní radonové záření apod. Podařilo se prokázat, že se nad těmito zónami nacházejí větší koncentrace těžkých kovů a vyšší hladiny radonových emisí. V některých místech dochází i ke ztrátě rádiového či TV signálu a různým elektromagnetickým anomáliím.

Na působení GPZ jsou hlavně citlivé malé děti. V takovýchto prostorech si odmítají hrát, vyhýbají se jim nebo se do nich bojí vstupovat. Pokud mají v takové zóně postýlku, neklidně spí, cestují v postýlce, potí se a dělají vše proto, aby se z ní rychle dostaly pryč. Jsou i případy, kdy usnou jen namačkaní v rohu.

Nejsilnější GPZ bývá mezi půlnocí a třetí hodinou ranní.

Hodně citlivá na GPZ jsou i zvířata. Mimo krav jsou to i koně a prasata. Snad nejcitlivější ze všech zvířat jsou psi. Tato pásma naopak vyhledávají kočky, hadi, sovy, včely, mravenci, štíři, pavouci a někteří další z říše hmyzu.

Z flóry se v místech GPZ nedaří listnatým stromům, hlavně ovocným. Z pokojových stromů je to ibišek, azalka, begonie a fíkus. Naopak GPZ dělá dobře jmelí, voskovce a tchýninu jazyku.

Nejvíce je člověk ovlivňován GPZ v momentě, kdy spí. Mít tedy postel na takto nevhodném místě je záruka neklidného spánku, nočních můr, pocitů stálého chladu, bolesti zad apod. Hovoří se i o stálé únavě, nemocech ohrožujících na životě jako rakovina, poruchy krvetvorby atd. U někoho se naopak objevují psychické problémy, děsy, pocity ohrožení, strach zůstávat sám v domě, stres, deprese atd.

Jsou lidé, kteří se po přestěhování cítí lépe, ale i hůře, než v minulém bydlišti. Totéž platí o umístění postele. V některých případech se GPZ dají odstínit jen velmi těžko (záleží na rozsahu). Zde doporučujeme přestěhování postele, pracovní místnosti či ložnice nebo úplné přestěhování. Většinou však lze GPZ blokovat přírodně nebo technicky.

Naučme se tedy více dbát na pocity a ještě nezakrněné instinkty, které se nám při různých situacích snaží něco sdělit. Neměli bychom se pouze spoléhat na techniku či rozum, který má většina z nás silně ovlivněn společenskými normami, materialistickým pojetím světa a tím, co nás učili ve školních lavicích. Nechceme vypadat hloupě, když cítíme něco, co ostatní nevnímají, a tak zavíráme oči.

 

Naše tělo vychází z přírodního prostředí, do kterého patří, a skládá se z materiálů opětně pocházejících z přírody. Někde uvnitř známe všichni přírodní zákony dokonale, stačí se jen zastavit, zklidnit a pomocí vlastního úsilí najít ten ukrytý poklad ve svém nitru.

 

Feng Shui a očista prostoru

Znáte ten pocit, že vstoupíte do prázdné místnosti a okamžitě cítíte, jak je zdejší atmosféra podbarvená napětím? Netušíte sice, co se zde přihodilo, ale vnímáte, že to muselo být nepříjemné. A jinde se naopak cítíte skvěle a radostně, jen vstoupíte do dveří.

Tento pocitový rozdíl mezi místnostmi se dá alespoň částečně vysvětlit tím, že některé prostředí je prostě fyzicky krásnější nebo přívětivější než jiné. Ale pod tímto vysvětlením můžeme najít hlubší pravdu, která souvisí s energií.

Některé prostředí vydává energii, která je vyživující, zatímco jiný prostor vás může vyčerpávat nebo ve vás probouzet depresi, zlost nebo podrážděnost.

Všichni dokážeme vnímat energii. Když vstoupíme do nějakého prostoru, nejenže reagujeme na styl zařízení, barvy a materiály, ale vnímáme i energii, která nás obklopuje. Pozitivní energie v nás vyvolá pocit pohody, negativní nás sklíčí.

 

Očista prostoru nabízí jednoduchý a velmi účinný způsob, jak udělat z negativního pozitivní, jak proměnit depresivní místo na přístav krásy, harmonie a jiskřící radosti. Mnoho lidí zná umění Feng Shui, které pomáhá utvářet harmonii prostředí. Jen málo z nich však slyšelo o očistě prostoru, mystické součásti této pradávné vědy, která dokáže výsledky Feng Shui nesmírně prohloubit. Spojení obou těchto věd může být pro náš život dlouhodobě přínosné a užitečné.

Očista prostoru je tedy důležitým aspektem Feng Shui, neboť zvyšuje jeho účinnost. Pokud prostředí důkladně vyčistíte, budou všechna opatření Feng Shui fungovat daleko účinněji. Dům může mít skvělé Feng Shui a vynikající rozmístění nábytku, ale pokud v něm energie stagnuje a je plná zbytkového psychického bahna, nebudete se zde cítit dobře. Teprve když prostor očistíte a požehnáte mu, začne skutečně zářit.

 

Očistou prostoru vyzvednete všechny klady Feng Shui ještě o stupeň výše. Podívejte se na to, jak očista prostoru probíhá.

 

Feng Shui a jeho vliv na transformaci a vývoj lidstva

Feng Shui nám pomáhá najít osobní svobodu, nezávislost a odolnost proti vnějším a vnitřním psychickým zátěžím. Můžeme díky němu otevřít hranice našeho vnímání a naučit se žít šťastný a plnohodnotný život plný hojnosti a harmonie uvnitř nás. Tato osobní přeměna nám přinese do života neomezené možnosti, které dnešní transformační doba přináší.

Jak souvisí Feng Shui s transformací? Feng Shui není jen práce s fyzickým prostorem. Je to především duchovní směr, za kterým stojí práce s energií, myšlením a naším tělem. Poté následuje reakce ve fyzické podobě – ve hmotě. Jaká, to záleží na každém z nás.

Pojďme se na to podívat více zblízka. Dnes už spousta lidí ví, že jsme součástí celku a že myšlení každého člověka je velká zodpovědnost. V praxi se setkávám s lidmi, kteří vědí, jak myslet a tvořit lepší svět. Nejí maso, cvičí jógu, pořádají duchovní přednášky a meditace, schází se k modlitbám atd.

U těchto lidí se však na druhé straně setkávám velmi často se strachem, pýchou, lhostejností, bezohledností, závistí, hodnocením, oddělováním se od celku a posuzováním sebe a ostatních. Ve značné míře je to rovněž dělení na dobré a zlé. Zapomínají, že vše je podporující a dobré a vždy prožíváme to, co je třeba prožívat. Pokud se bráníme, bráníme se sami sobě a dostáváme se do začarovaného kruhu.

Z toho vyplývá, že pouze vědět nestačí – vědění je třeba uvést do praxe. Nacházíme se v zrcadlovém sále, kde se díváme tváří v tvář na sebe. A místo upřímného poděkování za zrcadlení nás samých se zlobíme a tím přešlapujeme v osobním rozvoji na místě.

 

Celostní bytí

Stejné je to u mých posluchačů a klientů. Vzhledem k tomu, že na výsledek správného Feng Shui má ze 70 % vliv myšlení, jsou v úspěšnosti jednotlivců značné rozdíly. Je to dáno samozřejmě i tím, že máme odlišné karmické zkušenosti. My lidé jsme však dostali všichni bez výjimky do vínku hybnou sílu, inteligenci a možnost měnit osud ve srovnání se zvířaty. Celostní bytí člověka obsahuje 99,9 % jemná těla – duch a zbytek 0,1 % je fyzické tělo. Proto je velmi vhodné ponořit se do sebe a svého nitra. Dnes tuto skutečnost potvrdí i mnozí lékaři. Technika a duchovní směr se začíná vracet do jednoty.

Kdo tak nečiní, velmi v dnešní době strádá, nemá tzv. pevnou půdu pod nohama. Jako lidstvo máme velký úkol a tím je vyrovnání hmotného a duchovního aspektu v nás. Symbolem tohoto poslání je například čínský drak, který ztvárňuje hada-země-hmotu a let-nebe-ducha. Příroda je naše velká učitelka a tuto úžasnou symboliku můžeme pozorovat i na housence, která se drží u země. Pak se zakuklí (ponoří do sebe) a později se promění v překrásného motýla, který nám ukazuje lehkost bytí, svobodu a most mezi hmotným a duchovním směrem.

Kdo již dokázal propojit tyto dva aspekty do rovnováhy, prožívá nyní plnohodnotný a šťastný život plný podpory z VE-SMÍRU. Takový člověk si vytvořil vnitřní chrám Lásky, klidu, míru, bezpečí, daří se mu ve všech směrech čím dál lépe a s každým dnem se radost stupňuje. Je to dáno tím, že svým vyzařováním přitahuje stejnorodé a díky své píli a odvaze překročil práh do ZLATÉHO VĚKU. Jeho duše je v těle velmi dobře ukotvena a skrze své vnitřní vyzařování se tělo ozdravuje, mládne, zjemňuje – je jakoby lehčí.

Takový člověk vystoupil z potápějící se lodi dnešního světa a prožívá lehkost bytí. Již se neztotožňuje s nízkým chováním okolí např. v podobě mnohonásobně vystupňované sexuality, na kterou narážíme všude v mediích. Dále je to odpoutání se od povrchnosti a různých druhů agresí a egoismu. Takového člověka již nic nezraňuje a nezatěžuje. Dokázal se osvobodit a vystoupit ze zajetí. Je to velmi moudrý a vnímavý člověk, který ví, jak, kdo a co skutečně myslí, kde je pravda či lež, nikdo před ním nic neukryje žádnou maskou ani přetvářkou. Žije pod velkou ochranou tady a zároveň jakoby jinde.

Jsou to dva odlišné světy na jedné planetě. Vše se nyní velmi urychluje. Tedy nejen postup vpřed, ale i pád. Pád u lidí, kteří nemají zájem respektovat naši planetu a celý Vesmír. Přírodu vnímají jako kulisu a nemají úctu k sobě a zvířatům. Tito lidé mají nyní různé potíže. Nejprve menší a při nevědomém životě (nepochopení) se stupňují až končí odchodem z těla – musí „z kola ven“ (zrno se čistí od plev).

Spousta lidí si nyní bere svůj život dobrovolně. Je to však neznalost vesmírných zákonů a ty nikoho neomlouvají. Netuší, že se dostávají do pasti – do začarovaného kruhu. Rozvoj duše se týká všech bez rozdílu a nikam se neschováme, tedy ani na „onen“ svět.

 

Je mi 48 let a můj život je obdařen mnoha zkušenostmi a poznáním. Děkuji všem, kteří mne na této cestě všemožně obohatili a nyní se mohu o tyto zkušenosti s vámi dělit a pomáhat hledajícím najít ztracený poklad. Každý má možnost vstoupit do ZLATÉHO VĚKU, stačí jen od srdce chtít a tuto proměnu tvořit vědomě a sám.

Nikdo v tomto za nás nic neudělá, ani se za nikoho nemůžeme schovat. Naše myšlení je novou Noemovou archou. Probíhá globální proměna lidského vědomí – evoluce. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ máme každý v sobě a nepotřebujeme k tomu guru nebo jiného vůdce, díky kterému člověk ztrácí svobodu vlastního názoru a myšlení (stává se ovcí) a ztratí se.

Co s tím? Na první pohled vše působí složitě. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Pojďme tedy klubíčko společně rozmotat a najít ztracený poklad.

 

Obytný prostor

Začít můžeme v obytném prostoru, stejně jako to dělali naši dávní architekti, kteří ctili posvátnou geometrii.

Zjistíme, co se nachází v Taj-čchi – ve středu našeho bytu. Tato oblast je posvátná, neboť je srdcem našeho domova a je třeba k němu takto přistupovat. Dané místo podpoříme světlou barvou výmalby, dostatkem světla a důstojnými doplňky, jako je např. domácí oltář, svíčka, fontánka, soška, minerální kameny, obraz mandaly, anděla apod.

Tato oblast se ještě nachází v každé obytné místnosti a harmonizuje se dle dostupných možností.

Další důležitá oblast jsou duchovní pomocníci. Nejvhodnější pro posílení je prostor vpravo za dveřmi do místnosti. Zde věšíme obrázky a stavíme sošky andělů, duchovních bytostí a autorit, o které se můžeme opřít. Nezapomínáme rovněž na elementární bytosti, jako jsou víly, dévy apod…

Duchovní proměna souvisí s absolutním pocitem bezpečí a k tomu jsou nám tito pomocníci velmi prospěšní. Symbolem dáváme univerzu najevo, že jsou v našem životě s láskou vítáni. Kdo se k pomoci neobrací, má ztuhlé trapézové svaly, poněvadž vše nese na „svých bedrech“ a mylně se domnívá, že je na vše sám. Místo k pomoci, kterou má všude kolem, se obrací na lékaře, který mu obvykle podá léky. Potíže potlačí a nevyřeší podstatu nemoci. Lidé tímto zbytečně ztrácí čas a peníze, které mohli využít mnohem efektivněji. Rozhodně je to pohodlnější, nic však tato cesta neřeší a opět se nacházíme na mrtvém bodě.

Vraťme se zpět k našemu bydlení. Můžeme ho pomocí prvků, symbolů, barev a tvarů zjemnit a zesvětlit.

Stejně tak je důležitá očista prostoru a zbavení se destruktivních obrázků a sošek. Např. co nám může dát soška, která je bez rukou, nebo zrcadlo, ve kterém se vidíme rozčtvrceně na několik kousků?

Pokud upravíme prostor, následně zjemníme, prosvětlíme a vyčistíme i náš život.

Vše se vším souvisí. Důležitý je rovněž návrat k dávným rituálům, které se provádí před stavbou a rekonstrukcí. Pokud budujeme svévolně, bez pokory a úcty k místu, začneme mít potíže v podobě reklamací stavebních prací, úrazů na staveništi, krádeží a jiných ztrát. Později se ztráty projevují  i v našem osobním životě, např. v oblasti zdraví, vztahů, financí atd… Naši předci o tom věděli a některé rituály přetrvávají dodnes. Jen si je neuvědomujeme a neznáme jejich význam, vnímáme je spíš jako tradici.

Dalším velmi důležitým krokem na podporu rozvoje osobnosti v prostoru je zajištění kvalitního spánku. Tedy vhodná volba barev v místnosti, umístění lůžka a zajištění klidu, odstranění elektrosmogu a jiné nežádoucí energie v podobě bezdrátových přípojek v místnosti, kde spíme. Přitom nesmíme vynechat ani mobilní telefony.

Pokud máme zahradu, terasu nebo balkon, i zde můžeme pro nás zajistit podporu. Například malá zenová zahrádka je velmi vhodným podpůrcem při práci na svém nitru.

 

Vědomá mysl a péče o tělo

Dále se cíleně učíme vědomě myslet a vhodně pečujeme o své tělo. Při myšlení je třeba mít ze začátku velkou koncentraci jako např. při autoškole, kdy se seznamujeme s brzdou, spojkou a plynem a ještě musíme při řízení zvládnout spoustu dalších věcí. Později je to pro nás hračka a vše se odvíjí tak nějak spontánně. Stejné je to i s vědomým myšlením. Myšlenky si důsledně hlídáme a později nastane okamžik, kdy vše začne probíhat jakoby automaticky samo a užíváme se životní jízdu. Jsme schopni pozorovat i okolí a přírodu, více vnímáme, co se kolem nás děje, vnímáme SKUTEČNOU REALITU.

Naše tělo je rovněž při vývoji ducha velmi důležité a je součástí Feng Shui. Obsahuje krev, která je mostem mezi tělem a duchem. Jak se nám v životě vede, co se těla týče, záleží na vyzařování krve. Nejtemnějším a nejnižším vyzařováním je černá barva – krok ke smrti, pak červená a nejlepší vyzařování má světle fialková barva. Známe dětskou píseň: „Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala“. Všude kolem nás je ukryt kompas a symboly, stačí jen dávat pozor a neztratíme se.

Řádná péče o tělo je tedy žádoucí. Nestačí tělo jen čistit zvenku, ale i zevnitř, stejně jako je třeba pečovat o motor v automobilu. Tělo čistíme půsty, vhodnou stravou a tekutinami, které nejsou chemicky upravované, barvené a v plastových lahvích. Doporučuji pít čistou pramenitou vodu ze studánky, kterou pijeme převařenou a vlažnou. Převařená voda ničí mikroorganismy a některé důležité složky jsou v převařené vodě lépe vstřebatelné.

Nezapomínáme žehnat vodě i jídlu, které by mělo být složeno převážně z luštěnin, obilovin, naklíčených semínek, zeleniny…Vhodné je vědomě dýchat, chodit často do přírody a cvičit. Obnovme užívání bylinek jak preventivně, tak na neduhy.

 

Tvořme vše s Láskou, s úsměvem v očích i na rtech, za vše děkujme. Čím více děkujeme, tím více se nám dostává. Důležitá je ryzí čistota, nevinnost, odvaha a rozhodnost.

 

PŘIPOJTE SE A PODPOŘTE LÁSKU A ŽIVOT NA TÉTO PŘEKRÁSNÉ PLANETĚ ZEMI.

 

Článek byl otištěn v časopise Phoenix 1/2013

 

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Zjistit více
Souhlasím
Nesouhlasím