Pracoviště jako oáza

Nepřirozené síly

Dnes existují stovky inspirativních knih a inovačních seminářů, jejichž cílem je změnit způsob, jak pracujeme. V uplynulém desetiletí došlo k tak rychlým změnám, že úspěch podnikatelské společnosti závisí především na tom, aby se vymanila  z „podnikatelské rutiny“.

V téměř každém odvětví se informace rovnají síle a inovace znamenají zisk. Jinými slovy se vše urychluje, dynamizuje, chybí jemnost, hravost a cit. Nepříznivý důsledek tohoto hromadného posunu lze spatřovat v tom, jak silně se mnohá pracovní prostředí vzdálila přirozenému světu. Stavějí se budovy, jejichž okny neproudí dovnitř „čerstvý vzduch“, protože mají klimatizaci novějšího typu. Pracoviště vybavená počítači působí na zaměstnance pulzující elektromagnetickou zátěží. Mobilní telefony, které držíme kousek od našeho mozku, přijímají vysokofrekvenční vlny, které silně ovlivňují náš nervový systém. Kopírky, nábytek a stavební materiál vyzařují toxické plyny, které pomalu působí na naše zdraví.


Tedy prostředí nedává člověku energii, ale člověk prostředí a tím se vyčerpává. A přesčasy, směny do pozdních hodin narušují náš přirozený biorytmus.


Redukce nepřirozených sil

Existují způsoby, jak tyto nepřirozené síly redukovat a neutralizovat jejich škodlivý vliv. V některých zemích přinesla legislativa určité změny, například instalaci protiradiační ochrany na počítačích nebo omezení přesčasových hodin u práce, jež vyvolává silný stres. Ale i tyto změny přišly dlouho potom, co lidé se zdravým rozumem poukazovali na jejich nutnost. Byla zapotřebí dlouhá léta výzkumů a politického tlaku, než k tomu došlo.

V současné době se objevují nové obory, které zkoumají geopatický stres, „syndrom nemocných budov“ a  nemoci způsobené prostředím. Výzkum na tomto poli může přivést lidi k tomu, aby se zajímali o tyto důležité jevy a naučili se,  jak svá pracoviště vylepšit.


Uvědomění

První důležitý krok na vylepšení pracoviště je, že si uvědomíme to, co jsme dříve považovali za normální. Zde je vhodné si do poznámkového bloku sepsat seznam všech rušivých elementů a postupně pracovat na jejich odstranění a eliminaci. Například nepřátelské aspekty mohou vyvolávat vrčící pevné disky u počítačů, běžící klimatizace, průvan, barvy, dekorace, osvětlení, nábytek a jeho umístění, nevhodná pozice pracovního křesla atd.


Jak na svém pracovišti vytvořit oázu

Pracoviště jsou místem schůzek, porad a intenzivní práce. Abychom v pracovním prostředí zajistili rovnoměrný a vyvážený pocit energie, nejdříve prověříme, zda na nás působí harmonicky osvětlení. Pro individuální potřebu instalujeme stolní lampy.

Dáme si do pořádku pracovní místo nebo psací stůl. Zbavíme se zbytečností a uspořádáme si složky a šanony. Pokud máme pocit, že je práce příliš mnoho, pak je vhodnější organizační systém horizontální než vertikální. Tím mám na mysli uspořádání např. šanonů, dekorací, polic a obrazů v horizontální pozici. Je to pozice jinovější a tím klidnější. Vertikální tvary jsou jangové a na člověka mohou působit agresivně „přísně“. Můžete si například představit vykřičník. Stačí si oba tvary umístit vedle sebe a hned poznáte, jak na Vás působí. Energie Jinu a Jangu při zkoumání ve staré Číně předčila i medicínu. Proto je nejstarší ze všech principů a je vhodné ji respektovat a řídit se podle ní.

Příklad Jang: den, slunce, bílá, přímá, vepředu, léto, rychlá, vysoký, muž, světlá, tvrdá, vertikální… Příklad Jin: noc, měsíc, černá, vlnitá, vzadu, zima, pomalá, nízký, žena, tmavá, měkká, horizontální…


Použití barev

Zájem o barvy v dnešní době neustále vzrůstá. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že barvy jsou nositelkami informací, a snaží se poznávat, jak s jejich silou co nejlépe zacházet. Pokud se rozhodneme barvy používat v pracovním prostoru, je dobré si ujasnit, jaké frekvence nám přinášejí pocit pohody. Můžeme si pak vytvořit místa, která nás budou povzbuzovat (na pracovišti), nebo kde se uvolníme a načerpáme síly (doma).


Umístění pracovního stolu

Ideální umístění pracovního stolu je, stojí-li proti dveřím a přitom v oblasti, která je ode dveří nejdál. Ideálně by za ním měla být souvislá zeď. V nejlepším případě by to měla být oblast hojnosti. Ta se nalézá v levém zadním rohu směrem ode dveří do dané místnosti.


Přirozené materiály, tvary a doplňky

Povrch pracovního stolu by neměl mít vysoký lesk, který rychle způsobí potíže s očima a únavu.

Zaoblené, oválné a kulaté desky se lépe hodí tam, kde je největší prioritou tvořivost. Kde má stejnou důležitost jak materiální přínos, tak tvořivost, volíme desky, které kombinují měkké linie s pevnými pravoúhlými okraji, ale musíme hledět na to, abychom v rozích nevytvořili ostré čchi. Tato energie se eliminuje vhodným umístěním stolu vůči dveřím a okolí. Případně živou rostlinou, která nás navíc propojí s přírodou a vytvoří příjemnou a podporující scenérii.

Rostliny mohou být velmi dobrými pomocníky i při transformaci elektrosmogu. V takovém případě jsou to většinou palmy různého vzrůstu a kaktusy v kombinaci se solnou lampou, křišťálem, šungitem, nebo různými dnes již dostupnými zářiči.  Rostliny na pracovišti můžeme rovněž kombinovat s jezírkem nebo fontánou. Mnohdy i obyčejný kámen dokáže zázraky.

Tato podpora harmonie na pracovišti má obdobný účinek i v podobě tapety nebo obrázku. Vše záleží na prostoru, možnostech a podmínkách.

Poté následuje jejich rozmístění v určité místnosti i ve společných prostorách, jako jsou chodby, haly, schodiště, sály, čekárny, šatny atd.


Odměna

Pomocí rostlin, prvků, materiálů a přirozených tvarů vytvoříme na pracovišti velmi podporující místo pro naše zdraví a kreativitu. Správným umístěním podle životních oblastí BA-GUA (pa-kua) a světových stran získáváme jako odměnu podporu v oblasti vztahů, financí, dosažení úspěchu a uznání.

BA-GUA (pa-kua)

Prastará mapka BA-GUA je schéma, které označuje způsob, jakým se energie pohybuje v předvídatelném vzorci v rámci přesně vymezeného prostoru. Pomáhá člověku odhalit nejen současnou situaci, ale i rozpoznat, jaké změny je třeba udělat k jejímu zlepšení.

BA-GUA je proměnná forma rozdělená na devět oblastí, kterou položíme přes náš pozemek, dům, byt i jednotlivé obytné a pracovní místnosti. Každá z devíti oblastí se vztahuje k určitému souboru vlastností.

Při správné aplikaci člověka podporuje například ve financích, vztazích, cílech atd. V opačném případě může vyčerpávat stejně silně, jako nežádoucí zóny, které Číňané nazývají otrávené šípy (ostré rohy, hroty, posezení mezi okny, zády k oknu či prostoru, elektrosmog…) a dračí žíly (geopatogenní zóny, psychosomatické zátěže dlouholeté i stávající…).


Terasa a zahrada jako součást pracovištěMáme-li to štěstí, že k našemu pracovišti patří terasa nebo zahrada, je také toto místo pro nás velice důležité. Můžeme si z něj vytvořit v době pauzy zdroj odpočinku a síly.

Podle základního principu Feng Shui se rovné jangové linie posilují oblými a měkkými konturami jinovými. Vyrovnáním těchto sil se i zahradě zvyšuje energie.


Okolí pracoviště

Naše pracoviště je rovněž ovlivněno okolím budovy. Při nežádoucích energiích z okolí v podobě satelitních antén, vysokých stínících budov nebo jejich ostrých rohů, nedostatkem soukromí, nepěkný výhled apod. nám pomáhají okna a jejich celkové využití.

Tedy odklon nežádoucího pomocí záclon, žaluzií a jiných okenních dekorací. Dále  to mohou být vitráže, rostliny a Feng Shui pomůcky. Rostliny mohou dobře posloužit jak na parapetu v interiéru, tak z venkovní strany. Tyto proměny nám pomohou zcela změnit celkový pocit.