Články

O Feng Shui

Změní náš život Pohled několik tisíc let nazpět do světa, jenž je tajemný, ale vstřícný k tomu, kdo chce porozumět. ...svět, ve kterém najdete odpovědi na zdánlivě nesouvisející otázky...   ENERGIE PROSTORU PRO ZDRAVÝ A HARMONICKÝ ŽIVOT Již od pradávna si člověk hledal příbytek, který by mu poskytoval bezpečí, ochranu, teplo a možnost dobít své energie, které mu zajistily možnost přežití. Dlouhodobým sepětím s přírodou si tak člověk vytvořil cit pro správný prostor, který mu bude energie dodávat a ne [...]

2018-04-14T21:23:13+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Feng Shui a bioenergie

Znáte ten pocit, že vstoupíte do prázdné místnosti a okamžitě cítíte, jak je zdejší atmosféra podbarvená napětím? Netušíte sice, co se zde přihodilo, ale vnímáte, že to muselo být nepříjemné. A jinde se naopak cítíte skvěle a radostně, jen vstoupíte do dveří. Tento pocitový rozdíl mezi místnostmi se dá alespoň částečně vysvětlit tím, že některé prostředí je prostě fyzicky krásnější nebo přívětivější než jiné. Ale pod tímto vysvětlením můžeme najít hlubší pravdu, která souvisí s energií. Některé prostředí vydává energii, [...]

2017-12-04T23:14:57+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

O dračích žilách, žule, radonu a lidském tajemství

Setkal se s tím snad každý. Kosmické energie, Aura, Bioenergie, černá, bílá nebo také pozitivní i negativní energie V našem okolí existuje několik míst, kde se nikdo nechce dlouho zdržovat, kde je znervózňující ticho, některá zvířata se těmto místům vyhýbají, nedaří se tam různým rostlinám i stromům. Jsou to většinou úseky u vody, tam kde tečou podzemní prameny, částečné a nebo i vysušené bažiny, močály a to jak v lese tak na volném prostranství. Nebo kdo z nás neslyšel o [...]

2017-12-04T23:20:45+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Pracoviště jako oáza

Nepřirozené síly Dnes existují stovky inspirativních knih a inovačních seminářů, jejichž cílem je změnit způsob jak pracujeme. V uplynulém desetiletí došlo k tak rychlým změnám, že úspěch podnikatelské společnosti závisí především na tom, aby se vymanila  z „podnikatelské rutiny“. V téměř každém odvětví se informace rovnají síle a inovace znamenají zisk. Jinými slovy se vše urychluje, dynamizuje, chybí jemnost, hravost a cit. Nepříznivý důsledek tohoto hromadného posunu lze spatřovat v tom, jak silně se mnohá pracovní prostředí vzdálila přirozenému světu. Stavějí se budovy, jejichž [...]

2017-12-04T23:21:49+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Feng Shui a harmonie vztahů

Feng Shui je tradiční čínské umění a věda o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů, či jen obecné spokojenosti. Tradiční Feng Shui nám umožňuje poznat a ovlivnit vzájemné prolínání energie okolního prostředí, nemovitosti a osob, a nasměrovat je v náš prospěch. Využívá se proto při stavbách a úpravách objektů spojených s naším životem – soukromým i pracovním. Je tedy mimořádně vhodné jak pro [...]

2017-12-04T23:28:24+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Feng Shui a harmonické vztahy

Tím, jak se mění naše mysl, mění se i náš přístup k okolnímu světu a vzrůstá schopnost pochopit vše, co se děje v nás i kolem nás. Tato pozitivní proměna je prospěšná ve všech životních oblastech a obzvlášť ve vztazích. Ne pro každého člověka je však přeměna vlastních postojů jednoduchá. Tedy žít vědomě v plné Lásce, která je nositelkou životodárné energie, vitality a harmonie. Proto zde máme tradiční čínskou metodu Feng Shui, která může být velmi prospěšným pomocníkem na cestě [...]

2017-12-04T23:29:02+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Feng Shui a jeho vliv na transformaci a vývoj lidstva

Feng Shui nám pomáhá najít osobní Svobodu, nezávislost a odolnost proti vnějším a vnitřním psychickým zátěžím. Můžeme díky němu otevřít hranice našeho vnímání a naučit se žít šťastný  a plnohodnotný život plný hojnosti a harmonie uvnitř nás. Tato osobní přeměna nám přinese do života neomezené možnosti, které dnešní transformační doba přináší. Jak souvisí Feng Shui s transformací? Feng Shui není jen práce s fyzickým prostorem. Je to především duchovní směr, za kterým stojí práce s energií, myšlením a naším tělem. [...]

2017-12-04T23:29:21+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Zdravá láska

Často říkáme „Miluji Tě!“, a při tom vlastně máme na mysli „Potřebuji Tě!“ nebo „Neopouštěj mě!“. To jenom ukazuje, že jsme ještě nepoznali opravdovou lásku. Předpokladem pro to je, že začneme milovat sami sebe a bezvýhradně se přijmeme takoví, jací jsme. Řekneme „ano“ našemu bytí takovému, jaké je. Pak dokážeme být šťastní a spokojení, i když budeme sami. Pak už nás ani nebude bolestně zasahovat kritika ostatních a budeme osvobozeni od závislosti. Dokud totiž toho druhého potřebuji, nejsem skutečně svobodný. [...]

2017-12-04T23:29:49+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Co je to asertivita

Většina stresorů dospělého věku se týká vztahů v rodině nebo zaměstnání. Lidé mají tendenci reagovat stereotypně. Pokud člověk změní partnera nebo pracoviště, za čas se dopracuje do podobné situace. Většinou nedokázal změnit vlastní chování a vyvolal doplňkové chování u druhých. Pokud situaci chceme změnit, potřebujeme změnit vlastní chování a myšlení. Asertivita dnes představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje nejen komunikační dovednosti, ale i stabilitu osobnosti. Vyžaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za rozhodnutí nesl odpovědnost. Je mnoho cest, jak zlepšit kvalitu života. [...]

2017-12-04T23:30:25+00:00 Prosinec 4th, 2017|Články|

Rakovina jako důsledek pýchy

Bioenergetici se shodují v tom, že podnětem ke zjevení příznaků onemocnění rakovinou je často pýcha. Pýcha obecně pochází z projevů vnější, zejména však podvědomé agrese. Pyšný člověk podvědomě, ale i vědomě nadřazuje sám sebe nad ostatní. Má pocit, že svoje bližní převyšuje například většími schopnostmi, svou duchovností, moudrostí, tvořivostí, talentem, majetkem, společenským postavením, případně též osudem, fyzickým zjevem a krásou. V hlubinné příčině pýchy však nebývá vždy jen výhradní pocit objektivní a snad oprávněné nadřazenosti, ale někdy naopak pocit nedostatečnosti, pocit ohrožení a dokonce silná obava ze [...]

2017-12-04T23:30:57+00:00 Prosinec 3rd, 2017|Články|
Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.